Jubileusz 120-lecia OSP Krościenko Wyżne.

Od początku 2018 r. mieszkańcy Krościenka Wyżnego na jednej ze ścian budynku tutejszej remizy mogli zauważyć baner, na którym znalazła się informacja o zbliżającą się wielkimi krokami datą 9.06.2018 r. – jubileuszem 120-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Druhny i druhowie z naszej jednostki przygotowania do tej uroczystości rozpoczęli wiele miesięcy wcześniej, gdyż pracy było sporo: przygotowywano plac oraz budynek, sprzęt, pomnik na cmentarzu, umundurowanie, zakupiono maszt flagowy, zamówiono gadżety promujące naszą jednostkę, rozpoczęto prace nad wydaniem broszury pamiątkowej, opracowano plan uroczystości zgodnie z ceremoniałem, rozpoczęto zapraszanie na jubileusz Gości oraz Członków naszej jednostki, a to nie wszystko. Chcąc pokazać jednostkę z jak najlepszej strony Prezes OSP Mateusz Liput wraz z Wiceprezesem Dariuszem Gruszką kilka tygodni przed jubileuszem spośród wielu chętnych wybrali ostateczny skład Kompanii Honorowej oraz Pocztów: Sztandarowych i Flagowego. Kompania wraz z Pocztami pod okiem Prezesa i Wiceprezesa trenowały przez kilka tygodni po dwie, a czasem trzy godziny dziennie.
Nadeszła długo wyczekiwana przez wszystkich sobota. Pogoda dopisała idealnie – Św. Florian czuwał nad nami.
W sobotni poranek krościeńscy już od godziny 6:00 rozpoczęli układanie krzeseł, ławek, parasoli, mównicy oraz terenu przyległego do Domu Strażaka.
O godz. 12:00 Kompania Honorowa, Poczty Sztandarowe oraz Członkowie naszej jednostki udali się na cmentarz, gdzie pod pomnikiem ku czci zmarłych strażaków z Krościenka Wyżnego oddano im hołd. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Mateusz Liput. W swojej wypowiedzi Prezes wspomniał sylwetki zmarłych Prezesów oraz Naczelników. Dodał, iż: „Marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.” Dlatego my – strażacy nigdy nie możemy zapomnieć o naszych przodkach, którzy w tak trudnych czasach zaborów znaleźli odwagę i siłę, aby zakorzenić na naszej ziemi ochotnicze pożarnictwo”. Tuż po referacie powietrze w Krościenku przeszył dźwięk syreny alarmowej, aby w ten sposób uczcić ojców pożarnictwa na naszej ziemi. Następnie ksiądz Proboszcz Wiesław Kałamarz, jednocześnie Kapelan krościeńskiej jednostki odmówił wraz z obecnymi modlitwę Anioł Pański. Tuż po niej nastąpił czas na składanie wieńców u stóp pomnika, a uczyniły to następujące delegacje:
– w imieniu Pana Piotra Babinetza – Posła na Sejm RP kwiaty złożyła Pani Alicja Serwińska (przedstawiciel Posła),
– w imieniu Podkarpackiej NSZZ Solidarność kwiaty złożyli: Pan Tadeusz Majchrowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność wraz z Panem Lucjanem Fejklem.
– Pan Dariusz Sobieraj – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego (Członek naszej jednostki),
– ks. Wiesław Kałamarz – proboszcz parafii oraz kapelan OSP Krościenko Wyżne,
– Delagacja z ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym: dh Mateusz Liput – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego oraz dh Mieczysław Hebda – Skarbnik ZOG,
– Przedstawiciele Zarządu OSP w Krościenku Wyżnym: dh Andrzej Glazar – Skarbnik oraz dh Jan Kuźnar – Członek Zarządu,
– Przedstawiciele Członków Zwyczajnych OSP Krościenko Wyżne: dh Sebastian Pelczar – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, dh Agnieszka Wójcik – Członek Zarządu oraz dh Dagmara Kmonk,
– w imieniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej kwiaty złożyli: dh Mirela Kmonk, dh Katarzyna Pniak oraz dh Igor Kmonk.
Gminna Orkiestra Dęta, która towarzyszyła nam przez cały czas trwania uroczystości na koniec odegrała utwór „Śpij kolego”, a tuż po jego zakończeniu nastąpił przemarsz do kościoła na uroczystą Mszę Świętą, która rozpoczęła się o godz. 13:00.
Msza Święta, dzięki obecności mieszkańców, Kompanii Honorowej, 12 Pocztów Sztandarowych oraz oprawie Orkiestry Dętej miała bardzo podniosły charakter. W homilii ks. Wiesław Kałamarz przybliżył początki OSP Krościenko Wyżne oraz to, jak wspaniałą służbą jest pomoc drugiemu człowiekowi.
Tuż po Eucharystii nastąpił przemarsz na plac przy Domu Strażaka, gdzie punktualnie o godz. 14:00 meldunkiem Dowódcy uroczystości – dh Dariusza Gruszki rozpoczęła się główna część jubileuszu 120-lecia powstania OSP Krościenko Wyżne. Meldunek przyjął dh Tadeusz Sieniawski – Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, który powitał wszystkich strażaków tradycyjnym „Czołem”.
Nadszedł czas na powitanie licznie zgromadzonych na uroczystościach gości, co uczynił Prezes OSP Krościenko Wyżne. Swoją obecnością na gościnnej krościeńskiej ziemi zaszczycili nas:
Pani Joanna Frydrych – Poseł na Sejm RP wraz z asystentem Panią Iwoną Jurczyk, Pani Alicja Serwińska – Przedstawiciel Posła Piotra Babinetza, Pan Tadeusz Majchrowicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Pani Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki wraz z asystentem – Panem Łukaszem Mroczyńskim – Szmaj, Pani Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Dariusz Sobieraj – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego / Członek OSP Krościenko Wyżne, Pan Mateusz Podkul – Kierownik Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, dh Tadeusz Sieniawski – Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, nadbryg. Bogdan Kuliga – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w st. spocz., Pan Lucjan Fejkiel – Przedstawiciela Podkarpackiej NSZZ Solidarność, dh Jan Kilar – Prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie, dh Adam Łukaszewski – Sekretarz ZOP ZOSP RP w Krośnie/Prowadzącego uroczystości, Pan Marek Aftanas – Radny Powiatu Krośnieńskiego, bryg. Zbigniew Nowak – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie, mł. insp. Leszek Buryła – Komendant Miejski Policji w Krośnie, mł. bryg. Krzysztof Marszałek – Zastępca Dowódcy JRG KM PSP w Krosnie, Pan Jan Omachel – Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Pan Eugeniusz Such – Radny Gminy Krościenko Wyżne / Członek Wspierający, dh Krzysztof Podkul – Komendant Gminny ZOSP RP w Krościenku Wyżnym, ks. Wiesław Kałamarz – Proboszcz Parafii w Krościenku Wyżnym / Kapelan OSP Krościenko Wyżne, Pani Lucyna Liput – Dyrektor GOPS w Krościenku Wyżnym, Pana Bolesław Pudłowski – Sołtys Krościenka Wyżnego, Pani Marta Such – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym, Pani Dorota Frydrych – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym, Pani Maria Nowak – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym, Pan Rafał Przymusiński – Kierownik GOSiR w Krościenku Wyżnym, Pan Jan Żywiec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kulturalnego Dębina, Pan Tomasz Makowski – Firma Delta Service. Na uroczystości przybili także prezesi i przedstawiciele stowarzyszeń działających w Krościenku Wyżnym, przedsiębiorcy, sponsorzy naszej działalności, mieszkańcy Krościenka Wyżnego.
Tuż po Prezesie naszej jednostki głos zabrał Wójt Gminy – Jan Omachel, który również powitał wszystkich zaproszonych gości, jak i uczestników jubileuszu na ziemiach Krościenka Wyżnego.
Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie przez dh Prezesa Mateusza Liputa rysu historycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Wspomniał w nim założycieli naszej działalności oraz najważniejsze daty z historii pożarnictwa na ziemiach Krościenka Wyżnego.
Pięknym momentem było odsłonięcie przez przedstawicieli trzech pokoleń naszej strażackiej rodziny tablicy pamiątkowej, która wmurowana została w ścianę Domu Strażaka. Dokonali tego: dh Jan Habrat – Naczelnik jednostki w latach 1988 – 2001. Dh Zbigniew Liput – Prezes jednostki w latach 2006 – 2017 oraz obecny prezes OSP Krościenko Wyżne dh Mateusz Liput, a ten etap uroczystości został doceniony gromkimi brawami jej uczestników.
Jubileusz taki jak ten, stał się wspaniałą okazją do odznaczeń i wyróżnień dla strażaków z Krościenka Wyżnego.
Pierwszym odznaczeniem, którym jest Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza odznaczony został dh Zbigniew Liput. Kolejnymi odznaczeniami były:

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa:
– druh Grzegorz GRUSZKA
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa:
– Mieczysław HEBDA
– Marcin STAROŃ

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa:
– Mateusz LIPUT
– Paweł SZAŁANKIEWICZ
– Jacek PNIAK
– Marcin PIETRUSZKA
– Michał PIETRUSZKA
– Gabriel GLAZAR
– Jarek KOSTYRKA

Odznaka strażaka wzorowy:
– Maciej SZAŁANKIEWICZ
– Grzegorz URBAN
– Radosław JURCZAK
– Kamil BIAŁY
– Adrian WISZYŃSKI

Odznaka za wysługę lat:
– Kazimierz GLAZAR – 65 lat
– Michał MARSZAŁEK – 60 lat
– Jan HABRAT – 60 lat
– Jan LIPUT – 55 lat
– Jan ŻYWIEC – 40 lat
– Mieczysław KRAUZ – 40 lat
– Józef PÓŁCHŁOPEK – 35 lat
– Grzegorz SZMYD – 25 lat
– Dariusz GRUSZKA – 25 lat
– Grzegorz GRUSZKA – 25 lat
– Marcin KARAŚ – 25 lat
– Jan PIETRUSZKA – 25 lat
– Jacek PNIAK – 20 lat
– Dariusz Sobieraj – 20 lat
– Paweł SZAŁANKIEWICZ – 15 lat
– Krzysztof BIAŁY – 15 lat
– Bogdan PRACH – 15 lat
– Marcin STAROŃ – 15 lat
– Mateusz LIPUT – 10 lat
– Łukasz WÓJCIK – 10 lat
– Grzegorz MARSZAŁEK – 10 lat
– Kamil BIAŁY – 10 lat
– Maciej TOMKIEWICZ – 10 lat.

Odznaką za wysługę V lat odznaczeni zostali:
– Mirela FEJKIEL
– Mateusz FLOREK
– Oskar FORTUNA
– Jakub JURCZAK
– Radosław JURCZAK
– Klaudia KIELAR
– Dagmara KMONK
– Kacper LIPUT
– Krzysztof ŁĄCKI
– Michał NIŻNIK
– Kamil NÓŻKA
– Paweł SZAŁANKIEWICZ
– Filip PELCZAR
– Kamila PERŁOWSKA
– Agnieszka WÓJCIK
– Bartosz WÓJCIK

Odznakami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odznaczono:
ZŁOTĄ ODZNAKĄ MDP
– Bartosz Wójcik
SREBRNĄ ODZNAKĄ MDP:
– Mateusz Florek
– Mirela Fejkiel
– Filip Pelczar
– Jakub Jurczak
– Dagmara Kmonk
– Kamila Perłowska
– Paweł Szałankiewicz
– Kamil Nóżka
– Oskar Fortuna
– Michał Niżnik
– Kacper Liput
– Agnieszka Wójcik
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ MDP:
– Kacper Lorens
– Damian Pelc
– Dawid Szmyd

Społeczność strażacka z Krościenka Wyżnego postanowiła uhonorować pamiątkowymi statuetkami zasłużonych członków naszej jednostki, a wśród nich znaleźli się:

– Kazimierz Glazar, który dodatkowo odebrał pamiątkowy grawerton i kwiaty za najdłuższą stażem służbę w naszej jednostce.
– Michał Marszałek
– Jan Habrat,
– Jan Liput,
– Jan Żywiec
– Zbigniew Liput,
– Antoni Frydrych,
– Jan Kuźnar,
– Edward Szmyd,
– Andrzej Glazar,
– Mieczysław Krauz.

Statuetki oraz list z podziękowaniem za udział w uroczystościach otrzymali zaproszeni goście:
– Pani Poseł Joanna Frydrych
– Pan Poseł Piotr Babinetz
– Pan Tadeusz Majchrowicz – Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
– Pani Lucyna Podhalicz – Wiceojewoda Podkarpacki,
– Pani Mari Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
– Pan Dariusz Sobieraj –Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
– nadbryg. Bogdan Kuliga – Podkarpacki Komendant Wojewódzki w stanie spoczynku,
– dh Tadeusz Sieniawski – Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie,
– dh Jan Kilar – Prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie,
– bryg. Zbigniew Nowak – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie,
– mł. insp. Leszek Buryła – Komendant Miejski Policji w Krośnie,
– mł. bryg. Krzysztof Marszałek – Z-ca Dowódcy JRG KM PSP w Krośnie
– Pan Jan Omachel – Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
– Ks. Proboszcz Wiesław Kałamarz – Kapelan naszej jednostki.
– Jozef Keselica – Naczelnik DHZ Nizny Mirosov (zaprzyjaźnionej jednostki ze Słowacji).

W imieniu odznaczonych o zabranie głosu poprosił dh Paweł Szałankiewicz – na co dzień Wiceprezes – Naczelnik OSP Krościenko Wyżne.
Po ceremonii związanej z wręczeniem odznaczeń nastąpił moment na zabranie głosu przez zaproszonych gości, którzy na ręce dh Mateusza Liputa wręczyli okolicznościowe upominki, grawertony i listy gratulacyjne.
Po złożeniu przez Dowódcę uroczystości meldunku o zakończeniu apelu z okazji jubileuszu 120-lecia OSP Krościenko Wyżne nastąpiła defilada przed trybuną honorową, zakończona owacją przez licznie zgromadzone na placu osoby. W defiladzie udział wzięli: Gminna Orkiestra Dęta z Krościenka Wyżnego, Kompania Honorowa pod dowództwem dh Dariusza Gruszki, Pododdział Pocztów Sztandarowych z jednostek OSP z terenu powiatu krościeńskiego (Iskrzynia, Iwonicz, Kobylany, Kombornia, Korczyna, Lubatowa, Lubatówka, Nizny Mirosov, Pustyny, Turaszówka) pod dowództwem dh Łukasza Wójcika. Przed przemarszem do Domu Ludowego na uroczysty obiad Prezes OSP – Mateusz Liput oprowadził gości po remizie. Zaprezentował m.in.: Izbę Pamięci i Tradycji Strażackich, pomieszczenia garażowe oraz sprzęt, który na co dzień używają krościeńscy strażacy. Wykonano pamiątkową fotografię na tle Domu Strażaka, po czym miał miejsce uroczysty obiad, wpis do Księgi Pamiątkowej zaproszonych Gości oraz przybicie przez nich okolicznościowych „gwoździ” to jubileuszowej tablicy. Cała uroczystość zakończyła się strażacką zabawą, w której łącznie wzięło udział 250 osób.
Szczere słowa uznania i podziękowania kieruję również do naszych strażaków; Członków Honorowych, Zwyczajnych, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz członków Jednostki Operacyjno – Technicznej. Obserwując wasz codzienny trud, zaangażowanie i wkład w rozwój naszej jednostki mogę stwierdzić, iż mieszkańcy naszej miejscowości są z Was dumni. To trud waszej codziennej i bezinteresownej służby sprawia, iż czują się bezpiecznie wiedząc, że gdy zajdzie potrzeba staniecie w ich obronie oraz ich dobytku. Dziękuję kompanii honorowej oraz dowódcy uroczystości Dziękuję Pocztom Sztandarowym, Pocztowi Flagowemu. Dziękuję Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za to, że wzięli na swoje barki ciężar organizacji tej uroczystości. Kończąc, życzę przede wszystkim Wam, drodzy strażacy, abyście z każdej akcji wracali cali i zdrowi, aby nigdy nie zgasła w Was iskra pożarnictwa i chęć do pomocy bliźniemu. Pamiętajcie, że dobroć przejawia się w czynach i odwadze występowania w obronie tych, którzy nie mogą bronić się sami. Życzę Wam, byście zawsze w swoim życiu kierowali się hasłem Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Prezes OSP Krościenko Wyżne
Mateusz Liput.