Jubileusz 125-lecia OSP Krościenko Wyżne

Druhny i druhowie z naszej jednostki przygotowania do tej uroczystości rozpoczęli wiele miesięcy wcześniej, gdyż pracy było sporo: przygotowywano plac oraz budynek, sprzęt, pomnik na cmentarzu, umundurowanie, zamówiono gadżety promujące naszą jednostkę, opracowano plan uroczystości zgodnie z ceremoniałem, rozpoczęto zapraszanie na jubileusz gości oraz członków naszej jednostki, a to nie wszystko. Chcąc pokazać jednostkę z jak najlepszej strony kilka tygodni przed jubileuszem spośród został wybrany skład kompani honorowej oraz pocztów flagowego (Michał Zygarowicz, Przemysław Królicki, Marcin Rysz) i sztandarowego (Paweł Szałankiewicz, Gabriel Glazar, Józef Półchłopek).

W sobotni poranek krościeńscy strażacy już od godziny 9:00 rozpoczęli układanie krzeseł, ławek, parasoli oraz mównicy, chociaż pogoda była nie pewna, liczono że uda przeprowadzić się uroczystość w pełnym ceremoniale.

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu kompani honorowej, pod dowództwem Łukasza Wójcika do kościoła parafialnego. Msza Święta, dzięki obecności mieszkańców i rodzin strażaków, Kompanii Honorowej, 8 Pocztów Sztandarowych zaproszonych jednostek oraz oprawie Orkiestry Dętej miała bardzo podniosły charakter. W homilii ks. Wiesław Kałamarz przybliżył m.in. postać świętego Floriana. Tuż po Eucharystii nastąpił przemarsz na plac przy Domu Strażaka, gdzie tuż przed godziną 15.00 meldunkiem dowódcy uroczystości rozpoczęła się główna część jubileuszu 125-lecia powstania OSP Krościenko Wyżne. Meldunek przyjął st. bryg. Janusz Jabłoński – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Nadszedł czas na powitanie licznie zgromadzonych na uroczystościach gości, co uczynił Prezes OSP Krościenko Wyżne dh Andrzej Glazar. Swoją obecnością na krościeńskiej ziemi zaszczycili nas: Joanna Frydrych – Poseł na Sejm RP, Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Aam Skiba – Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie, st. bryg. Janusz Jabłoński – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Andrzej Guzik – Wicestarosta Krośnieński, Marek Aftanas – Radny Powiatu Krośnieńskiego, Józef Tucki – Prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie, st. bryg. Mariusz Bieńczak –Prezes ZOP ZOSP RP w Brzozowie, bryg. Krzysztof Marszałek  – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie , dh Mateusz Liput – Wójta Gminy Krościenko Wyżne, Prezes ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym, Krzysztof  Podkul – Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne, Sekretarz ZOP ZOSP RP w Krośnie,  Eugeniusz Such – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, a także ks. Wiesław Kałamarz – proboszcz parafi w w pw. św. Marcina oraz kapelan jednoskti.,Lucyna Liput – Dyrektor GOPS,  Łukasz Lorens – Z-ca Wójta Gminy Krościenko Wyżne, Elżbieta Florek – inspektor ds. zarządzania kryzysowego UG, Edward Marszałek – Prezes SK Dębina,  Jolanta Pelczar – Rada Sołecka, a także przedstawicielki KGW i Komendanta Miejskiego Policji. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli  przedsiębiorcy i sponsorzy naszej jednostki (RBDiM, Trans-Pel, Meblodark, Liput Usługi Sprzętowe) oraz nestorzy pożarnictwa naszej jednostki: Jan Habrat, Jan Żywiec, Edward Szmyd, Antoni Frydrych W uroczystości wzięły udział również delegacje oraz poczty sztandarowe jednostek OSP: Pustyny, Iskrzynia, Iwonicz, Kombornia, Korczyna, Lubatowa, Lubatówka oraz strażaków ze Słowacji z DHZ Niżny Mirosov. Oprawę muzyczną zapewniła Gminna Orkiestra Dęta z Krościenka Wyżnego.

Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie przez dh Prezesa Andrzeja Glazara rysu historycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Wspomniał w nim założycieli naszej działalności oraz najważniejsze daty z historii pożarnictwa na ziemiach Krościenka Wyżnego.

Jubileusz taki jak ten, stał się wspaniałą okazją do odznaczeń i wyróżnień dla strażaków z Krościenka. Samą jednostkę uhonorowano odznaką „Strażacka Gwiazda Podkarpacia” nadawana przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie. Przyznawana jest jednostkom oraz osobom szczególnie zasłużonym dla pożarnictwa na Podkarpaciu.  W dalszej części uhonorowano odznaczeniami następujących członków OSP:

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa druha Marcina Staronia. Srebrnymi medalami druhów: Gabriela Glazara, Jarka Kostyrkę, Mateusza Luputa, Pawła Szałankiewicza oraz Marcina Pietruszkę. Brązowymi uhonorowano z kolei Agnieszkę Glazar, Grzegorza Urbana oraz Adriana Wiszyńskiego.

Odznaką Strażak Wzorowy uhonorowany został Marcin Niepokój. Odznaki „za wysługę lat” przyznano druhom Mieczysławowi Krauzowi  – 45 lat, Józefowi Półchłopkowi–  40 lat, Ryszardowi Stypule –  40 lat, Jackowi Pniakowi – 25 lat, Janowi Kuźnarowi-  25 lat, Pawłowi Dziepakowi –  20 lat, Marcinowi Staroniowi – 20 lat, Radosławowi Jurczakowi  – 10 lat,  Agnieszce Glazar – 10 lat.

Społeczność strażacka z Krościenka Wyżnego postanowiła uhonorować pamiątkowymi statuetkami druhów którzy w ubiegłym roku wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracach na rzecz stowarzyszenia. A są to druhowie Daniel Pelczar, Marcin Staroń i  Józef Półchłopek, przepracowali oni największą ilość roboczogodzin podczas remontu generalnego samochodu pożarniczego Star. Wyróżniono również druha Michała Żurawia, który w minionym roku uczestniczył w największej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych tj. 63.

Zarząd Jednostki pragnął podziękować również osobom zaangażowanym w najważniejsze wydarzenie jakie miało miejsce podczas ostatniego 5-lecia, tj. pozyskania przez naszą jednostkę fabrycznie nowego samochodu Volvo. Z uwagi na pandemię nie było okazji zrobić tego w tak uroczysty sposób, wcześniej. Druh Mateusz Liput, Wójt Gminy, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, który jeszcze jako prezes jednostki rozpoczął starania o pozyskanie nowego samochodu, a także posłowie Piotr Babinetz, Piotr Uruski oraz st. bryg. Mariusz Bieńczak – były Komendant Miejski PSP w Krośnie i Adam Skiba – Prezes WFOŚiGW – to osoby bez których wsparcia proces pozyskania samochodu byłyby niemożliwy.

Następnie Prezes jednostki odczytał list okolicznościowy skierowany do OSP przez Prezesa Zarządu Głownego ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka. Prezes odczytał również list gratulacyjny skierowany przez Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie, w którym dziękował za postawę druha Marcina Michny, który wracając do bazy samochodem-betoniarką jako jeden z pierwszych osób na miejscu wypadku profesjonalnie udzielał pomocy rannym, a także ugasił pożar samochodu ratując życie osobom w nim uwięzionych.

Z uwagi na pogorszenie warunków pogodowych uroczystość w tym momencie przerwano, a spiker dh Marek Fejkiel zaprosił wszystkich do zwiedzania budynku remizy. Przemówienia zaproszonych gości zostały wygłoszone już w budynku Domu Ludowego. Jubileusz zakończył wspólny obiad.

Szczere słowa uznania i podziękowania kierujemy do naszych strażaków; Członków Honorowych, Zwyczajnych, Młodzieżowej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Dziękujemy za zaangażowanie przy pracach związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem jubileuszu. Dziękujemy kompanii honorowej oraz dowódcy uroczystości, Pocztom Sztandarowym, Pocztowi Flagowemu. Dziękujemy Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za to, że wzięli na swoje barki ciężar organizacji tej uroczystości.

Sebastian Pelczar

Wiceprezes-Sekretarz OSP Krościenko Wyżne
Zdjęcia krosno112.pl oraz OSP Krościenko Wyżne