Podsumowanie 2021 roku

Początek 2021 roku był dla członków naszej jednostki niezwykle pracowity. Między innymi dzięki pracy strażaków z naszej OSP przy wsparciu z Gminy Krościenko Wyżne położono na ścianach garaży płytki. Jest to kolejny etap prac modernizacyjnych przy budynku OSP. Poza wykonanym w 2020r. odwodnieniem do zrealizowania zostało wykonanie podbitki dachowej oraz instalacja wyciągu spalin w pomieszczeniach garażowych.

W marcu z kolei w naszej jednostce przeprowadzono recertyfikację oraz Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Przedłużenie uprawnień uzyskało czterech druhów, z kolei uprawnienia ratowników po raz pierwszy uzyskało pięciu członków naszej jednostki.

W tym roku mimo trwającej pandemii udało się zorganizować bardziej zbliżone do  tradycyjnych obchody świąt Wielkiej Nocy. Członkowie naszej jednostki uczestniczyli w obchodach Tridium Paschalnego oraz wystawili wartę przy Grobie Pańskim.

Także w kwietniu, w obiektach WORD w Krośnie odbył się kurs z zakresu kierowania ruchem drogowym, który ukończyło z wynikiem pozytywnym dziewięcioro naszych strażaków.

Maj z kolei upłynął pod znakiem pokazów dla najmłodszych. 11 maja dzieci z przedszkola samorządowego złożyły wizytę w naszej jednostce. Z kolei 31 maja  członkowie naszej jednostki odwiedzili przedszkole sióstr służebniczek . Strażacy podczas pokazów m.in. zaprezentowali posiadany sprzęt, oraz przeprowadzili krótkie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Jak co roku strażacy z OSP Krościenko Wyżne wzięli udział w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – popularnie zwane Bożym Ciałem. Jest to jedne z najważniejszych świąt w kościele katolickim. Przygotowania do uroczystości rozpoczęto w środowe popołudnie od przygotowania ołtarza i uprzątnięcia okolic remizy. W czwartek, 3 czerwca przed godziną 9 kompania honorowa wraz z pocztem sztandarowym wymaszerowała do kościoła parafialnego, aby wziąć udział we mszy świętej. Podczas procesji strażacy pełnili służbę przy chorągwiach i baldachimie. Oprócz uczestnictwa w nabożeństwie druhowie zabezpieczali przejście procesji po ulicach Krościenka Wyżnego.

12 czerwca, później niż zazwyczaj, z uwagi na pandemię odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP Krościenko Wyżne. Głównym punktem zebrania był wybór nowych władz. Na kadencję przypadającą na lata 2021-2026 wybrano następujący skład  zarządu: Andrzej Glazar (Prezes), Gabriel Glazar (Wiceprezes-Naczelnik), Wojciech Haręzga (Wiceprezes), Radosław Jurczak (Zastępca Naczelnika), Agnieszka Wójcik (Skarbnik), Sebastian Pelczar (Sekretarz), Grzegorz Gruszka (Kronikarz), Marcin Karaś (Gospodarz), Mieczysław Hebda (Gospodarz świetlicy) oraz Marcin Staroń (członek zarządu) Komisję rewizyjną z kolei tworzą: Grzegorz Szmyd (Przewodniczący), Marcin Michna (Wiceprzewodniczący) oraz Klaudia Kielar (Sekretarz Komisji)

2 Lipca odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Najważniejszym punktem zjazdu był wybór władz na lata 2021-2026. Przedstawicie naszej jednostki objęli następujące funkcje: Mateusz Liput – Prezes, Andrzej Glazar – Wiceprezes, Agnieszka Wójcik -Skarbnik, Paweł Szałankiewicz oraz Gabriel Glazar objęli z kolei funkcję członka zarządu. Natomiast Sebastian Pelczar został wybrany na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

16 lipca członkowie naszej jednostki wzięli udział w akcji Nocna Jazda Ratowników dla Bartosza. Podczas akcji charytatywnej blisko 60 tysięcy złotych.

W sierpniu z kolei zakończył się wyjątkowo długo trwający kurs podstawowy. Kurs rozpoczął się jeszcze przed początkiem pandemii korona wirusa. Poprawa sytuacji pandemicznej pozwoliła na dokończenie szkolenia dla czterech członków naszej jednostki, którzy od teraz będą mogli brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

15 sierpnia członkowie naszej jednostki przygotowali dla mieszkańców naszej miejscowości szereg atrakcji. Dla najmłodszych przygotowany był tor przeszkód, za ukończenie którego rozdawano nagrody ufundowane przez firmę Walter. Oprócz tego dostępne były dmuchawce. Z kolei dla starszych przygotowano bufet oraz możliwość zwiedzania budynku remizy.

Na pierwszym posiedzeniu zarządu nowej kadencji postanowiono o zintensyfikowaniu działań mających na celu pozyskanie nowych członków, oprócz organizacji dnia pikniku rodzinnego postanowiono o zaproszeniu dzieci ze szkoły podstawowej do remizy. Odwiedziny odbyły się po rozpoczęciu roku szkolnego, a dzieci miały możliwość obejrzenia wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez OSP oraz obejrzenia i użycia sprzętu jakim dysponuje jednostka. Członkowie naszej jednostki przeprowadzili również szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy. Po zakończeniu dnia otwartego szereg najmłodszych zapisało się do Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Zachęcamy pozostałe dzieci i młodzież do wstąpienia w szeregi naszej jednostki.

Delegacja naszej jednostki w składzie Prezes Andrzej Glazar oraz Członkowie Honorowi Jan Żywiec i Jan Habrat 25 września wzięli udział w obchodach jubileuszu 100 lecia orkiestry dętej w Krościenku Wyżnym. Dh Glazar wręczył na ręce kapelmistrza Pana Macieja Filara pamiątkową tablicę ze zdjęciami dokumentującą wspólną historię orkiestry i OSP.

Ostatni kwartał bieżącego roku jest czasem, w którym nasza jednostka pozyskała znaczą ilość wyposażenia. Poza ubraniami specjalnymi ROSENBAUER (których zakup został współfinansowany przez Gminę Krościenko Wyżne oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) OSP Krościenko Wyżne zakupiło także podporę stabilizacyjną firmy Holmatro oraz dwie radiostacje nasobne, parawan ochronny i dwie butle powietrzne. Zakup podpory został dofinansowany ze środków Fundacji ORLEN, z kolei zakup radiostacji, parawanu i butli został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Z kolei z funduszu przeciwdziałania COVID-19 zakupiono defibrylator AED. Serdecznie dziękujemy Fundacji ORLEN, FSUSR oraz WFOŚiGW na czele z Panem Prezesem Adamem Skibą za udzielone wsparcie. Szczególne podziękowania kierujemy również w stronę władz Gminy Krościenko Wyżne, państwa radnych  oraz Wójta Gminy Mateusza Liputa za wsparcie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Jak co roku członkowie naszej jednostki wraz z strażakami z Pustyn uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Druhowie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli we Mszy Świętej oraz uroczystościach przy pomniku Niepodległości. Delegacja Strażaków z naszej gminy w składzie Andrzej Glazar, Andrzej Kijowski oraz Gabriel Glazar złożyła kwiaty pod pomnikiem.

27 listopada odbył się  V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych . Przedstawiciele jednostek z naszej gminy tj. OSP Krościenko Wyżne i OSP Pustyny zostali wybrani do władz oddziału powiatowego. Druh Krzysztof Podkul został Sekretarzem ZOP ZOSP RP w Krośnie, dh Mateusz Liput Członkiem Zarządu OP ZOSP RP, a druh Andrzej Glazar został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.

Ostatnim kursem podnoszącym kwalifikacje członków OSP był kurs Naczelników. Z naszej jednostki na kurs zostali oddelegowania druhowie Gabriel Glazar i Radosław Jurczak.

Ostatnim polem aktywności naszej jednostki w mijającym roku była pomoc dla wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Członkowie naszego stowarzyszenia pomagali w transporcie paczek do potrzebujących.

W minionym roku członkowie naszej jednostki interweniowali łącznie 65 razy. Odnotowano 14 pożarów oraz 49 miejscowych zagrożeń. Alarmów fałszywych nie było . Natomiast 2 razy członkowie naszej jednostki zabezpieczali teren powiatu. Interwencje dotyczyły szeregu różnych zdarzeń. Począwszy do pożarów nieużytków, sadzy czy budynków spory procent interwencji stanowiło usuwanie plam olejów  i substancji ropopochodnych. Strażacy zabezpieczali również teren biegów oraz brali udział w poszukiwaniach zaginionej osoby. 60 razy interweniowano na terenie naszej gminy, a poza jej obszarem interweniowano 5-krotnie.

Przed strażakami z OSP Krościenko Wyżne rok pełen nowych wyzwań. Do najważniejszych nalezą planowany generalny remont samochodu Star-Man oraz dalsza praca z dziećmi i młodzieżą strażacką.

Ze strażackim pozdrowieniem i życzeniami jak najlepszego nowego roku dla wszystkich naszych sponsorów, darczyńców i sympatyków

Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym

Zdjęcia: Gmina Krościenko Wyżne, OSP Krościenko Wyżne

Red. S. Pelczar