Kategoria «Wydarzenia»

Eliminacje środowiskowe OTWP

W dniu dzisiejszym w Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, przeprowadzone zostały eliminację środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przebiega on pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii …

Nowy sprzęt trafia do naszej jednostki

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym”. W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt: – 3 szt. ubrań bojowych specjalnych ROSENBAUER FIRE MAX 3 – 2 szt. radiostacji HYTERA – 10 par rękawic do ratownictwa technicznego. Całość zadania została sfinansowana ze środków funduszu prewencyjnego PZU SA. Serdecznie dziękujemy …

Odwiedziny klasy VI Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym

W dniu 22.02.2023r. naszą jednostkę odwiedziła klasa VI w celu przybliżenia im pracy strażaka ochotnika oraz zapoznania się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. Kamil i Mateusz z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej opowiedzieli uczniom o sprzęcie znajdującym się w wyposażeniu samochodów gaśniczych. Natomiast druhowie Mateusz oraz Michał zaprezentowali kamerę termowizyjną, detektor wielogazowy, aparaty dróg oddechowych, a także pozostały sprzęt …

Przekaż 1.5% na OSP

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz naszej jednostki. Prosimy o wpisanie nr KRS 0000 116 212, a w polu cel szczegółowy: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KROŚCIENKO WYŻNE, 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 3. Z góry dziękujemy za okazane wsparcie.

Remont pomieszczeń garażowych

Początkiem lutego w naszej jednostce dobiegły końca prace remontowe. Zakres prac obejmował Malowanie ścian oraz sufitów pomieszczeń garażowych. Prace remontowe wykonały bezpłatnie firmy naszych druhów : USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE GABRIEL GLAZAR oraz firma AVI Usługi Ogólnobudowlane Bartosz Wójcik. Zakup farb został sfinansowany ze środków Gminy Krościenko Wyżne. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych jednostki. Dziękujemy …

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2023

Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne walnych zebrań sprawozdawczych. Na spotkaniach takich dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wyznacza się cele i plany na przyszły okres, dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki. W tym roku zebranie w naszej jednostce odbyło się 14 stycznia 2023r. Wśród zaproszonych gości znaleźli …

Szkolenie Dowódców

W dniu  4 grudnia 2022, trójka naszych ratowników ukończyła szkolenie dowódców OSP pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego. Szkolenie trwało 35 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia dydaktyczne i egzamin.  Zagadnienia poruszone na szkoleniu to  m. in. Struktura i organizacja ksrg  Musztra w OSP Prawa i obowiązki KDR Kierowanie działaniami ratowniczymi Wypracowanie decyzji podczas akcji gaśniczych  Rozpoznanie i …

Remont Stara zakończony!

21 listopada po kilku miesiącach przerwy samochód GBARt Star-Man powrócił do czynnej służby. Samochód bardzo intensywnie użytkowany przez 21 lat, najpierw przez strażaków zawodowych z Krosna, a następnie przez członków naszej jednostki wymagał generalnego remontu. Przeprowadzono nastepujące prace: – czyszczenie a następne malowanie zabudowy, – konserwacja podwozia, – wymiana skorodowanych blach poszycia zewnętrznego i wewnątrz …

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się jak co roku od przemarszu Kompanii Honorowej przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej do Kościoła pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym. Kompanią honorową dowodził Wiceprezes-Naczelnik Daniel Pelczar.  W tym roku nasza jednostka wystawiła dwa poczty sztandarowe, którym towarzyszyły również delegacja strażaków z OSP Pustyny oraz delegacja uczniów ze szkoły podstawowej. …

Zmiany w zarządzie OSP Krościenko Wyżne

Na przełomie lipca i sierpnia doszło do zmian w składzie zarządu OSP Krościenko Wyżne. 14 lipca zarząd wybrał do pełnienia funkcji II Wiceprezesa dotychczasowego Sekretarza – druha Sebastiana Pelczara. Z kolei 22 sierpnia w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji druha Gabriela Glazara (Wiceprezes-Naczelnik) oraz druha Radosława Jurczaka (Zastępca Naczelnika) zarząd wybrał na nowego naczelnika …