Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym


Wiceprezes – Naczelnik
dh Paweł Szałankiewicz

Prezes
dh Mateusz Liput

Wiceprezes
dh Dariusz Gruszka

 


Skarbnik
dh Andrzej Glazar

Zastępca Naczelnika
dh Radosław Jurczak

Sekretarz
dh Grzegorz Gruszka

 


Członek Zarządu
dh Jan Kuźnar

Gospodarz Świetlicy
dh Mieczysław Hebda

Członek Zarządu
dh Agnieszka Wójcik

Gospodarz
dh Marcin Karaś

Kapelan OSP Krościenko Wyżne
ks. Wiesław Kałamarz