Podsumowanie udziału OSP Krościenko Wyżne w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2013 roku.

Za nami rok 2013, tak więc czas na podsumowanie udziału naszej jednostki OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Nasi strażacy w minionym roku do akcji wyjeżdzali 15 razy, z czego 7 razy do pożarów i 8 do miejscowych zagrożeń.
Działania te 13 razy miały miejsce na terenie naszej gminy, natomiast dwukrotnie na terenach sąsiadujących z Krościenkiem Wyżnym. Największą ilość działań, tj. po 3, odnotowano w miesiącach: kwietniu i wrześniu. Miesiącami, w których strażacy z Krościenka nie interweniowali były: styczeń, lipiec oraz sierpień. OSP Krościenko Wyżne nie odnotowało w minonym roku żadnego fałszywego alarmu.

Szczegółowy wykaz wyjazdów OSP Krościenko Wyżne do działań prezentujemy w tabeli poniżej.

* (Rodzaj):
P- Pożar,
MZ- Miejscowe zagrożenie.

Lp. Data Miejsce zdarzenia Rodzaj * Opis zdarzenia
1. 23.02.2013 Krościenko Wyżne, ul. Południowa P Pożar budynku mieszkalnego.
2. 6.03.2013 Krosno, ul. Sikorskiego P Pożar nieużytkowanych powieżchni rolnych
3. 19.04.2013 Krościenko Wyżne, ul. Południowa P Pożar nieużytkowanych powieżchni rolnych
4. 27.04.2013 Krościenko Wyżne, ul. Północna MZ Usunięcie drzewa zagrażającego budnkowi mieszkalnemu oraz napowietrznym liniom energetycznym
5. 30.04.2013 Krosno, ul. Wisze P Pożar budynku
6. 18.05.2013 Pustyny P Pożar budynku gospodarczego
7. 11.06.2013 Krościenko Wyżne, ul. Wąska MZ Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni
8. 5.09.2013 Krościenko Wyżne MZ Wycięcie i usunięcie drzew zagrażających nagrobkom i grobowcom na cmentarzu w Krościenko Wyżnym.
9. 23.09.2013 Krościenko Wyżne, ul. Południowa MZ Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni
10. 27.09.2013 Krościenko Wyżne, ul. Południowa P Pożar budynku mieszkalnego
11. 28.10.2013 Krościenko Wyżne P Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych
12. 6.11.2013 Krościenko Wyżne, ul. Mostowa MZ Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni
13. 16.11.2013 Krościenko Wyżne, ul. Dworska MZ Usunięcie drzewa zagrażającego budynkowi.
14. 7.12.2013 Krościenko Wyżne, ul. Południowa MZ Uszkodzone przez wiatr poszycie dachowe budynku mieszkalnego
15. 12.12.2013 Krościenko Wyżne, ul. Południowa MZ Usunięcie drzewa