Zostań strażakiem

Zapisz się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym – Zostań jednym z nas!

Chcesz zrobić coś pożytecznego? Masz trochę wolnego czasu? Chcesz odczuć zadowolenie i przyjemność
niesienia pomocy innym?

Zostań strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym !

Oprócz ciężkiej, nierzadko niebezpiecznej pracy i litrów wylanego potu możemy Ci zaproponować:- pełne umundurowanie strażaka, szkolenie podstawowe dla strażaków ochotników, z możliwością rozwoju, zdobywania kolejnych
kwalifikacji – kurs dowódców sekcji, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedlekarskiej,  kursy
specjalistyczne i  inne…), większe możliwości ubiegania się do szkół strażackich,- udział w ćwiczeniach i manewrach organizowanych przez naszą jednostkę oraz Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej,- udział w pokazach ratowniczych oraz wyjazdy wizytowe poza granicę RP,
– udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,- udział w uroczystościach państwowych i kościelnych na terenie naszej gminy i nie tylko (wyjazdy do
Kalwarii Pacławskiej na uroczystości Dnia Strażaka, do Częstochowy i inne…),- możliwość decydowania o życiu jednostki poprzez głos na zebraniu walnym,- możliwość wybierania i bycia wybieranym do zarządu i innych władz, delegacji itp.

– możliwość korzystania z bazy sprzętowej jednostki: z  wyposażonej świetlicy (telewizor, DVD,  komputer,
laptop, Xbox, Internet, ping-pong, piłkarzyki, rzutki oraz zajęć rekreacyjnych

– przyjemną i koleżeńską atmosferę, możliwość spotkania się ze strażakami wieczorem przy herbacie
(grillu) i odreagowania ciężkiego dnia pracy,

wreszcie satysfakcję z wykonywanej pracy, z każdej akcji zakończonej sukcesem, z każdego słowa „dziękuję” usłyszanego od osoby, której udało się pomóc.

Od Ciebie oczekujemy przede wszystkim chęci do współpracy i zaangażowania w życie jednostki.  Zapraszamy!
Tel. 661 896 305. Prześlij e-mail: na straz@ospkroscienkowyzne.pl, czekamy na Ciebie!

Poniżej możesz pobrać deklaracje wstąpienia do Ochotniczej Straży Pożarnej