Uroczyste obchody Dnia Strażaka

W dniu dzisiejszym (8. maja) w Krościenku Wyżnym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Rozpoczęły się one przemarszem kompanii honorowej, którą dowodził dh Dariusz Gruszka na cmentarz parafialny, gdzie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem strażackim. Następnie kompania wraz z Pocztem Sztandarowym i zaproszonymi gośćmi udała się do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 11.00 rozpoczęła …

Szkolenie członków JOT

W dniu 23.04.2022 o godzinie 9 nasza jednostka brała udział w ćwiczeniach na obiekcie Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym. Celem ćwiczenia jest utrzymanie sprawności bojowej członków Osp. Tematyka ćwiczeń zawierała zagadnienia związane z rozwijaniem linii gaśniczej, taktyką gaszenia pożarów wewnętrznych oraz udzielaniem pierwszej pomocy i ewakuacją osób poszkodowanych. Na ćwiczenia wyjechaliśmy dwoma zastępami GBARt Volvo …

Wielkanoc 2022

Po dwóch latach pandemii, obchody świąt Wielkiej Nocy w tym roku można było w pełni celebrować, przypominając sobie tradycje sprzed lat. Przygotowania zaczęliśmy w środę, 13 kwietnia od uprzątnięcia świetlicy i terenu przy remizie. Z uwagi na warunki pogodowe odwołano piątkową drogę krzyżową z cmentarza, której bezpieczne przejście mieliśmy zabezpieczać. Obchody Triduum Paschalnego rozpoczęliśmy od …

Umundurowanie Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Nasza szybko rozwijająca się, dwudziestoosobowa drużyna młodzieżowa w końcu została odpowiednio umundurowana. Nie było by to możliwe bez wsparcia lokalnych przedsiębiorców i firm działających na terenie naszej miejscowości jak i Krosna. Serdeczne podziękowania za ufundowanie polarów dla Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Krościenku Wyżnym kierujemy w stronę firmy Walter Władysław Chrobak . Słowa …

Pomoc Ukrainie

Mijające tygodnie w naszej jednostce tak jak i w większości jednostek w kraju upływają m.in na pomocy Ukraińcom walczącym bądź uciekającym przed rosyjską inwazją Członkowie naszej jednostki kilkukrotnie transportowali uchodźców bądź dary dla nich. W naszej siedzibie zorganizowano tymczasowe miejsce kwaterunkowe. We współpracy z Urzędem Gminy przystosowano pomieszczenia remizy, m.in. zamontowano prysznic. OSP wspiera również …

Zmarł dh Robert Wójcik

Wczoraj, 27 lutego 2022 r. w godzinach porannych zmarł  członek naszej jednostki  – dh Robert Wójcik. Miał 49 lat. W OSP działał przez 38 lat… Ś.p. druh Robert wstąpił w szeregi naszej jednostki w 1984 r. W czasie swojej społecznej służby pracował w komisji rewizyjnej i zarządzie. W latach 2004-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa-Naczelnika OSP Krościenko …

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2022

Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne walnych zebrań sprawozdawczych. Na spotkaniach takich dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wyznacza się cele i plany na przyszły okres, dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki. W tym roku zebranie w naszej jednostce odbyło się 12 lutego 2022r. Z uwagi na obecną …

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2022

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich członków jednostki do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków OSP, które odbędzie się 12 lutego 2022 r. o godzinie 17.00   Porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, mandatowej i skrutacyjnej. Przyjęcie porządku zebrania. Sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie komisji rewizyjnej. Sprawozdanie …

Podsumowanie 2021 roku

Początek 2021 roku był dla członków naszej jednostki niezwykle pracowity. Między innymi dzięki pracy strażaków z naszej OSP przy wsparciu z Gminy Krościenko Wyżne położono na ścianach garaży płytki. Jest to kolejny etap prac modernizacyjnych przy budynku OSP. Poza wykonanym w 2020r. odwodnieniem do zrealizowania zostało wykonanie podbitki dachowej oraz instalacja wyciągu spalin w pomieszczeniach …

Kolejny sprzęt trafia do naszej jednostki

Listopad bieżącego roku jest miesiącem, w którym nasza jednostka pozyskała znaczą ilość wyposażenia. Poza ubraniami specjalnymi ROSENBAUER (których zakup został współfinansowany przez Gminę Krościenko Wyżne oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) OSP Krościenko Wyżne zakupiło podporę stabilizacyjną firmy Holmatro oraz dwie radiostacje nasobne, parawan ochronny i dwie butle powietrzne. Zakup podpory stabilizacyjnej dofinansowano …