© Since 2011   OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
WALNE ZEBRANIE - 2013 r.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym  zaprasza wszystkich druhów strażaków do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2012 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym, które odbędzie się w świetlicy OSP w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 3, w dniu  9 lutego 2013 r. o godz. 17.00.


Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zabrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Zebrania: Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz  Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej - stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Sprawozdanie z działalności  OSP w 2012 r.
7. Sprawozdanie Finansowe za rok 2012.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej obejmujące działalność Zarządu w 2012 r.- wniosek w sprawie absolutorium.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie w sprawie  absolutorium dla Zarządu.
11. Plan działalności OSP na 2013 r.
12. Plan finansowy na 2013 r.
13. Dyskusja.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Podjęcie uchwał i wniosków.
16. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
17. Zakończenie Zebrania.

         Proszę wszystkich druhów o  obowiązkowe,  punktualne i aktywne uczestnictwo.                                                                                   


                                                                                                     Za Zarząd
                                                                                                  
                                                                                         
           PREZES
                                                                                                 Zbigniew  LIPUT