Podsumowanie udziału OSP Krościenko Wyżne w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2015 r.

Za nami rok 2015, tak więc czas na podsumowanie udziału naszej jednostki OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Nasi strażacy w minionym roku do akcji wyjeżdżali 30 razy, z czego 25 razy do pożarów i pięciokrotnie do likwidacji miejscowych zagrożeń. Działania te 22 razy miały miejsce na terenie naszej gminy, natomiast ośmiokrotnie na terenach innych miejscowości i …

Podsumowanie udziału OSP Krościenko Wyżne w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2014 roku.

Za nami rok 2014, tak więc czas na podsumowanie udziału naszej jednostki OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Nasi strażacy w minionym roku do akcji wyjeżdzali 18 razy, z czego 11 razy do pożarów i 7 do miejscowych zagrożeń. Działania te 14 razy miały miejsce na terenie naszej gminy, natomiast czterokrotnie na terenach innych miejscowości i miast. …

Podsumowanie udziału OSP Krościenko Wyżne w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2013 roku.

Za nami rok 2013, tak więc czas na podsumowanie udziału naszej jednostki OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Nasi strażacy w minionym roku do akcji wyjeżdzali 15 razy, z czego 7 razy do pożarów i 8 do miejscowych zagrożeń. Działania te 13 razy miały miejsce na terenie naszej gminy, natomiast dwukrotnie na terenach sąsiadujących z Krościenkiem Wyżnym. …

Podsumowanie udziału OSP Krościenko Wyżne w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2012 roku.

Za nami rok 2012, tak więc czas na podsumowanie udziału naszej jednostki OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Nasi strażacy w minionym roku do akcji wyjeżdzali 27 razy, z czego 15 razy do pożarów i 12 do miejscowych zagrożeń. Działania te 21 razy miały miejsce na terenie naszej gminy, natomiast sześciokrotnie na terenach sąsiadujących z Krościenkiem Wyżnym. …