Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym” w pliku poniżej:

Ogłoszenie o wyborze