Nowy sprzęt trafił do naszej jednostki

W dniu 26 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne nastąpiło podpisanie umowy użyczenia zestawu sprzętu pneumatycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Po złożeniu podpisów przez uprawnione osoby sprzęt został przekazany jednostce. Zakup sprzętu współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W imieniu wszystkich druhów i druhen ochotników chcieliśmy podziękować za pomoc w pozyskaniu sprzętu pani Marii Kurowskiej – Członkowi Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz panu Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne – Matuszowi Liputowi. Wierzymy, że ten sprzęt pomoże nam w ratowaniu życia i zdrowia poszkodowanych w różnych wypadkach.