Nowy sprzęt w naszej remizie

Pod koniec lipca zakończyły się projekty, dzięki którym nasza jednostka pozyskała nowy sprzęt.
Ze środków z budżetu państwa i środków własnych jednostki zakupiono:
– koce gaśnicze,
– linki strażackie,
– buty gumowe specjalne,
– buty wodery,
– rozsiewacz sorbentu,
– nosze podbierakowe,
– węże tłoczne,
– termodetektor.
– bluzy polarowe MDP
– podkoszulki MDP
– czapki dżokejki MDP
Z kolei ze środków z budżetu Gminy Krościenko Wyżne zakupiono prądownicę wodną TURBOMASTER.

Z uwagi na pozyskanie przez naszą jednostkę dofinansowania w ramach Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników to ww. sprzęt nie jest ostatnim jaki trafi na wyposażenie naszej jednostki w tym roku.

S.P.