© Since 2011   OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Administrator:
© 2011-      OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie
tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
      W piątek - 13.03.2015 r. w Domu Strażaka OSP Krościenko Wyżne, przeprowadzone zostały elimiacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przebiega on pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Celem Turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Szczególnie służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
      Do wyżej wymienionego etapu zakwalifikowani zostali uczniowie, będący laureatami eliminacji środowiskowych przeprowadzonych 23 lutego w Krościenku i 5 marca w Pustynach. W etapie środowiskowym (Krościenko Wyżne) z 23.02, który przeprowadzony został w Publicznym Gimnazjum w naszej miejscowości, klasyfikacja końcowa konkursu przedstawiała się następująco:

Szkoła Podstawowa:       1. Liput Kacper              
                                         2. Jurczak Karolina        
                                         3. Lorens Emilia             


Gimnazjum:                    1. Dziepak Arkadiusz      
                                        2. Fejkiel Mirela             
                                        3. Wnęk Bartosz               


      Do finału etapu gminnego awansowali powyżsi uczestnicy z Krościenka oraz trzy osoby z Pustyn (Marcelina Gerlach, Joanna Trzaskoś, Zuzanna Podkul), a składał się z dwóch części:  testu jednokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej na pytania związane z tematyką pożarniczą. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Z każdej grupy do etapu ustnego przechodziły po trzy osoby z najlepszym wynikiem z części pisemnej. Podczas, gdy Komisja sprawdzała test pisemny, uczestnicy turnieju zwiedzili remizę OSP Krościenko Wyżne oraz obejrzeli sprzęt znajdujący się na wyposażeniu strażaków z Krościenka. Druga część konkursu (ustna) polegała na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania przed Komisją, w której skład wchodzili: mł. bryg. Marek Fejkiel (KM PSP Krosno), dh Dariusz Gruszka (OSP Krościenko Wyżne) oraz dh. Krzysztof Podkul (OSP Pustyny). Po przeprowadzeniu obydwu części Turnieju Wiedzy Pożarniczej wyniki przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa:     1.  Marcelina Gerlach          
                                       2.  Joanna Trzaskoś             
                                       3.  Emilia Lorens
                                               

Gimnazjum:                  1. Arkadiusz Dziepak            
                                       2.  Bartosz Wnęk                    
                                       3. Mirela Fejkiel                  


      Zwycięzcy poszczególnych grup, tj. Marcelina Gerlach (Szkoła Podstawowa) i Arkadiusz Dziepak (Gimnazjum) wezmą udział w eliminacji powiatowej Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbywającej się w dniu 30 marca 2015 r. w Suchodole
Zmaganiom konkursowym przyglądali się: dh Jan Kuźnar (V-ce Prezez OSP Krościenko Wyżne), dh Zbigniew Liput (Prezes OSP Krościenko Wyżne) oraz zaproszeni goście: Pani Marta Such (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym), Pan Jan Omachel (Wójt Gminy) i Pan Marek Aftanas (Dyrektor Publicznego Gimnazjum).
      Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesu w eliminacji powiatowej.


                                                                                                                                                                                                                           Tekst i Foto: Mateusz Liput         
otwp gminne 2015
otwp gminne 2015_1
otwp gminne 2015_2
otwp gminne 2015_3
otwp gminne 2015_4
otwp gminne 2015_5
otwp gminne 2015_6
otwp gminne 2015_7
otwp gminne 2015_8
otwp gminne 2015_9
otwp gminne 2015_10
otwp gminne 2015_11
otwp gminne 2015_12
otwp gminne 2015_13
otwp gminne 2015_14
otwp gminne 2015_15
otwp gminne 2015_16
otwp gminne 2015_17
otwp gminne 2015_18
otwp gminne 2015_19
otwp gminne 2015_20
otwp gminne 2015_21
otwp gminne 2015_22
otwp gminne 2015_23
otwp gminne 2015_24
otwp gminne 2015_25
otwp gminne 2015_26
otwp gminne 2015_27
otwp gminne 2015_28
otwp gminne 2015_29
otwp gminne 2015_30
otwp gminne 2015_31 (1)
otwp gminne 2015_31 (2)
otwp gminne 2015_31 (3)
otwp gminne 2015_31 (4)