Eliminacje środowiskowe OTWP

W dniu dzisiejszym w Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, przeprowadzone zostały eliminację środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przebiega on pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Eliminacje, w których udział wzięło 11-cioro dzieci, w tym 8-ro należących do Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Krościenku Wyżnym. Komisje na poziomie szkolnym pełnili przedstawiciele naszej jednostki Prezes OSP -dh Andrzej Glazar, dh Dariusz Gruszka oraz dh-a Klaudia Kielar . Z dostępnej puli zagadnień przygotowano test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie kategorie uczniowie klas I- IV oraz V- VIII. Po zakończeniu zmagań komisja przystąpiła do sprawdzenia testów, po czym ogłosili wyniki:

Kategoria I-IV
1. miejsce Mateusz Jurczak
2. miejsce Krystian Szałajko
3. miejsce ex aequo Lena Szarek i Alan Szul
Kategoria V -VIII
1. miejsce Aleksander Janocha
2. miejsce Kacper Janowski
Wyżej wymienione osoby zostały zakwalifikowane do etapu gminnego, który odbędzie się 17 marca w remizie OSP Krościenko Wyżne. Dziękujemy wszystkim uczestnikom eliminacji środowiskowych OTWP za wzięcie udziału w turnieju, zwycięzcom natomiast gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach. /K.K