Kategoria «Wydarzenia»

Remont Stara zakończony!

21 listopada po kilku miesiącach przerwy samochód GBARt Star-Man powrócił do czynnej służby. Samochód bardzo intensywnie użytkowany przez 21 lat, najpierw przez strażaków zawodowych z Krosna, a następnie przez członków naszej jednostki wymagał generalnego remontu. Przeprowadzono nastepujące prace: – czyszczenie a następne malowanie zabudowy, – konserwacja podwozia, – wymiana skorodowanych blach poszycia zewnętrznego i wewnątrz …

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się jak co roku od przemarszu Kompanii Honorowej przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej do Kościoła pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym. Kompanią honorową dowodził Wiceprezes-Naczelnik Daniel Pelczar.  W tym roku nasza jednostka wystawiła dwa poczty sztandarowe, którym towarzyszyły również delegacja strażaków z OSP Pustyny oraz delegacja uczniów ze szkoły podstawowej. …

Zmiany w zarządzie OSP Krościenko Wyżne

Na przełomie lipca i sierpnia doszło do zmian w składzie zarządu OSP Krościenko Wyżne. 14 lipca zarząd wybrał do pełnienia funkcji II Wiceprezesa dotychczasowego Sekretarza – druha Sebastiana Pelczara. Z kolei 22 sierpnia w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji druha Gabriela Glazara (Wiceprezes-Naczelnik) oraz druha Radosława Jurczaka (Zastępca Naczelnika) zarząd wybrał na nowego naczelnika …

Ślub druha Radosława

W  dniu 25 czerwca br. mieliśmy zaszczyt złożyć życzenia nowożeńcom – Kasi i Radkowi (zastępcy naczelnika w naszej jednostki). Życzymy Im samych pięknych dni, mając nadzieję, że Katarzyna raz na jakiś czas pozwoli Radkowi na wypad do remizy 🙂

Uroczystości Bożego Ciała

Jak co roku, uczestniczyliśmy w uroczystościach Bożego Ciała w naszej parafii. Kluczowym zadaniem dla całej naszej strażackiej społeczności, było przygotowanie ołtarzu przy naszej remizie Następnie czynnie uczestniczyliśmy w uroczystym nabożeństwie oraz procesji. Po głównych uroczystościach nadszedł czas na nagrodzenie druhny i druha  Dominikę i Mateusza Druhna Dominika otrzymała brązowa oznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, natomiast druh …

Uroczyste obchody Dnia Strażaka

W dniu dzisiejszym (8. maja) w Krościenku Wyżnym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Rozpoczęły się one przemarszem kompanii honorowej, którą dowodził dh Dariusz Gruszka na cmentarz parafialny, gdzie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem strażackim. Następnie kompania wraz z Pocztem Sztandarowym i zaproszonymi gośćmi udała się do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 11.00 rozpoczęła …

Wielkanoc 2022

Po dwóch latach pandemii, obchody świąt Wielkiej Nocy w tym roku można było w pełni celebrować, przypominając sobie tradycje sprzed lat. Przygotowania zaczęliśmy w środę, 13 kwietnia od uprzątnięcia świetlicy i terenu przy remizie. Z uwagi na warunki pogodowe odwołano piątkową drogę krzyżową z cmentarza, której bezpieczne przejście mieliśmy zabezpieczać. Obchody Triduum Paschalnego rozpoczęliśmy od …

Zmarł dh Robert Wójcik

Wczoraj, 27 lutego 2022 r. w godzinach porannych zmarł  członek naszej jednostki  – dh Robert Wójcik. Miał 49 lat. W OSP działał przez 38 lat… Ś.p. druh Robert wstąpił w szeregi naszej jednostki w 1984 r. W czasie swojej społecznej służby pracował w komisji rewizyjnej i zarządzie. W latach 2004-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa-Naczelnika OSP Krościenko …

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2022

Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne walnych zebrań sprawozdawczych. Na spotkaniach takich dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wyznacza się cele i plany na przyszły okres, dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki. W tym roku zebranie w naszej jednostce odbyło się 12 lutego 2022r. Z uwagi na obecną …

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2022

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich członków jednostki do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków OSP, które odbędzie się 12 lutego 2022 r. o godzinie 17.00   Porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, mandatowej i skrutacyjnej. Przyjęcie porządku zebrania. Sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie komisji rewizyjnej. Sprawozdanie …