Kolejny sprzęt trafia do naszej jednostki

Listopad bieżącego roku jest miesiącem, w którym nasza jednostka pozyskała znaczą ilość wyposażenia.
Poza ubraniami specjalnymi ROSENBAUER (których zakup został współfinansowany przez Gminę Krościenko Wyżne oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) OSP Krościenko Wyżne zakupiło podporę stabilizacyjną firmy Holmatro oraz dwie radiostacje nasobne, parawan ochronny i dwie butle powietrzne.

Zakup podpory stabilizacyjnej dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

Zakup radiostacji, parawanu i butli został z kolei dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Całość środków została uzupełniona wkładem własnym jednostki.

Serdecznie dziękujemy Fundacji ORLEN, FSUSR oraz WFOŚiGW na czele z Panem Prezesem Adamem Skibą za udzielone wsparcie. Szczególne podziękowania kierujemy również w stronę władz Gminy Krościenko Wyżne, państwa radnych  oraz Wójta Gminy Mateusza Liputa za wsparcie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

 

S.P.