75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00, nazywanej godziną „W”. Było zbrojnym wystąpieniem przeciwko Niemcom okupującym Warszawę. Zakończyło się 3 października, choć początkowo miało trwać zaledwie kilka dni. Zginęło wówczas blisko 18 tysięcy powstańców i 180 tysięcy cywilów. Aby oddać hołd poległym powstańcom, co roku o godz. 17 wybrzmiewają syreny alarmowe, na dźwięk których zatrzymuje się cała Polska. Reprezentacja naszej jednostki, oraz 8 Drużyny Starszoharcerskiej „Ventus” im. Szarych Szeregów, razem z panem Wójtem Mateuszem Liputem także uczciła pamięć Powstańców Warszawskich.

Chwała bohaterskim Powstańcom i Mieszkańcom Warszawy !!!