Podsumowanie udziału OSP Krościenko Wyżne w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2012 roku.

Za nami rok 2012, tak więc czas na podsumowanie udziału naszej jednostki OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Nasi strażacy w minionym roku do akcji wyjeżdzali 27 razy, z czego 15 razy do pożarów i 12 do miejscowych zagrożeń.
Działania te 21 razy miały miejsce na terenie naszej gminy, natomiast sześciokrotnie na terenach sąsiadujących z Krościenkiem Wyżnym. Największą ilość działań, bo aż 10 odnotowano w miesiącu marcu, a było to spowodowane w większości przypadków wypalaniem traw. Jedynym miesiącem, w którym strażacy z Krościenka nie interweniowali był listopad. OSP Krościenko Wyżne nie odnotowało w minonym roku żadnego fałszywego alarmu.
Porównując rok 2012 do roku 2011 można zauważyć, iż liczba wyjazdów OSP Krościenko Wyżne do działań ratowniczo-gaśniczych wynosiła również 27, z czego 13 razy wyjeżdzano do pożarów, natomiast 14 razy do miejscowych zagrożeń.

Szczegółowy wykaz wyjazdów OSP Krościenko Wyżne do działań prezentujemy w tabeli poniżej.

* (Rodzaj):
P- Pożar,
MZ- Miejscowe zagrożenie.

Lp. Data Miejsce zdarzenia Rodzaj * Opis zdarzenia
1. 5.01.2012 Krościenko Wyżne ul. Grunwaldzka P Pożar budynku mieszkalnego
2. 1.02.2012 Korczyna, ul. Spółdzielcza P Pożar zakładu produkcji zniczy
3. 17.02.2012 Krościenko Wyżne, ul. Południowa MZ Usuwanie nawisów śnieżnych i wiszących sopli z dachu hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum
4. 25.02.2012 Krościenko Wyżne, ul. Grunwaldzka MZ Pożar sadzy w kominie
5. 28.02.2012 Krościenko Wyżne, ul. Północna MZ Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni
6. 10.03.2012 Krościenko Wyżne, ul. Marynkowska MZ Usunięcie uszkodzonych elementów budynku gospodarczego zagrażających bezpieczeństwu mieszkanców ulicy
7. 15.03.2012 Krościenko Wyżne, ul. Południowa MZ Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni
8. 19.03.2012 Iskrzynia, ul. Szkolna P Pożar budynku mieszkalnego spowodowany nieszczelnością instalacji gazowej
9. 19.03.2012 Krościenko Wyżne, ul. Rzeszowska P Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych
10. 19.03.2012 Krościenko Wyżne, ul. Pustyny P Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych
11. 21.03.2012 Krościenko Wyżne, ul. Mostowa P Pożar zbalowanego siana
12. 23.03.2012 Krościenko Wyżne, ul. Marynkowska P Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych
13. 23.03.2012 Krościenko Wyżne P Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych
14. 24.03.2012 Krościenko Wyżne P Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych
15. 25.03.2012 Krosno, ul. Sikorskiego P Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych
16. 11.04.2012 Krościenko Wyżne P Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych
17. 11.04.2012 Krościenko Wyżne P Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych
18. 30.04.2012 Krościenko Wyżne, ul. Północna MZ Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni
19. 23.05.2012 Krościenko Wyżne, ul. Dworska MZ Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni
20. 13.06.2012 Krościenko Wyżne, ul. Dworska MZ Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni
21. 12.07.2012 Krosno, ul. Wiklinowa MZ Usuwanie nadłamanych gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego
22. 6.08.2012 Zalesie P Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych
23. 21.08.2012 Krościenko Wyżne, ul. Południowa MZ Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni
24. 27.08.2012 Krościenko Wyżne, ul. Południowa MZ Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni
25. 28.09.2012 Krosno, ul. Wyszyńskiego P Pożar budynku gospodarczego
26. 9.10.2012 Pustyny, ul. Dukielska P Pożar poddasza w budynku mieszkalnym
27. 7.12.2012 Krościenko Wyżne, ul. Północna MZ Poszukiwania zaginionego mężczyzny