Informacja z otwarcia ofert

W dniu dzisiejszym (14 czerwca) o godzinie 9.05 w budynku remizy OSP Krościenko Wyżne dokonano otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym”.

Komisja w składzie dh Dariusz Gruszka – Prezes, dh Andrzej Glazar – Skarbnik oraz dh Sebastian Pelczar – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy obecności p. Mateusza Liputa – Wójta Gminy, p. Mariusza Lorensa – pracownika Urzędu Gminy oraz dh Pawła Szałankiewicza – Wiceprezesa – Naczelnika stwierdziła że zamawiający (OSP Krościenko Wyżne) zamierza przeznaczyć na zamówienie 760 000,00 zł brutto.
Następnie komisja stwierdziła że do godziny 9.00 dnia 14 czerwca wpłynęła jedna oferta.

Szczegóły w załaczniku :

informacja