Administrator:
© 2011 OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Marquee
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym

38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie

tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
W razie zagrożenia dzwoń:
lub
Statystyka wyjazdów 2015
        Pierwszą strażnicę w Krościenku Wyżnym wzniesiono na miejscu dzisiejszego Domu Strażaka. W 1931 r. remizę tę wyremontowano. Później dla potrzeb drugiej sikawki wybudowano drewnianą szopę na stronie północnej. Obie remizy istniały do lat powojennych.
        W 1946 r. na zebraniu sprawozdawczym postanowiono wybudować nową strażnicę (...). Właściwe prace przy wznoszeniu tego obiektu rozpoczęto dopiero w 1956 r. Środki na cele budowlane pozyskiwano z organizowanych corocznie zabaw, festynów, loterii, bufetów weselnych itp. Mimo wysiłków i starań Zarządu budowa przeciągnęła się do lat 70-tych. Dopiero w okresie 1972-1975 przeprowadzono prace wykończeniowe i porządkowe przy remizie. Postawiono ją obok obecnej strażnicy. Był to obiekt murowany, parterowy, z garażem na samochód, pomieszczeniami magazynowymi i świetlicą (...). Ówczesną starą remizę rozebrano. Jednak już wkrótce okazało się, że budynek nie spełnia wymaganych warunków z powodu zbyt małej powierzchni. Problem ten zaistniał w chwili przyznania dla OSP przez KW PSP w Krośnie nowoczesnego wozu bojowego, który nie mieścił się w dotychczasowym garażu remizy. Dlatego na zebraniu w 1986 r. na wniosek naczelnika F. Podkula i prezesa J. Patli postanowiono o rozpoczęciu budowy nowej remizy (...). Od następnego roku zaczęto gromadzić materiał oraz wykonano pierwsze prace budowlane. W 1988 r. wylano fundamenty, zaś w następnym - wzniesiono ściany i przykryto budynek dachem. Prace trwały do 1991 r. (...).
         Dnia 5 V 1991 r. miało miejsce poświęcenie nowej remizy nazwanej Domem Strażaka. 12 V odbyło się uroczyste otwarcie budynku. Obiekt stanął obok starej remizy (...). Dom Strażaka jest budynkiem piętrowym - na parterze rozmieszczone są 2 garaże, na piętrze natomiast znajduje się świetlica wraz z pomieszczeniami socjalnymi. Pomieszczenie świetlicy wyposażone jest między innymi w: krzesła, stoły, projektor wraz z ekranem, komputer, internet Wi-Fi, telewizor oraz gabloty ścienne z eksponatami dotyczącymi historii naszej jednostki OSP.
        W grudniu 2014 r.
ukończono prace modernizacyjne nad Domem Strażaka. Od tej pory wyposażony jest w trzy pomieszczenia garażowe, kotłownię, magazynki, pomieszczenia socjalne, toalety i łazienki oraz dwa pomieszczenia kuchenne. Świetlica wyposażona jest w sprzęt multimedialny i nagłaśniający. Powstała też Izba Tradycji Strażackich, która zawiera liczne eksponaty związane z pożarnictwem, zgromadzone przez OSP Krościenko Wyżne.
        Fotografie nieistniejącej już remizy z 1975 r. oraz zmodernizowanej już części strażnicy z 1991 r. prezentujemy na zdjęciu w poniższej galerii (pod widokiem z google Street Viewer).

        
(W powyższym tekście wykorzystano fragmenty "Księgi Pamiątkowej z okazji 110-lecia Ochotniczej Straży Pożrnej w Krościenku Wyżnym (1898-2008 r.)").

Poniżej prezentujemy widok na Dom Strażaka w Krościenku Wyżnym oraz na nieistniejącą już "starą remizę", która w listopadzie 2013 r. została rozebrana. Zdjęcia pochodzą z aplikacji Google Street Viewer.
Centrum Krościenka z widokiem na Dom Strażaka oraz na nieistniejącą już starą remizę. Widok od strony kościoła. Dom Strażaka - widok od ul. Sportowej Dom Strażaka - widok od ul. Sportowej Dom Strażaka - widok od ul. Południowej Boks garażowy - Star Man
Boks garażowy - Star Man Boks garażowy - Ford Transit Boks garażowy - Star 244 Pomiesczenie przy garażach
Łazienka z prysznicami Toalety przy garażach Wejście do Świetlicy od ul. Sportowej Klatka schodowa Sala główna
Sala główna Jedna z toalet w górnej części budynku Sala tradycji - świetlica Sala tradycji - świetlica Sala tradycji - świetlica
Sala tradycji - świetlica Wejście do Domu Strażaka od ul. Południowej

Wyświetl większą mapę