Zmiany w zarządzie OSP Krościenko Wyżne

Na przełomie lipca i sierpnia doszło do zmian w składzie zarządu OSP Krościenko Wyżne.

14 lipca zarząd wybrał do pełnienia funkcji II Wiceprezesa dotychczasowego Sekretarza – druha Sebastiana Pelczara.

Z kolei 22 sierpnia w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji druha Gabriela Glazara (Wiceprezes-Naczelnik) oraz druha Radosława Jurczaka (Zastępca Naczelnika) zarząd wybrał na nowego naczelnika druha Daniela Pelczara. Druh Pelczar piastował już funkcję naczelnika w latach 2014-2016. Na co dzień pracuje w KM PSP w Krośnie.

Druh Glazar zdecydował się pozostać w zarządzie i objął funkcję Zastępcy Naczelnika. Druh Jurczak z kolei zrezygnował z dalszej pracy w zarządzie.

Dziękujemy druhowi Radosławowi za 5 lat wytężonej pracy na stanowisku Zastępcy Naczelnika, a nowemu szefowi JOTu życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz jednostki.

SP