Administrator:
© 2011  OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Marquee
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym

38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie

tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
W razie zagrożenia dzwoń:
lub
Statystyka wyjazdów 2015
Pojazdy Bojowe Straży Pożarnej podzielone sa na samochody gaśnicze oraz specjalne.

1. W zależności od masy rzeczywistej pojazdy dzieli sie na:
-lekkie- masa do 7,5 tony,
-średnie- masa w przedziale 7,51 do 14 ton,
-cieżkie-masa powyżej 14,01 tony.

2.Pojazdy specjalne:
-drabiny mechaniczne,
-podnośniki hydrauliczne,
-samochody ratownictwa technicznego
-samochody ratownictwa specjalistycznego
-samochody ratownictwa wodnego
-samochody ratownictwa wysokościowego
-samochody oświetleniowe samochody do przewozu
-sprzętu ochrony dróg oddechowy
-samochody wężowe
-samochody do przewozu kontenerów specjalistycznych
-samochody kwatermistrzowskie
-dźwigi
-samochody operacyjne
-samochody rozpoznawczo-ratownicze

3.Pierwsza litera w skrócie oznacza rodzaj zadań samochodu
-G- gaśniczy
-S- specjalny

4.Druga litera oznacza masę samochodu:
-L-lekki(masa całkowita do 7,5 ton)
-C-cieżki(masa całkowita powyżej 14 ton)
-Sredniego samochodu nie oznacza się(masa całkowita od 7,5 tony do 14 ton)

5.Kolejne litery określają bliższe dane identyfikujące budowę i wyposażenie samochodu (w przypadku samochodów gaśniczych):
-B - zbiornik na wodę
-A - autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
-M - motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
-Pr - samochód ze zbiornikiem z proszkiem gaśniczym.
-Sn - samochód gaśniczy z instalacją śniegową.
Przykłady:
GBA 2,5 / 16 - samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 500 l i autopompą o wydajności 1 600 l/min
GBAM 2 / 8+8 - samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 000 l, autopompą o wydajności 800 l/min i motopompą  
o wydajności 800 l/min

6.Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich przeznaczenie:
-SD - drabina (cyfra określa długość w metrach)
-SH - podnośnik hydrauliczny (cyfra określa maksymalną wysokość w metrach)
-SRd - ratownictwo drogowe
-SRt - ratownictwo techniczne
-SRchem - ratownictwo chemiczne
-SRekol - ratownictwo ekologiczne
-SRw - ratownictwo wodne
-SRwys - ratownictwo wysokościowe
-SDz - dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
-SOp - operacyjny
-SDiŁ - dowodzenia i łączności
-SW - wężowy (liczba określa łączną długość odcinków w metrach)
-San lub Med - sanitarny lub medyczny (ambulans)
-SP-Gaz - przeciwgazo-dymowy - do przewozu sprzetu ochrony dróg oddechowych
-Skw - kwatermistrzowski
-SKn - kontenerowy
-SRp (SPosz) - samochód specjalistyczne grupy poszukiwawczo ratowniczej
OZNACZENIA SAMOCHODÓW STRAŻY POŻARNEJ