Nowe ubrania specjalne dotarły do naszej jednostki

W ramach projektu „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krościenko Wyżne celem zwiększenia potencjału technicznego” nasza jednostka pozyskała 6 kompletów ubrania specjalne bojowe FIRE MAX 3 firmy ROSENBAUER.

Zakup był możliwy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Gminy Krościenko Wyżne. Część środków pochodziła również z wkładu własnego jednostki

Podziękowania za wsparcie w realizacji zadania należą się WFOŚiGW w Rzeszowie na czele z panem Prezesem Adamem Skibą, panu Mateuszowi Liputowi – Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne oraz Radnym Gminy Krościenko Wyżne.

Dziękujemy również firmie NOPEX Krzysztof Nowicki za współpracę.