Statystyka 2019

Za nami rok 2019, czas więc na podsumowanie udziału naszej jednostki OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ten rok na tle innych był wyjątkowo pracowity. Nasi strażacy w minionym roku do akcji wyjeżdżali aż 86 razy, z czego 28 razy do pożarów i 58 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń. W tym roku nie odnotowano żadnego fałszywego alarmu.
Działania te 72 razy miały miejsce na terenie naszej gminy, natomiast 14 razy na obszarze miasta Krosno i sąsiednich miejscowości. Największą liczbę wyjazdów odnotowano w miesiącach: marcu (17 interwencji) oraz maju (21 interwencji). Zastęp z naszej jednostki dziesięciokrotnie zabezpieczał powiat krośnieński. Warto nadmienić, że nasi strażacy brali czynny udział w zabezpieczeniu, biegów i innych wydażeń. Na terenie naszej gminy po raz pierwszy Zarząd Oddziału Gminnego zorganizował Międzynarodowe Zawody w Ratownictwie, w których oprócz jednostki z Krościenka i Pustyn gościliśmy drużyny z OSP Suchodół, OSP Miejsce Piastowe oraz 3 zespoły ze Słowacji.  Nasi druhowie wzięli udział w szkoleniach doskonalących oraz podnoszących poziom wiedzy i doświadczenia, na przykład ćwiczenia na Wytwórni Mas Bitumicznych w Pustynach (30.03.2019 r.). OSP Krościenko Wyżne poddane zostało przez KM PSP Krosno inspekcji, zakończonej wynikiem pozytywnym. Nasi strażacy tradycyjnie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach kościelnych i państwowych.

Ten rok był wyjątkowo szczególny dla naszej jednostki nie tylko pod względem wyjazdów. Po rozpoczętych w 2017 r. przez ówczesnego prezesa staraniach, w listopadzie 2019 r. pozyskaliśmy nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Volvo. Wartość pojazdu to 760 000 zł. Poświęcenie nowego auta zaplanowano na 2 maja 2020 r.

W miesiącu grudniu nastąpiły zmiany w Zarządzie. Rezygnację z funkcji prezesa złożył dh Dariusz Gruszka, a w jego miejsce od 1.01.2020 r. stanowisko to objął dh Andrzej Glazar. Skarbnikiem została dh Agnieszka Wójcik.

Szczegółowy wykaz wyjazdów OSP Krościenko Wyżne do działań prezentujemy w tabeli i wykresie poniżej.

* (Rodzaj):
P- Pożar,
MZ- Miejscowe zagrożenie.

Opracowanie: ML

Lp. Data Miejsce zdarzenia Rodzaj * Opis zdarzenia
1. 11.01.2019 Krościenko Wyżne, ul. Północna
P Pożar sadzy w kominie.
2. 11.01.2019 Krościenko Wyżne, ul. Rzeszowska P Pożar sadzy w kominie.
3. 12.01.2019 Krościenko Wyżne,
ul.  Kasztanowa
P Pożar samochodu osobowego.
4. 30.01.2019 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
P Pożar sadzy w kominie.
5. 2.02.2019 Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ Potrącenie pieszego.
6. 25.02.2019 Krościenko Wyżne,
ul. Północna
MZ Potrącenie pieszego.
7. 28.02.2019 Krościenko Wyżne, ul. Sportowa P Pożar traw.
8. 3.03.2019 Krosno, ul. Sikorskiego
P Pożar traw.
9. 3.03.2019 Krosno, ul. Sikorskiego
P Pożar traw.
10. 7.03.2019 Krościenko Wyżne, ul. Północna
P Pożar traw.
11. 7.03.2019 Krościenko Wyżne,
P Pożar traw.
12. 8.03.2019 Krościenko Wyżne, ul. Mostowa
P Pożar traw.
13. 9.03.2019 Krościenko Wyżne, ul. Północna
P Pożar traw.
14. 9.03.2019 Krosno, ul. Sikorskiego
P Pożar traw.
15. 10.03.2019 Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ Uszkodzona linia energetyczna przez powalone drzewo.
16. 11.03.2019 Iskrzynia MZ Powalone drzewo na jezdnię.
17. 11.03.2019 Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska MZ Usunięcie powalonego drzewa.
18. 11.03.2019 Krościenko Wyżne,
ul. Brzozowska
MZ Zerwane poszycie dachowe budynku gospodarczego.
19. 11.03.2019 Krościenko Wyżne,
ul. Północna
MZ Uszkodzona linia energetyczna.
20. 11.03.2019 Krościenko Wyżne, ul. Południowa MZ Uszkodzenie linii telekomunikacyjnej.
21. 11.03.2019 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
MZ Usunięcie zwisających gałęzi zagrażających przechodniom.
22. 13.03.2019 Krościenko Wyżne, ul. Grunwaldzka
P Pożar samochodu osobowego.
23. 23.03.2019 Krościenko Wyżne,
ul. Północna
P Pożar traw.
24. 23.03.2019 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
P Pożar traw.
25. 3.04.2019 Krościenko Wyżne, ul. Mostowa
P Pożar traw.
26. 4.04.2019 Krościenko Wyżne,
ul. Północna
P Pożar traw.
27. 9.04.2019 Krościenko Wyżne,
P Pożar traw.
28. 14.04.2019 Krościenko Wyżne, ul. Rzeszowska
P Pożar traw.
29. 15.04.2019 Pustyny, ul. Dukielska
P Pożar budynku gospodarczego.
30. 15.04.2019 Pustyny, ul. Spacerowa
P Pożar traw.
31. 20.04.2019 Krosno, ul. Chopina
P Pożar traw.
32. 21.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Wąska
MZ Zatkany przepust.
33. 21.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska MZ Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
34. 21.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
MZ Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
35. 21.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
36. 22.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
MZ Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
37. 22.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Południowa MZ Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
38. 23.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Południowa MZ Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
39. 23.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Dworska
MZ Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
40. 24.05.2019 Korczyna, ul. Szczepanika
MZ Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
41. 24.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Północna MZ Wypompowywanie wody z budynku mieszkalnego.
42. 24.05.2019 Korczyna, ul. Szczepanika
MZ Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
43. 24.05.2019 Krosno, ul. Wisze
MZ Wypompowywanie wody z budynku mieszkalnego.
44. 24.05.2019 Korczyna, ul. Pigonia
MZ Wypompowywanie wody z budynku mieszkalnego.
45.
24.05.2019 Krosno, ul. Wisze
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
46.
24.05.2019
Krościenko Wyżne, ul. Rzeszowska
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
47.
24.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
48.
24.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
49.
24.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Sportowa
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
50.
24.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
51.
25.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Północna MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
52.
25.05.2019 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
53.
19.06.2019 Krościenko Wyżne, ul. Sportowa MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
54.
19.06.2019 Krościenko Wyżne, ul. Południowa MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
55.
19.06.2019 Krościenko Wyżne, ul. Krótka MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
56.
21.06.2019 Krościenko Wyżne, ul. Wąska
MZ
Wypompowywanie skażonej wody ze studni.
57.
22.06.2019 Krościenko Wyżne, ul. Krótka
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
58.
22.06.2019 Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ
Wypompowywanie skażonej wody ze studni.
59.
26.06.2019 Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska
MZ
Neutralizacja substancji ropopochodnej na jezdni.
60.
27.06.2019 Krościenko Wyżne, ul. Polna
P
Pożar budynku mieszkalnego.
61.
1.07.2019 Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ
Powalone na linie energetyczne drzewo.
62.
15.07.2019 Krościenko Wyżne, ul. Żwirowa
MZ
Likwidacja zagrażającego mieszkańcom gniazda owadów błonkoskrzydłych.
63.
15.07.2019 Odrzykoń, ul. Jana Pawła II
MZ
Zerwane poszycie dachowe kościoła.
64.
31.07.2019 Krosno, ul. Legionów
MZ
Wypompowywanie wody z zalanego placu targowego.
65.
8.02.2019 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
MZ
Powalone drzewo na jezdnię.
66.
15.07.2019 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ
Wypompowywanie skażonej wody ze studni.
67.
6.08.2019 Krościenko Wyżne, ul. Marynkowska
P
Pożar traw.
68.
14.08.2019 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
69.
16.08.2019 Krościenko Wyżne, ul. Mostowa
MZ
Likwidacja zagrażającego mieszkańcom gniazda owadów błonkoskrzydłych.
70.
17.08.2019 Krościenko Wyżne, ul. Połnocna
MZ
Likwidacja zagrażającego mieszkańcom gniazda owadów błonkoskrzydłych.
71.
18.08.2019 Pustyny, ul. Graniczna
MZ
Pomoc w poszukiwaniu krowy.
72.
20.08.2019 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
MZ
Likwidacja zagrażającego mieszkańcom gniazda owadów błonkoskrzydłych.
73.
25.08.2019 Krościenko Wyżne
MZ
Zabezpieczenie biegów.
74.
28.08.2019 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
MZ
Likwidacja zagrażającego mieszkańcom gniazda owadów błonkoskrzydłych.
75.
2.09.2019 Krosno, ul. Legionów
MZ
Wypompowywanie wody z zalanego placu targowego.
76.
7.09.2019 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
P
Pożar sadzy w kominie.
77.
18.09.2019
Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ
Dachowanie samochodu osobowego.
78.
30.09.2019
Krościenko Wyżne, ul. Mostowa
MZ
Powalone drzewo na jezdni.
79.
1.10.2019
Krosno, ul. Tysiąclecia
P
Pożar trzech autobusów.
80.
7.10.2019
Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ
Neutralizacja substancji ropopochodnej na jezdni.
81.
11.11.2019
Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
P
Pożar drzewa.
82.
24.11.2019
Krościenko Wyżne, ul. Parkowa
MZ
Poszukiwanie zaginionej osoby.
83.
25.11.2019
Krościenko Wyżne, ul. Parkowa
MZ
Poszukiwanie zaginionej osoby.
84.
17.12.2019
Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska
MZ
Wypadek z udziałem samochodu osobowego.
85.
25.12.2019
Krościenko Wyżne, ul. Parkowa
MZ
Zabezpieczenie osuwiska.
86.
31.12.2019
Krościenko Wyżne, ul. Południowa
P
Pożar sadzy w kominie.