Administrator:
© 2011-       OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie
tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
WALNE ZEBRANIE - 2015 r.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym zaprasza wszystkich druhów strażaków do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2014 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym, które odbędzie się w świetlicy OSP w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 3, w dniu  21 lutego 2015 r. o godz. 17.00.


Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zabrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Zebrania: Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz  Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej - stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Sprawozdanie z działalności  OSP w 2014 r.
7. Sprawozdanie Finansowe za rok 2014.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej obejmujące działalność Zarządu w 2014 r.- wniosek w sprawie absolutorium.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie w sprawie  absolutorium dla Zarządu.
11. Przekazanie średniego samochodu gaśniczego GBA 2/17 Star 14-227.
12. Plan działalności OSP na 2015 r.
13. Plan finansowy na 2015 r.
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Podjęcie uchwał i wniosków.
17. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
18. Zakończenie Zebrania.

         Proszę wszystkich druhów o  obowiązkowe,  punktualne i aktywne uczestnictwo.                                                                                   


                                                                                                     Za Zarząd
                                                                                                  
                                                                                         
           PREZES
                                                                                                 Zbigniew  LIPUT