Wizyta w przedszkolu

Strażacka służba to nie tylko niesienie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia. Jest to również działalność prewencyjna i związany z nią obowiązek edukacji społeczeństwa, a zwłaszcza jego najmłodszej części. Z okazji niedawno obchodzonego Dnia Strażaka, jeden z naszych druhów miał przyjemność prowadzić zajęcia dla dzieci z haczowskiego przedszkola.

Spotkanie odbyło się 6 maja o godzinie 11.30 w Ochronce św. Józefa w Haczowie. Zaproszony na nie został druh Michał Zarych, który pełni w naszej jednostce funkcję dowódcy sekcji, a prywatnie jest studentem ratownictwa medycznego. Opowiedział on dzieciom o pracy strażaków i używanym przez nich sprzęcie gaśniczym. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się również jak należy postępować w sytuacji zagrożenia oraz poznały numery alarmowe. Największe zainteresowanie wśród przedszkolaków wzbudził sprzęt pożarniczy i elementy wyposażenia osobistego strażaka. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość poczuć się jak strażak przymierzając hełm strażacki, czy maskę aparatu ODO. Spotkanie trwało około 45 minut, a na koniec przedszkolaki dostały od naszego druha kolorowanki o tematyce pożarniczej. Panie nauczycielki otrzymały zaś kalendarze naszej jednostki, które ozdobią sale przedszkola. W podziękowaniu za przekazaną wiedzę, dzieci przekazały druhowi Michałowi laurkę.

Cieszymy się, że nasi strażacy działają nie tylko na terenie gminy, ale również poza granicami naszego powiatu.