Eliminacje środowiskowe OTWP.

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, przeprowadzone zostały elimiacje środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przebiega on pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Eliminacje, w których udział wzięło ponad 15 osób z oddziałów gimnazjum oraz 5 dzieci ze Szkoły Podstawowej przeprowadzili przedstawiciele Zarządu OSP Krościenko Wyżne – dh Dariusz Gruszka oraz dh Mateusz Liput. Z dostępnej puli zagadnień przygotowano test jednokrotnego wyboru, który zawierał 30 pytań. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie kategorie – Szkoła Podstawowa i oddziały gimnazjum. Po zakończeniu zmagań strażacy z naszej jednostki przystąpili do sprawdzenia testów, po czym ogłosili wyniki:

Kategoria – Szkoła Podstawowa: (ex aequo dwa pierwsze miejsca)
1. Marszałek Krzysztof – 23 pkt,
2. Jurczak Jakub – 21 pkt,
2. Szymon Liput – 21 pkt.

Kategoria – Gimnazjum:
1. Krzysztof Pojnar – 22 pkt,
2. Zuzanna Podkul – 19 pkt,
3. Mikołaj Gerlach – 15 pkt.

Wyżej wymienione osoby zostały zakwalifikowane do etapu gminnego, który odbędzie się 16 marca w remizie OSP Pustyny. Dziękujemy wszystkim uczestnikom eliminacji środowiskowych OTWP za wzięcie udziału w turnieju, zwycięzcom natomiast gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.