Dziecięca Drużyna Pożarnicza z wizytą w KM PSP

Na zakończenie ferii część Dziecięcej Drużyny Pożarnicze miała okazję  odwiedzić Komendę PSP w Krośnie, pod opieką Dh Wojtka i Dh Jakuba .Przewodnikiem grupy  był nasz Krościeniak dh aspirant Mateusz Hanus. Pokazywał on sprzęt znajdujący się na garażach. Dzieci miały także okazję  spróbować jakie ćwiczenia wykonują strażacy przed komorą, a także przejść po niej. Mieli okazję …

Pochylone drzewo przy ul. Kasztanowej, gałęzie na linii energetycznej ul. Południowa, drzewo na domu ul. Północna

W dniu 23.01 br. strażacy interweniowali trzykrotnie. Do pierwszego zdarzenia zostaliśmy zadysponowani po godzinie 11 na ul. Kasztanową, gdzie doszło do złamania gałęzi pod dużym naporem mokrego śniegu, zagrażając pojazdom poruszającym się po jezdni. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięciu zagrożenia udaliśmy się do remizy. Natomiast druga interwencja miała miejsce na ulicy Południowej, gdzie gałęzie …

Zdarzenie drogowe na ul Kasztanowej

W dniu 20.01.2023 tuż po godzinie 23 zostaliśmy zaalarmowani na ulicę Kasztanową w naszej miejscowości gdzie doszło do najechania samochodem osobowym na powalone drzewo na jezdni. Kierowca samochodu nie odniósł żadnych obrażeń ciała. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięciu zagrażającego drzewa. Do zdarzenia wyjechaliśmy samochodem GBARt Star Man w sześcioosobowym składzie

Zabezpieczenie Rejonu w budynku PSP Krosno

W dniu dzisiejszym tuż przed godziną 10 zostaliśmy zaalarmowani do KM PSP w Krośnie w celu zabezpieczenia powiatu krośnieńskiego. Do zdarzenia wyjechaliśmy samochodem GBA Volvo w sześcioosobowym składzie. Działania zakończyły  się przed godziną 12-ą.

Wypadek na ul. Marynkowskiej

W dniu 13.01 br., tuż po godzinie 8.00, zastęp GBARt Star Man w sześciosobowej obsadzie został zadysponowany przez SK KM PSP w Krośnie do zdarzenia na skrzyżowaniu ulic: Marynkowskiej i Północnej. Do wypadku zadysponowana została również sekcja techniczna z JRG Krosno, ZRM i policja. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i jego zabezpieczeniu ustalono, że doszło …

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2023

Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne walnych zebrań sprawozdawczych. Na spotkaniach takich dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wyznacza się cele i plany na przyszły okres, dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki. W tym roku zebranie w naszej jednostce odbyło się 14 stycznia 2023r. Wśród zaproszonych gości znaleźli …

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2023

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich członków jednostki do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków OSP, które odbędzie się 14 stycznia 2023 r. o godzinie 17.00 Porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, mandatowej i skrutacyjnej. Przyjęcie porządku zebrania. Sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie komisji rewizyjnej. Sprawozdanie komisji …

Kalendarze strażackie

Informujemy, że członkowie naszej jednostki jak co roku rozprowadzają kalendarze strażackie po naszej miejscowości. Prosimy o życzliwe przyjęcie i z góry dziękujemy za okazane wsparcie./ K.K  

Pracowity dzień dla naszej jednostki

Dzień 12.12 br. był dla naszej jednostki bardzo pracowity. Po godzinie 10 zostaliśmy zadysponowani do pożaru drewnianego domu przy ul. Północnej, gdzie działania były prowadzone wraz z JRG Krosno, oraz OSP Pustyny. Kolejnym zgłoszeniem po godzinie 15 z Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie było otwarcie domu przy ul. Marynkowskiej. Godzinę później …

Szkolenie Dowódców

W dniu  4 grudnia 2022, trójka naszych ratowników ukończyła szkolenie dowódców OSP pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego. Szkolenie trwało 35 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia dydaktyczne i egzamin.  Zagadnienia poruszone na szkoleniu to  m. in. Struktura i organizacja ksrg  Musztra w OSP Prawa i obowiązki KDR Kierowanie działaniami ratowniczymi Wypracowanie decyzji podczas akcji gaśniczych  Rozpoznanie i …