Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym

 


Wiceprezes – Naczelnik
dh Gabriel Glazar

Prezes
dh Andrzej Glazar

Wiceprezes
dh Wojciech Haręzga

 


Skarbnik
dh Agnieszka Wójcik

Zastępca Naczelnika
dh Radosław Jurczak

Sekretarz
dh Sebastian Pelczar

 


Kronikarz
dh Grzegorz Gruszka

Członek Zarządu
Gospodarz Świetlicy
dh Mieczysław Hebda

Członek Zarządu
dh Marcin Staroń

Gospodarz
dh Marcin Karaś

Kapelan OSP Krościenko Wyżne
ks. Wiesław Kałamarz