Podsumowanie 2020 r.

Za nami rok 2020, czas więc na podsumowanie udziału naszej jednostki OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ten rok na tle innych był wyjątkowo pracowity. Nasi strażacy w minionym roku do akcji wyjeżdżali aż 109 razy, z czego 25 razy do pożarów i 84 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń.
Działania te 81 razy miały miejsce na terenie naszej gminy, natomiast 27 razy na obszarze miasta Krosno oraz gmin: Jedlicze, Korczyna, Dukla, Rymanów, Wojaszówka. Największą liczbę wyjazdów odnotowano w miesiącach: lutym (19 interwencji) oraz czerwcu (33 interwencji). Czerwcowe wyjazdy były związane z nawałnicami, jakie przeszły przez teren powiatu krośnieńskiego. Warto nadmienić, że nasi strażacy brali czynny udział w zabezpieczeniu, biegów i innych wydarzeń. Nasi druhowie wzięli udział w szkoleniach doskonalących oraz podnoszących poziom wiedzy i doświadczenia, na przykład ćwiczenia na terenie dworu w Krościenku Wyżnym (26.09.2020 r.).
OSP Krościenko Wyżne poddane zostało przez KM PSP Krosno inspekcji, zakończonej wynikiem pozytywnym. Nasi strażacy tradycyjnie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach kościelnych i państwowych. Pomagaliśmy również w przeprowadzeniu zorganizowanej przez Wójta Mateusza Liputa zbiórki na rzecz szpitala w Łańcucie, który był wyznaczony jako szpital do leczenia pacjentów na COVID-19.

Ten rok był wyjątkowo szczególny dla naszej jednostki nie tylko pod względem wyjazdów. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy, przychylności Wójta i Rady Gminy udało się wykonać odwodnienie naszej remizy, zakupić nowy garaż blaszany. Zakupiliśmy również dzięki środkom z GOPS nowe wyposażenie do prowadzonej przez nas świetlicy, tj. komputer stacjonarny oraz zestaw nagłośnieniowy. Przemalowana została sala główna naszej remizy oraz wykonane nowe meble w pomieszczeniu kuchennym. Ponadto dzięki staraniom Wójta Mateusza Liputa i życzliwości Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego pozyskaliśmy znaczną ilość sprzętu o wartości ok. 24 000 zł. Korzystaliśmy również z dotacji z WFOŚiGW, dzięki czemu kupiliśmy cztery komplety ubrań specjalnych marki Rosenbauer.

Szczegółowy wykaz wyjazdów OSP Krościenko Wyżne do działań prezentujemy w tabeli i wykresie poniżej.

* (Rodzaj):
P- Pożar,
MZ- Miejscowe zagrożenie

Lp. Data Miejsce zdarzenia Rodzaj * Opis zdarzenia
1. 6.01.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
P Pożar sadzy w kominie.
2. 18.01.2020 Krościenko Wyżne, ul. Wisłocza MZ Zderzenie samochodów osobowych.
3. 22.01.2020 Krościenko Wyżne,
ul.  Wójtowska
MZ Otwarcie mieszkania.
4. 23.01.2020 Krościenko Wyżne, ul. Grunwaldzka
P Pożar altany.
5. 28.01.2020 Pustyny, ul. Dukielska
MZ Potrącenie pieszego.
6. 29.01.2020 Iskrzynia MZ Neutralizacja substancji ropopochodnej na jezdni.
7. 30.01.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa P Pożar samochodu.
8. 3.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Marynkowska
MZ Neutralizacja substancji ropopochodnej na jezdni.
9. 7.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Sportowa
MZ Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy budynku mieszkalnego
10. 8.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Rzeszowska
MZ Wypompowywanie skażonej wody ze studni.
11. 9.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
P Pożar piwnicy budynku mieszkalnego.
12. 10.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ Zerwane poszycie dachowe budynku mieszkalnego.
13. 10.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ Zerwane poszycie dachowe budynku mieszkalnego.
14. 10.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ Drzewo pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
15. 10.02.2020 Jedlicze, ul. Tokarskich
MZ Zerwane poszycie dachowe budynku szkoły podstawowej.
16. 10.02.2020 Krosno, ul. Łukasiewicza MZ Powalone drzewo na jezdnię.
17. 10.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska MZ Powalone drzewo na jezdnię.
18. 11.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ Drzewo pochylone nad budynkiem.
19. 11.02.2020 Krościenko Wyżne,
ul. Szkolna
MZ Drzewo pochylone nad jezdnią.
20. 17.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska MZ Uszkodzone poszycie dachowe domu parafialnego.
21. 17.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
MZ Drzewo pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
22. 20.02.2020 Krosno, ul. Krakowska
MZ Wypadek samochodu osobowego.
23. 23.02.2020 Pustyny, ul. Księża
MZ Drzewo powalone na jezdnię.
24. 24.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
MZ Uszkodzone poszycie dachowe budynku szkoły podstawowej.
25. 24.02.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ Zerwane poszycie dachowe budynku szkoły podstawowej.
26. 26.02.2020 Krościenko Wyżne,
ul. Szkolna
P Pożar traw.
27. 14.03.2020 Iskrzynia,
MZ Neutralizacja substancji ropopochodnej na jezdni.
28. 18.03.2020 Krościenko Wyżne, ul. Mostowa
MZ Pożar traw.
29. 19.03.2020 Pustyny, ul. Graniczna
P Pożar traw.
30. 20.03.2020 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
P Pożar traw.
31. 20.03.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna
P Pożar traw.
32. 25.03.2020 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
P Pożar traw.
33. 26.03.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna P Pożar traw.
34. 27.03.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna
P Pożar traw.
35. 27.03.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna
P Pożar traw.
36.
28.03.2020
Krościenko Wyżne, ul. Północna P
Pożar traw.
37. 3.04.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
P Pożar traw.
38. 4.04.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna P Pożar traw.
39. 8.04.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa P Pożar traw.
40. 14.04.2020 Iskrzynia, ul. Podkarpacka
P Pożar niezamieszkałego budynku.
41. 20.04.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna
P Pożar traw.
42 23.04.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa P Pożar traw.
43. 2.05.2020 Krościenko Wyżne
MZ Zderzenie dwóch samochodów osobowych.
44. 31.05.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ Wypompowywanie wody z budynku mieszkalnego.
45. 7.06.2020 Krosno, ul. Chopina
MZ Wypadek samochodu osobowego.
46.
8.06.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
47.
8.06.2020
Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ
Likwidacja osuwiska z jezdni.
48.
8.06.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
49.
19.06.2020 Krościenko Wyżne, ul.Wąska
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
50.
22.06.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
51.
22.06.2020 Krościenko Wyżne, ul. Sportowa
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
52.
22.06.2020 Krosno, ul. Odrzykońska
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
53.
23.06.2020 Krościenko Wyżne, ul. Mostowa MZ
Udrożnienie przepustu.
54.
23.06.2020 Krościenko Wyżne, ul. Wąska MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
55.
23.06.2020 Krościenko Wyżne, ul. Polna MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
56.
23.06.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
57
23.06.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ
Wypompowywanie skażonej wody ze studni.
58.
24.06.2020 Krościenko Wyżne, ul. Rzeszowska
MZ
Neutralizacja substancji ropopochodnej na jezdni.
59.
25.06.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
60.
25.06.2020 Krościenko Wyżne, ul. Wąska
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
61.
27.06.2020 Korczyna, ul. Poprzeczna
MZ Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
62.
27.06.2020 Korczyna, ul. Poprzeczna
MZ
Udrożnienie przepustu drogowego.
63.
27.06.2020 Węglówka
MZ
Wypompowywanie wody z zalanego budynku mieszkalnego.
64.
27.06.2020 Odrzykoń, ul. Łęgowa
MZ
Udrożnienie przepustu drogowego.
65.
27.06.2020 Korczyna, ul. Szeptyckiego
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej hali produkcyjnej.
66.
27.06.2020 Korczyna ul. Pigonia
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
67.
27.06.2020 Odrzykoń, ul. Jagiełły
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
68.
27.06.2020 Korczyna, ul. Pigonia
MZ Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
69.
27.06.2020 Odrzykoń, ul. Armii Krajowej
MZ
Wypompowywanie wody z zalanego budynku gospodarczego.
70.
27.06.2020 Odrzykoń, ul. Białobrzeska
MZ
Wypompowywanie wody z zalanego budynku mieszkalnego.
71.
27.06.2020 Krosno, ul. Wisze
MZ
Wypompowywanie wody z zalanych posesji.
72.
27.06.2020 Korczyna, ul. Ogrodowa
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
73.
27.06.2020 Moderówka
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
74.
28.06.2020 Iwla
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
75.
28.06.2020 Trzciana
MZ
Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń Domu Ludowego.
76.
28.06.2020 Wróblik Szlachecki, ul. Krótka
MZ
Zabezpieczenie budynków przed występującą z koryta rzeką.
77.
28.06.2020 Tylawa
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
78.
2.07.2020
Krościenko Wyżne, ul. Marynkowska
MZ
Usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych z budynku mieszkalnego.
79.
3.07.2020
Krościenko Wyżne, ul. Północna
MZ
Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy.
80.
6.07.2020
Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska
MZ
Wypompowywanie skażonej wody ze studni.
81.
8.07.2020
Krościenko Wyżne, ul. Wąska
MZ
Usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych z budynku mieszkalnego.
82.
18.07.2020
Krościenko Wyżne, ul. Grunwaldzka
MZ
Usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych z budynku mieszkalnego.
83.
31.07.2020
Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ
Usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych z budynku mieszkalnego.
84.
6.08.2020
Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska
MZ
Drzewo powalone na jezdnię.
85.
9.08.2020
Krościenko Wyżne, ul. Grunwaldzka
MZ
Usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych z budynku mieszkalnego.
86.
12.08.2020 Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska
MZ
Uszkodzenie przez koparkę gazociągu.
87.
12.08.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ
Usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych z budynku mieszkalnego.
88.
14.08.2020 Krościenko Wyżne, ul. Marynkowska
MZ Usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych z budynku mieszkalnego.
89.
17.08.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna MZ Wypompowywanie skażonej wody ze studni.
90.
22.08.2020 Krościenko Wyżne P Pożar traw.
91.
30.08.2020 Krościenko Wyżne, ul. Sportowa
MZ Zabezpieczenie biegu.
92.
3.09.2020 Krościenko Wyżne, ul. Kasztanowa P Pożar dębu „Wincenty”
93.
3.09.2020 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna MZ Usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych z budynku mieszkalnego.
94.
9.09.2020 Krościenko Wyżne P Pożar traw.
95.
24.09.2020 Krościenko Wyżne, ul. Marynkowska MZ Usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych z budynku mieszkalnego.
96.
4.10.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ Powalone drzewo na budynek mieszkalny.
97.
4.10.2020 Krościenko Wyżne, ul Szkolna MZ Drzewo pochylone nad jezdnią.
98.
24.10.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa MZ Neutralizacja substancji ropopochodnej na jezdni.
99.
5.11.2020 Krościenko Wyżne, ul. Grunwaldzka MZ Usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych z budynku mieszkalnego.
100.
13.11.2020 Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
MZ Nieprawdziwa informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego w przedszkolu.
101.
20.11.2020 Iskrzynia, ul. Ogrodowa
P Pożar pustostanu.
102.
23.11.2020 Krościenko Wyżne, ul. Wisłocza
MZ Drzewo powalone na jezdnię.
103.
23.11.2020 Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ Wypompowywanie skażonej wody ze studni.
104.
5.12.2020
Krościenko Wyżne, ul. Szkolna
MZ
Drzewo pochylone nad chodnikiem.
105.
7.12.2020
Krościenko Wyżne, ul. Południowa
MZ
Nieprawdziwa informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego w przedszkolu.
106.
8.12.2020
Iskrzynia, ul. Podkarpacka
MZ
Wypadek samochodu dostawczego.
107.
19.12.2020 Krościenko Wyżne, ul. Północna
P
Pożar sadzy w przewodzie kominowym.
108.
24.12.2020 Krościenko Wyżne, ul. Mostowa
MZ
Uszkodzone poszycie dachowe.
109.
31.12.2020
Krościenko Wyżne, ul. Południowa
P
Pożar sadzy w przewodzie kominowym.

 

 

Opracowanie: ML