Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego 🇵🇱🚒❤️

W dniu wczorajszym w remizie OSP Pustyny miało miejsce posiedzenie ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym, podczas którego powołane przez Prezesa ZOG – dh Mateusza Liputa jury wyłoniło najlepsze prace w ramach eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Wszystkie prace pochodziły z kategorii klas 1-4, a talent młodych artystów wzbudził podziw wśród oceniających członków zarządu gminnego. Po burzliwych obradach wyniki przedstawiają się następująco:
1️⃣ Sandra Glazar – 1a
2️⃣ Marcel Wronkowicz – 2b
3️⃣ Fabian Moskal – 2b
Wyróżnienia przyznano: Wiktorii Rypyść (1a), Hannie Błaż (1a), Franciszkowi Płonka (2b).
Zwycięska praca weźmie udział w eliminacjach powiatowych,których finał wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 30 listopada w naszej remizie 😊
Dziękujemy wszystkim za przygotowanie prac i gratulujemy laureatom i wyróżnionym 🚒🚒🚒❤️
ML.