Test gotowości bojowej Jednostki

Po godzinie 16, 12 października rozbrzmiała syrena w naszej miejscowości.W naszej jednostce odbył się test gotowości bojowej, przeprowadzony przez funkcjonariuszy KM PSP w Krośnie.
Na sprawdzian przybyło dziesięciu druhów. Naszym zadaniem było „ugaszenie” budynku remizy. Zadanie polegało na wprowadzeniu do zadymionych pomieszczeń jednej roty wraz z jedną linią gaśniczą oraz przygotowanie zabezpieczenia wodnego i oddymienie pomieszczeń. Po zakończeniu ćwiczeń przystąpiliśmy do test teoretycznego. Cała załoga uzyskała oceny pozytywne. Na zakończenie inspekcji przeglądnięto sprzęt będący na wyposażeniu OSP oraz zbadano dokumentację jednostki.

S.P.