Powitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Dzień 4 października zapisze się na kartach historii i kroniki OSP Krościenko Wyżne jako data szczególna. To wszystko za sprawą uwieńczenia niemal dwuletnich starań władz naszej jednostki o pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Droga do osiągnięcia tego celu nie była łatwa, ale na szczęście znalazły się osoby i instytucje, które tym razem pomoc przyniosły nam.

Na wstępie bardzo serdecznie dziękujemy władzom i radnym naszej gminy, którzy pokazali, że bezpieczeństwo mieszkańców Krościenka Wyżnego, Pustyn i powiatu krośnieńskiego jest im równie bliskie co nam. Dotacja Gminy Krościenko Wyżne wyniosła 350 000 zł, a w kosztach udział miały również: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja 350 000 zł) oraz Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (59 864,00 zł). Koszt samochodu wyniósł 759 864 zł.

Aby nowy samochód mógł zawitać w naszej remizie, nasi druhowie kilkukrotnie odwiedzali firmę BOCAR w Korwinowie, celem sprawdzania postępu prac i zgodności wyposażenia i parametrów ze specyfikacją. Ostatnią wizytę w firmie BOCAR, którą zwieńczył odbiór samochodu przedstawiciele OSP Krościenko Wyżne rozpoczęli o godz. 6.00. Po szkoleniu z obsługi, sprawdzeniu poprawności działania wszystkich urządzeń o godz. 12:00 wyruszyli autostradą w kierunku Krościenka Wyżnego. O godz. 18:30 w asyście samochodów bojowych OSP Krościenko Wyżne oraz OSP Pustyny, w blasku rac, nowe Volvo zajechało na plac przy remizie, mając za kierownicą dh Mateusza Liputa – Wójta naszej gminy. Pan Wójt powitał wszystkich i podziękował za przybycie. Wśród obecnych na placu przy remizie licznie zgromadzonych mieszkańców, strażaków, znaleźli się zaproszeni goście: Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP, Andrzej Guzik – Wicestarosta Krośnieński, Adam Skiba – Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie, bryg. Zbigniew Nowak – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie. Stwierdził, że ten zakup nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie członków krościeńskiej straży pożarnej w codzienną służbę. Prezes OSP Krościenko Wyżne – Dariusz Gruszka podziękował wszystkim instytucjom, które dofinansowały zakup samochodu. Szczególne podziękowanie skierował do Wójta Gminy, który starania o nowy samochód rozpoczął ponad 2 lata temu jako prezes naszej jednostki. Dh Gruszka stwierdził, że to dzięki determinacji dh Mateusza możemy świętować dzisiejszy dzień.

O głos poprosili również zaproszeni goście, którzy pogratulowali nam zakupu samochodu. Po prezentacji nowego Volvo i wspólnym zdjęciu obecni na placu goście wraz z druhami strażakami udali się na poczęstunek do remizy.