KSRG

INFORMACJE OGÓLNE

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia i mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służby, inspekcje i straże, instytucje oraz inne podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilno prawnej zgodziły się uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

Struktura Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest trójpoziomowa i wynika z podziału administracyjnego państwa:

* powiatowym,
* wojewódzkim,
* krajowym.

KSRG NA TRENIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

Na terenie powiatu krośnieńskiego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym oprócz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, działa w chwili obecnej 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jednostki te zostały wybrane spośród wielu innych, gdyż ich wyposażenie, baza lokalowa, wyszkolenie czynnych członków, spełniały wymogi postawione przez Komendanta Głównego PSP.
Można powiedzieć, że jednostki te należą do najlepszych w naszym terenie i bardzo często (częściej niż pozostałe jednostki OSP) biorą udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, nie tylko w swoich gminach, ale i na terenie całego powiatu krośnieńskiego.
Jednostki OSP włączone do KSRG są utrzymywane przez właściwych wójtów czy burmistrzów i znajdują się pod bieżącym nadzorem szkoleniowym i operacyjno – technicznym Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Współpraca pomiędzy tymi jednostkami a PSP zaowocowała, wzrostem ilości i jakości wyposażenia, umundurowania, wyszkolenia i prawidłowości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

WYKAZ JEDNOSTEK OSP WŁĄCZONYCH DO KSRG:

1. OSP Szczepańcowa,
2. OSP Posada Dolna,
3. OSP Bratkówka,
4. OSP Dukla,
5. OSP Iwonicz Zdrój,
6. OSP Iskrzynia,
7. OSP Korczyna,
8. OSP Krościenko Wyżne,
9. OSP Miejsce Piastowe,
10. OSP Odrzykoń,
11. OSP Rogi,
12. OSP Rymanów,
13. OSP Iwonicz,
14. OSP Żarnowiec,
15. OSP Turaszówka,

oraz włączone do KSRG po 2004 r:
16. OSP Równe,
17. OSP Pustyny,
18. OSP Kobylany,
19. OSP Komborni

źródło: KM PSP w Krośnie