Administrator:
© 2011-       OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie
tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
W dniu 28.03.2015 r. o godzinie 8:40 rozpoczęła się Inspekcja Gotowości Operacyjnej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Przeprowadził ją Zespół Inspekcyjny Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Kontrolą objęto cały stan wyposażenia jednostki oraz sprawność techniczną posiadanych pojazdów i sprzętu specjalistycznego. Dodatkowo czynnościom kontrolnym poddano dokumentację operacyjną i techniczną OSP Krościenko Wyżne jak również wiedzę praktyczną ratowników z zakresu posiadanego wyposażenia.
Jednym z etapów Inspekcji Gotowości Operacyjnej była realizacja założenia, jakim był pożar budynku magazynowego (podręczny magazyn z materiałami budowlanymi). Działania polegały na podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu oraz drugiego prądu gaśniczego w obronie. Wykonano również zasilanie pojazdu Star GBARt 2/17 z pobliskiego hydrantu. Inspekcja zakończyła się spisaniem protokołu z wynikiem pozytywnym.

                                                                                                                                                                                                                                            Tekst: M. Liput.
                                                                                                                                                                                                                                                          Foto: St. Pelczar.
Inspekcja Gotowości Operacyjnej.
Inspekcja Gotowości Operacyjnej.
Inspekcja Gotowości Operacyjnej.
Inspekcja Gotowości Operacyjnej.
Inspekcja Gotowości Operacyjnej.
Inspekcja Gotowości Operacyjnej.
Inspekcja Gotowości Operacyjnej.
Inspekcja Gotowości Operacyjnej.
Inspekcja Gotowości Operacyjnej.
Inspekcja Gotowości Operacyjnej.