Odwiedziny klasy VI Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym

W dniu 22.02.2023r. naszą jednostkę odwiedziła klasa VI w celu przybliżenia im pracy strażaka ochotnika oraz zapoznania się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. Kamil i Mateusz z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej opowiedzieli uczniom o sprzęcie znajdującym się w wyposażeniu samochodów gaśniczych. Natomiast druhowie Mateusz oraz Michał zaprezentowali kamerę termowizyjną, detektor wielogazowy, aparaty dróg oddechowych, a także pozostały sprzęt niezbędny do pomocy. Młodzież została poinformowana o systemie alarmowania strażaków, dzięki któremu szybko informuje o zaistniałym zdarzeniu. Na koniec uczniowie mieli okazję zobaczyć indywidualne ubranie specjalne typu Nomex, które na co dzień ułatwia bezpieczną pracę strażaków.

M.F