Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym”

Termin składania ofert upływa o godz. 9:00 dnia 14.06.2019 r.

Ogłoszenie BZP
SIWZ
Z1 Formularz oferty
Z2A Oświadczenie 1
Z2B Oświadczenie 2
Z3 Wykaz dostaw
Z4 Projekt umowy
Z5 Grupa Kapitałowa
Z6 Opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia SIWZ 1
Z4 Projekt umowy zmodyfikowany
Z6 Opis przedmiotu zamówienia zmodyfikowany
Wyjaśnienia SIWZ 2