Administrator:
© 2011 OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Marquee
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym

38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie

tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
W razie zagrożenia dzwoń:
lub
Statystyka wyjazdów 2015
DYSTYNKCJE CZŁONKÓW OSP, ZARZĄDU OSP I KOMISJI REWIZYJNEJ
Strażak
Starszy Strażak
Dowódca Roty
Pomocnik Dowódcy Sekcji
Dowódca Sekcji
Pomocnik Dowódcy Plutonu
Dowódcy Plutonu
Członek Zarządu
Członek Komisji Rewizyjnej
Zastępca
Naczelnika
Wiceprezes Naczelnik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Prezes
DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP, GMINNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP
Prezes Zarządu Gminnego
Członek Zarządu
Członek Gminnej Komisji Rewizyjnej
Członek Prezydium Zarządu Gminnego
Wiceprezes Zarządu  Komendant Gminny
Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej
Kapelan Gminny
DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP, POWIATOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP
Członek Zarządu
Członek Powiatowej Komisji Rewizyjnej
Członek Prezydium Zarządu Powiatowego
Wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji
Rewizyjnej
Przewodniczący Powiatowej Komisji
Rewizyjnej
Wiceprezes Zarządu Powiatowego
Prezes Zarządu Powiatowego
Kapelan Powiatowy
DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP, WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP
I WOJEWÓDZKIEGO SĄDU HONOROWEGO ZWIĄZKU OSP RP
Członek Zarządu
Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Członek Wojewódzkiego Sądu Honorowego
Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji
Rewizyjnej
Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji
Rewizyjnej
Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego
Wiceprezes Zarządu   Wojewódzkiego
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Kapelan Wojewódzki
DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP, GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP
I GŁÓWNEGO SĄDU HONOROWEGO ZWIĄZKU OSP RP
Członek Zarządu
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
Członek Głównego Sądu Honorowego
Członek Prezydium Zarządu Głównego
Wiceprzewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej
Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego
Przewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej
Przewodniczący Głównego Sądu Honorowego
Wiceprezes Zarządu   Głównego
Prezes Zarządu Głównego
Kapelan Krajowy