Pochylone drzewo przy ul. Kasztanowej, gałęzie na linii energetycznej ul. Południowa, drzewo na domu ul. Północna

W dniu 23.01 br. strażacy interweniowali trzykrotnie. Do pierwszego zdarzenia zostaliśmy zadysponowani po godzinie 11 na ul. Kasztanową, gdzie doszło do złamania gałęzi pod dużym naporem mokrego śniegu, zagrażając pojazdom poruszającym się po jezdni. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięciu zagrożenia udaliśmy się do remizy. Natomiast druga interwencja miała miejsce na ulicy Południowej, gdzie gałęzie pod naporem śniegu złamały się oraz zawisły na lini energetycznej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpie

czyliśmy teren, oraz usunęliśmy gałęzie stwarzające niebezpieczeństwo. Ostatnia interwencja dzisiejszego dnia, miała miejsce na ulicy Północnej, gdzie drzewo spadło na budynek mieszkalny. Przy ostatniej interwencji pracowaliśmy wspólnie z PSP Krosno. Po usunięciu drzewa z budynku mieszkalnego wróciliśmy do koszar. Do dzisiejszych trzech zdarzeń wyjechaliśmy samochodem GBA Volvo w pełnych obsadach.