© Since 2011  OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Pożegnanie dh Jana Podkula.

W dniu 20 marca 2012 r. na cmentarzu Parafialnym, odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 81 lat druha Jana Podkula. Był długoletnim strażakiem ochotnikiem, bowiem do OSP wstąpił w roku 1961, wcześniej od 1949 r. muzykował na instrumentach perkusyjnych w Strażackiej Orkiestrze Dętej. Mowę pożegnalną  wygłosił Prezes OSP Krościenko Wyżne - Zbigniew Liput.

Szanowna żono
Szanowna rodzino, krewni i przyjaciele świętej pamięci Jana.
.
”Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię”

Są to zdania Psalmu ukazującego dobroć Pana, do którego właśnie podąża świętej pamięci  Jan, Jan Podkul.
Wiadomość o odejściu kogoś, kto przez długie lata był nam bliski, jest dla nas wstrząsem. W zmarłym Janie straciliśmy dobrego i odpowiedzialnego przyjaciela. Przez długie lata pracy społecznej w Strażackiej Orkiestrze Dętej do której wstąpił mając 19 lat życia jak i w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym  w której działał od 1961 roku poznaliśmy go jako przyjaznego i  szczerego a zarazem wiernego i uczynnego druha, służącego młodszym kolegom zarówno strażakom jak i muzykom orkiestry, służącego: radą i swoim doświadczeniem.  Z upływem czasu, w latach dziewięćdziesiątych więcej uwagi przywiązywał do Strażackiej Orkiestry, lecz nie zapominał o Straży. Uczestniczył w zbiórkach członków OSP i Walnych Zebraniach, angażował się w organizację uroczystości gminnych, państwowych jak i religijnych. Należał do nielicznej grupy strażaków,  którzy w tamtym okresie dostrzegali potrzebę reaktywowania orkiestry dętej. To między innymi dzięki jego pasji do zespołowego muzykowania i jego zaangażowaniu  gmina mogła nabyć niektóre instrumenty służące muzykom do aktualnej chwili.

Św. Pamięci Jan w okresie pełnienia czynnej służby jako strażak ochotnik włączał się w większość akcji niesienia pomocy w zagrożeniach ogniowych jak i  uczestniczył w pracach społecznych, za co był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany tak odznaczeniami państwowymi jak i resortowymi Związku OSP RP.  Ty Janie, jak sam mówiłeś „ ze strażakami czułeś się dobrze” my mając Ciebie u boku,  odczuwaliśmy satysfakcję.
Dzisiaj stojąc nad Twoją mogiłą   dziękujemy Ci za wytrwałą pracę, za twoje chęci i zaangażowanie w działalność społeczną oraz za twoją nieocenioną pracę na rzecz tworzenia i funkcjonowania strażackiej orkiestry dętej.

Szanownej Małżonce i najbliższej rodzinie zmarłego w imieniu własnym i wszystkich druhów strażaków OSP Krościenko Wyżne składam serdeczne wyrazy współczucia.

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.

Druhu Janie spoczywaj w pokoju!


pogrzeb dh. Jana Podkula (1)
pogrzeb dh. Jana Podkula (2)
pogrzeb dh. Jana Podkula (3)
pogrzeb dh. Jana Podkula (4)
pogrzeb dh. Jana Podkula (5)