© Since 2011   OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Administrator:
© 2011-      OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie
tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
      Od kilku miesięcy przy strażnicy panował wcale nie mały ruch, jedni porządkowali pomieszczenia na parterze, drudzy czyścili i układali sprzęt, składali regały uzupełniali sanitariaty. Na piętrze czyszczono pomieszczenia, posadzki napuszczano odpowiednimi środkami i szlifowano,  inni zawieszali firanki, a jeszcze inni urządzali salę tradycji strażackich. W garażach malowano i polerowano samochody oraz uzupełniano ich wyposażenie. Pośpiech był wskazany, gdyż dzień 25 kwietnia br. szybko się zbliżał. To data historyczna dla druhów strażaków z Kroscienka Wyżnego, albowiem w tym dniu oddawano nową Strażnicę do użytku, dokonano też aktu poświęcenia nowo nabytego samochodu ratowniczo-gaśniczego Star M78.
       W tym uroczystym dniu, tj 25 kwietnia już od godziny 13.30 przez Strażnicą zaczęli gromadzić sié strażacy, przybyła też strażacka Orkiestra Dęta OSP Iskrzynia. O 14.00 dh Dariusz Gruszka - dowódca  kompanii honorowej, wydał rozkaz wymarszu  na miejscowy cmentarz, gdzie pod pomnikiem wzniesionym w hołdzie nieżyjącym już strażakom, ks. Kapelan Wiesław Kałamarz odprawił modlitwę, złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie całą kolumną przy marszach orkiestry udano się w kierunku kościoła. Po krótkim postoju obok strażnicy do kolumny dołączyły delegacje i poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych OSP powiatu krośnieńskiego: Kobylan, Lubatowej, Lubatówki, Iwonicza, Iskrzyni, Pustyn oraz licznie przybyli goście władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, stowarzyszeń, przedstawiciele jednostek wojewódzkich, miejskich oraz mieszkańcy. W szyku udano się na  uroczystą Mszą Świętą, celebrowaną przez Proboszcza Parafii Krościenko Wyżne ks Wiesława Kałamarza, który jest również Kapelanem naszych strażaków.        
       Mszę odprawiono w intencji wszystkich strażaków - by miłosierny i dobry Bóg oraz Patron Św. Florian czuwali nad ratownikami i  dodawali  siły, odwagi i stwarzali możliwości przyjścia z pomocą na czas tym, którzy takiej pomocy potrzebują.
       Po Mszy spiker dh Adam Łukaszewski punktualnie o godz. 16.00 już na placu przed strażnicą rozpoczął  apel zorganizowany na okoliczność  symbolicznego otwarcia strażnicy i jej poświęcenia w tym również Samochodu Star M 78. Apel rozpoczęto podniesieniem  flagi państwowej  i odegraniem Mazurka Dąbrowskiego.
Przybyłych gości powitał Jan Kuźnar- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym słowami:
"Jednostka OSP Krościenko Wyżne  należy do tych  najstarszych w Polsce, a na pewno w Województwie Podkarpackim.  Wieszcz rzekłby „im starsze tym lepsze”. W naszej długiej historii pożarnictwa oprócz realizacji podstawowych  zadań, jakimi są między innym: prowadzenie  akcji ratowniczo-gaśniczych, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zagrożeń,  bywały też niemiej ważne  uroczystości,  lecz ta dzisiejsza jest  niepowtarzalną, a na pewno wyjątkową. Więc w tym,  jakże ważnym dla nas dniu, w to piękne sobotnie popołudnie przypadło mi w udziale powitać wszystkich państwa, co też czynię w wielką przyjemnością. A zatem serdecznie witam na tej gościnnej ziemi krościeńskiej :
Panią Małgorzatę CHOMYCZ-ŚMIGIELSKĄ - Wojewodę Podkarpackiego, Panią Marię KUROWSKĄ - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pana Dariusza SOBIERAJA -radnego  Sejmiku Podkarpackiego, nadbrygadiera Bogdana  KULIGĘ - Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,  dh Jana KILARA - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Krośnie, Pana Adolfa KASPRZYKA - Wicestarostę Krośnieńskiego,  st. bryg. Krzysztofa KORZEC - Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie, st. bryg. Jana SZMYDA -Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie, nsp. Adama PIETRZKIEWICZA  - Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysława PRUGARA.
Równie serdecznie powitał duchownych Parafi Kroscienko Wyżne na czele z Proboszczem ks Wiesławem Kałamarzem, Lokalny Samorząd, Dyrektorów i Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, pracowników Urzędu Gminy na czele z Wójtem Gminy Janem OMACHLEM, Radę Gminy - wszystkich przybyłych radnych na czele z Przewodniczącym Antonim DĘBCEM.
Witam Prezesów i przedstawicieli Stowarzyszeń działających w Krościenku Wyżnym, Przedsiębiorców, mieszkańców Krościenka, Druhów Honorowych, Wspierających, poczty sztandarowe z jednostek OSP powiatu krośnieńskiego oraz sympatyków pożarnictwa."

            
W kolejnym punkcie apelu Prezes OSP Zbigniew LIPUT wygłosił referat o działalności strażackiej na terenie naszej miejscowości. Ze względu na wielowątkowość również historyczną referat publikujemy w całości.
Prezes dh Zbigniew LIPUT powiedział: 
         „Działalność strażaków ochotników jest prawdziwym życiem, można by też powiedzieć, że to trudna droga w jednym miejscu kręta i wyboista w innym prosta i szeroka niczym wspaniała  autostrada. Tak też przedstawia się droga historycznej działalności zorganizowanego  pożarnictwa na naszym terenie, licząc od powstania OSP w Krościenku Wyżnym. Z pewnością w tamtych minionych latach były wzloty, ale też były dni pochmurne i stagnacja. Jest prawdą, że nie było ich wiele, jednak my nawet dzisiaj wyciągamy z nich  wnioski, pamiętamy je i robimy wszystko, by się nie powtórzyły. Czynimy to, nie dla własnej chluby, lecz po to, by stworzyć warunki do bezpiecznego życia naszych mieszkańców, czynimy to zgodnie z naszym wiekowym przesłaniem „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”.
         My strażacy ochotnicy zamierzamy nadal dotrzymywać kroku wyzwaniom współczesnego świata. Nasi przodkowie, pionierzy i założyciele  OSP, którzy powołali w 1898 roku do życia  tę jednostkę, napotykali utrudnienia i różnego rodzaju przeszkody, a mimo tego, stworzyli organizację zdolną do reagowania, nadając jej ramy działalności przeciwpożarowej. Ostateczne uformowanie, zorganizowanie, umundurowanie i wyposażenie w najbardziej niezbędny sprzęt nastąpiło dopiero 10 lat później tj. 1909 r. Pamiętajmy też, że były to czasy zaboru austriackiego, a wtenczas władza niechętnie spoglądała na jakikolwiek przejawy  patriotyzmu i dążenia do odzyskania niepodległości. Nasza OSP opierała swą działalność na światłych rolnikach, robotnikach i przedstawicielach inteligencji więc obawy zaborcy miały uzasadnienie. A jednak udało się stworzyć coś, co nieprzepranie trwa, działa i jeszcze długo będzie przynosić pożytki nie tylko naszym ale i mieszkańcom okolicznych miejscowości.
Nasi poprzednicy na miarę swoich możliwości dążyli  między innymi do stworzenia stałej bazy technicznej, dbali pomnażanie wyposażenia. Już w 1910 roku z datków społecznych zakupiono sikawkę czterokołową, wznoszono obiekty, najpierw drewniane, później murowane, tworzono składy wyposażenia p.pożarowego, budowano zbiorniki wody, na terenie wsi ustawiano tablice, z podstawowym sprzętem pożarowym. Dzisiaj możemy powiedzieć że sprzęt ten był prymitywnym, ale wtedy było to ważne i nieocenione wyposażenie. W miarę jak społeczeństwo zaczęło dostrzegać potrzebę wzmacniania  straży pożarnych sytuacja nasza tu w Krościenku ulegała zmianie, zmianie na lepsze. Wznoszono obiekty murowane, tam gdzie jest posadowiona stara część strażnicy, stał pierwszy obiekt częściowo murowany wzniesiony ok. 1931 r., następnie w latach 1956-59 wybudowano murowaną remizę, która nie tak dawno została rozebrana, a na jej miejscu usytuowano tą nową część całego obiektu przed którym stoimy, a który połączony jest  z obiektem remizy wybudowanej w 1991 r.
Zabiegano również o sprzęt ułatwiający prowadzenie akcji gaśniczych. Z darów mieszkańców na początku XX wieku zakupiono dwie ręczne sikawki czterokołowe, węże parciane, bosaki, wiadra, topory, hełmy. W latach powojennych nabyto używany samochód marki „Studebacker”. Być może dzisiaj wydaje się to dziwne, że chwalimy się starym sprzętem, ale w tamtym czasie był to pojazd pomocny, a niekiedy niezastąpiony. Na naszym stanie były: Żuki, Stary aż do roku 2003, kiedy to otrzymaliśmy nowego Forda Transita. W bieżącym roku w miesiącu lutym Podkarpacki Komendant Wojewódzki nadbryg. Bogdan Kuliga przekazał nam średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star M78, samochód nowszej generacji, co prawda używany w PSP Krosno, ale wyglądający jak nowy. Nasze pierwsze wyjazdy tym samochodem do pożarów wykazały, że jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Zresztą sami osobiście będziecie Państwo mogli za moment  go zobaczyć.
       W naszej działalności ważne miejsce zajmuje kadra. Nasza Jednostka liczy 65 druhów strażaków i 19 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.  W ZDECYDOWANEJ większości wywodzą się oni ze strażackich rodów. Z reguły dziad był strażakiem, ojciec, syn a teraz też zięciowie i wnuczkowie. Można by tu przywołać ród: Fejkli, Filarów, Lorensów, Podkuli, Habratów, Stypułów- a teraz także: - Białych,  Pietruszków i Pniaków, dalej: Pelczarów, Żywców, Glazarów - taraz też Półchłopków, Szmydów, Liputów, Frydrychów, Podkuli  - teraz też Gruszków.
      Wielu tych pionierów i zasłużonych strażaków na zawsze odeszło z naszych szeregów, jednak pamiętamy o nich i ich dokonaniach, odwiedzamy ich mogiły, a pod pomnikiem wzniesionym na ich cześć składamy kwiaty i zapalamy znicze. Chciałbym prosić Państwa o uczczenie pamięci o nich minutą ciszy.  
Szanowni Państwo!
       Potrzebę powiększenia bazy lokalowej dostrzeżono już na początku XXI wieku ok. 2004 r. wójtem gminy był Jan Kuźnar, to on zlecił Firmie projektowej „FILAR” w Gorlicach wykonanie projektu architektonicznego oraz całej pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia Starosty Krośnieńskiego. Do dzisiaj pamiętam wspólne spotkania odbywające się tu w świetlicy OSP w których brał udział Wójt, przedstawiciele firmy projektowej, strażacy i wielogodzinne dyskusje nad przedstawianymi wizjami, przeglądanie wstępnych projektów. Były to trudne spotkania, ale warto je było realizować, ponieważ wtedy spełniały się nasze marzenia o nowych bardziej wszechstronnych pomieszczeniach. 
W dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia w dziejach Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Nie tak dawno, bo w lutym br. otrzymaliśmy samochód Star M78, dzisiaj otrzymujemy nowy obiekt wraz z wyremontowaną częścią starej strażnicy.
      Roboty remontowo-budowlane przy tych obiektach  rozpoczęły się  2013 roku od rozbiórki najstarszego istniejącego budynku należącego do OSP, a pochodzącego z 1975 roku. Późną jesienią 2014 r. od Wójta Gminy otrzymaliśmy zgode na zagospodarowanie wybudowanego nowego obiektu. Sądzę, że o kosztach i przebiegu budowy wypowie się Wójt Jan Omachel, bo to on jest głównym budowniczym tego obiektu, ale też muszę z satysfakcją i radością pochwalić strażaków, którzy tu w tym już nowym obiekcie spędzili wiele godzin porządkując pomieszczenia, wyposażając je w niezbędny sprzęt choćby sanitarny, przystosowując poszczególne stanowiska i pomieszczenia do pełnienia przypisanych im funkcji.
      Nasza jednostka należy do Krajowego  Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, działa również Jednostka Operacyjno-Techniczna w 40 osobowym składzie. JOT  to strażacy, którzy w pierwszej kolejności wyjeżdżają do pożarów i zagrożeń. Stąd obiekt strażnicy musi spełniać pewne kryteria architektoniczne. Mogę jednoznacznie stwierdzić że ten nowy obiekt je spełnia i przez długie lata będzie chlubą dla naszych strażaków i działaczy. Na parterze znajdują się 3 garaże w tym jeden będzie oczekiwał na zupełnie nowy pojazd, powstało zaplecze, w ramach którego wyodrębniono oddzielną salkę dyspozytora, podręczny magazyn i warsztat oraz toalety z prysznicami. Z kolei na piętrze posiadamy sala tradycji  gdzie przechowywane są m.in. sztandary i pamiątki strażackie, sala tradycji pełni również rolę sali konferencyjnej, ponadto znajduje się tam duża wszechstronna świetlica między innymi dla naszej młodzieży strażackiej. Do strażnicy zakupiono sprzęt choćby: rzutnik multimedialny, sprzęt audio-telewizyjny, jesteśmy w fazie podłączania sieci internetowej, dzięki czemu młodzież, która zechce spędzić wolny czas wspólnie z młodzieżą strażacką będzie mogła to uczynić.
      Z tego miejsca składam podziękowanie  Wójtowi Gminy i Radzie Gminy, którzy nie szczędzili grosza i przyznawali pieniądze, ale przede wszystkim chciałem podziękować mieszkańcom za akceptację tej inwestycji, bo to w 90%  z ich podatków ta budowla mogła być ona wybudowana. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wzniesienia tego pięknego obiektu, dziękuję wszystkim, którzy pomagali nam nabyć samochód ratowniczo-gaśniczy. Dziękuję projektantom, wykonawcom oraz przedsiębiorcom, którzy pomogli nam  wyposażyć poszczególne pomieszczenia.
      Wszystkim Szanownym gościom dziękuję za zaszczycenie swą osobą naszej uroczystości. Ks  Proboszczowi dziękuję za Mszę Świętą i homilię ku pokrzepieniu serc, dziękuję delegacjom z zaprzyjaźnionych OSP, pocztom sztandarowym, Strażackiej Orkiestrze Dętej OSP Iskrzynia oraz naszym druhnom strażakom za przygotowanie tej uroczystości ale i też za codzienny wkład pracy społecznej na rzecz bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym i poszkodowanym, niesienia o każdej porze pomocy naszym bliźnim, czym udowadniamy, że przesłanie „Bóg-Honor-Ojczyzna” które mamy wypisane na sztandarach jest w naszych czynach, sercach i umysłach."
      Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jan Omachel, omawiając przebieg budowy, trudności oraz koszty realizacji. Podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy za przekonanie rady do finansowania budowy tego obiektu, bo bez jej wsparcia budynek by nie powstał. Następnie przekazał dokumenty użytkowania Strażnicy wraz z kluczami Prezesowi Zbigniewowi Liputowi. 
Poświęcenia dokonał ks. Wiesław Kałamarz - nie oszczędzając  święconej wody, poświęcił nie tylko obiekt strażnicy i samochód ale też szczodrze pokropił gości, strażaków i mieszkańców przybyłych na apel. Następnie poświęcono krzyż i figurkę św. Floriana, które wniesiono uroczyście do wnętrza strażnicy gdzie Prezes Zb. LIPUT w Sali tradycji zawiesił krzyż w wyznaczonym miejscu.

Nie obyło się bez wręczenia odznaczeń:
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP w Rzeszowie przyznało zasłużonym strażakom Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa:
- Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie:
Marcin Karaś, Daniel Pelczar i Dariusz Gruszka.
- Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Stanisław Pelczar i  Damian Liput. 
- Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał druh Marcin Michna.
Prezydium Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie  nadało odznaki „STRAŻAK  WZOROWY” druhom: Mateuszowi Liput, Michałowi Pietruszka, Marcinowi Pietruszka, Jarosławowi  Kostyrka, Gabrielowi  Glazar, Przemysławowi Surmacz, Łukaszowi Wójcik.
       Medale za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz odznaki Strażak Wzorowy wręczał Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh.  Jan Kilar w asyście Wojewody Podkarpackiego, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie.

Prezydium  Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Krościenku Wyżnym  nadało odznaki  „ Za WYSŁUGĘ LAT” dla strażakow:
- Za  5-letnią wysługę odznakę otrzymali druhowie:  Adrian Wiszyński, Mieczysław Hebda.
- Za 10-letnią wysługę odznakę otrzymal druh:  Krzysztof Biały.     
- Za 15-letnią wysługę odznakę otrzymali druhowie:  Grzegorz Glazar, Jacek Pniak, Marcin Pojnar, Andrzej Frydrych, Radosław Perłowski, Marcin Lorens.
- Za 20-letnią wysługę odznakę otrzymali druhowie: Daniel Pelczar, Dariusz Gruszka, Grzegorz Gruszka,  Marcin Karaś. 
- Za 25-letnią wysługę odznakę otrzymali druhowie: Grzegorz Lorens,  st. bryg. Jan Szmyd.
- Za 30-letnią wysługę odznakę otrzymali druhowie: Józef Półchłopek, Robert Wójcik, Adam Kielar.
- Za 35-letnią wysługę odznakę otrzymali druhowie: Mieczysław Krauz, Zbigniew Liput.
- Najdłuższym stażem pracy społecznej mogą się pochwalić druhowie:  Andrzej Glazar - 40 lat,  Edward Szmyd-50 lat i weteran - Antoni Frydrych -55 lat działalności w OSP.
      Odznaki wręczał  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym Jan Kuźnar w asyście Dariusza Sobieraja- Radnego Sejmiku Podkarpackiego i Wójta Gminy Jana Omachla.
      Miłym akcentem było wręczenie Brązowych Odznak Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, otrzymali je:  Bartosz Wójcik,  Agnieszka Wójcik, Klaudia Kielar, Paulina Duda, Jakub Jurczak, Mateusz Florek, Oskar Fortuna, Kacper Liput, Kamil Nóżka, Damian Nóżka, Michał Niżnik, Dominik Grazar, Mirela Fejkiel, Kamila Perłowska, Paweł Szałankiewicz, Filip Pelczar, Dagmara Kmonk.
Najmłodsi adepci pożarnictwa otrzymali odznaki z rąk Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej - Wojewody Podkarpackiego, Pani  Marii Kurowskiej - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, nadbryg. Bogdana Kuligi - Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Jana Kuźnara.
Z pewnością wspólne zdjęcia będą dla najmłodszych cenną pamiątką, bowiem nie często się zdarza, szczególnie tym najmłodszym strażakom być na nich w tak znakomitym towarzystwie.

      
W imieniu wszystkich odznaczonych podziękowanie złożył dh Mateusz Liput, który powiedział:  „Dzisiejszy dzień to wyjątkowa okazja do refleksji na temat misji ochotniczego pożarnictwa. Nasza służba to wyraz: gotowości do bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, woli ratowania życia, mienia i pokonywania zagrożeń. W imieniu wszystkich odznaczonych w dniu dzisiejszym druhów, pragnę złożyć serdeczne i szczere podziękowania za dostrzeżenie i docenienie naszych działań. Przyjmując dzisiejsze medale i odznaczenia nie jeden z nas przypomina sobie początki swojej służby. „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”  podpowiada Wisława Szymborska. Dlatego każdy dzień naszej służby to okazja do podejmowania wyzwań, często pokonywania samego siebie, swoich granic.  Dźwięk syreny to dla nas nie tylko wezwanie do akcji. To przypomnienie o tym, co w życiu ważne - o braterstwie, poświęceniu dla innych, lojalności. To dla nas zaszczyt, że jesteśmy częścią rodziny Ochotniczej Straży Pożarnej i z dumą nosimy nasz mundur. Dzisiejsze medale i odznaczenia to dla nas nie tylko nagroda za dotychczasową pracę. To zobowiązanie do dalszej aktywnej służby, godnego reprezentowania Straży Pożarnej i zdobywania szacunku społeczeństwa.”

     W czasie apelu głos zabierali goście: Prezes Zarządu Powiatowego Jan Kilar, Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz - Smigielska, WicemarszałekWojewództwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska oraz Podkarpacki Komendant Wojewódzki nadbryg. Bogdan Kuliga. Wszyscy mówcy podkreślali ważność działalności ochotniczych straży pożarnych, podkreślali dbałość Zarządu o kadrę, liczebność strażaków, kwalifikacje, operatywność oraz dyspozycyjność JOT, o sprzęt i samochody. Dziękowali lokalnym władzom za piękną strażnicę ale tez życzyli strażakom wszelkiej pomyślności w realizacji przesłania „Bogu na chwałę ludziom na pozytek".
     W ostatnim punkcie prowadzący uroczystość ponownie oddał mikrofon dh Zbigniewowi  Liputowi, który w swym wystąpieniu złożył  podziękowanie następującej treści: 
„Panie i Panowie , Zaproszeni Goście, drodzy mieszkańcy, druhny i druhowie.
Nasza skromna uroczystość dobiegła końca. My strażacy Krościenka Wyżnego jesteśmy wdzięczni za każdy przejaw  sympatii dla naszej działalności, to nas pobudza do działania ze zdwojoną siłą. Stąd jesteśmy zaszczyceni, że wśród na dzisiaj są znakomici goście. Dziękuję Wojewodzie Podkarpackiemu Pani Małgorzacie Chomicz Śmigielskiej i Pani Mari Kurowskiej - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego za przybycie i miłe słowa skierowane do nas.
Dziękuję Panu Generałowi Bogdanowi Kulidze oraz Komendantom PSP w Krośnie i Brzozowie, Prezesom Związku OSP, Panu Komendantowi Policji , naszym duchownym naczelne z ks.  Wiesławem Kałamarzem, którzy zawsze otwartym sercem i modlitwą,  ale też życzliwością wspierają nas wszystkich - wtedy kiedy trzeba są z nami. Dziękuję radnym wojewódzkim i powiatowym, Staroście
Krośnieńskiemu. Prezesom i Kierownikom jednostek wojewódzkich. Nade wszystko oddzielne podziękowania składam lokalnemu samorządowi Wójtowi Gminy i Radzie Gminy, Dyrektorom i Kierownikom jednostek Organizacyjnych Gminy.
Na naszą uroczystość przybyli również Prezesi tutejszych Stowarzyszeń, Przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Krościenka Wyżnego -naszej małej Ojczyzny- dziękuje Wam wasze wsparcie, nie tylko finansowe, ale tez moralne - jest bezcenne. Przybyłym do nas delegacje z pocztami sztandarowymi z Lubatowej, Lubatówki, Iwonicza, Kobylan, Iskrzyni i Pustyn serdecznie dziękuję.
Szczere słowa podziękowanie kieruję również do naszych strażaków tych starszych i tych najmłodszych, druhów honorowych i wspierających - bądźmy nawet w najtrudniejszych czasach razem, bądźmy odważni, ale i zdyscyplinowani,  działajmy rozsądnie i dbajmy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, ale też o swoje własne i życie kolegów, byśmy z każdej akcji wracali cali i zdrowi oraz  zadowoleni i dumni,  iż kolejny raz zrealizowaliśmy nasze przesłanie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”
Jeszcze raz wszystkim dziękuję!”

       Przy marszu orkiestry dętej Dowódca kompani honorowej dh Dariusz Gruszka wydał komendę „sztandar odprowadzić. Apel został zakończony. Wszyscy gośce zostali zaproszeni do zwiedzania naszej nowej strażnicy oraz do wpisywania się do Księgi Pamiątkowej.

      

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                        
Kompania honorowa OSP Krościenko Wyżne pod dowództwem dh. Dariusza Gruszki
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny.
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny.
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny.
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny.
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny.
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny.
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny.
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny (na zdjęciu członkowie MDP)
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny.
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny.
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny.
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny.
Przemarsz kompanii na cmentarz parafialny.
Złożenie zniczy i kwiatów pod pomnikiem ku pamięci strażaków OSP Krościenko Wyżne.
Złożenie zniczy i kwiatów pod pomnikiem ku pamięci strażaków OSP Krościenko Wyżne. Modlitwę za zmarłych strażaków poprowadził ks. proboszcz Wiesław Kałamarz - kapelan strażaków OSP Krościenko Wyżne.
Złożenie zniczy i kwiatów pod pomnikiem ku pamięci strażaków OSP Krościenko Wyżne (na zdjęciu od lewej: Klaudia Kielar oraz Dagmara Kmonk)
Złożenie zniczy i kwiatów pod pomnikiem ku pamięci strażaków OSP Krościenko Wyżne (na zdjęciu od lewej: Stanisław Pelczar, Zbigniew Liput, Jan Kuźnar),
Wymarsz z cmentarza.
Wymarsz z cmentarza.
Tuż przed przemarszem na Mszę Świętą.
Przemarsz kompanii honorowej i zaproszonych gości na Uroczystą Mszę Świętą.
Przemarsz kompanii honorowej i zaproszonych gości na Uroczystą Mszę Świętą.
Przemarsz kompanii honorowej i zaproszonych gości na Uroczystą Mszę Świętą.
Przemarsz kompanii honorowej i zaproszonych gości na Uroczystą Mszę Świętą.
Przemarsz kompanii honorowej i zaproszonych gości na Uroczystą Mszę Świętą.
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin.
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Na zdjęciu poczet sztandarowy OSP Krościenko Wyżne (od lewej: Przemysław Surmacz, Grzegorz Gruszka, Gabriel Glazar).
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin.
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin.
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin.
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. (na zdjęciu Paweł Wójcik)
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin.Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. (na zdjęciu Monika Glazar)
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. Wiesław Kałamarz
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin.
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Na Eucharystię przybyli również mieszkańcy Krościenka.
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Na Eucharystię przybyli również mieszkańcy Krościenka.
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Na Eucharystię przybyli również mieszkańcy Krościenka.
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin.
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Dary ofiarne składają: (od lewej) Klaudia Kielar, Mateusz Florek, Dagmara Kmonk)
Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin.
Przemarsz na plac przed strażnicą OSP Krościenko Wyżne na dalszą część uroczystości.
Przemarsz na plac przed strażnicą OSP Krościenko Wyżne na dalszą część uroczystości. Na zdjęciu poczty sztandarowe z jednostek OSP z: Iskrzyni, Pustyn, Lubatowej, Lubatówki, Kobylan, Iwonicza.
Przemarsz na plac przed strażnicą OSP Krościenko Wyżne na dalszą część uroczystości.
Przybyli na uroczystość goście. (pierwszy rząd, od lewej) Antoni Dębiec, ks. Wiesław Kałamarz, Jan Omachel, Maria Kurowska, Małgorzata Chomycz-Śmigielska, nadbryg. Bogdan Kuliga, Dariusz Sobieraj, ks. Jan Szpunar. (drugi rząd, od lewej: Alicja Fejkiel-Guzik, Marta Such, Maria Nowak, Lucyna Liput, Dorota Frydrych.
Przybyli na uroczystość goście.
Przedstawiciele jednostek OSP z Krościenka Wyżnego oraz Lubatowej.
Kompania honorowa wraz z pocztami sztandarowymi.
Meldunek o gotowości pododziałów do rozpoczęcia uroczystości poświęcenia remizy oraz samochodu pożarniczego na ręce dh Jana Kilara składa dowódca uroczystości - dh Dariusz Gruszka
Meldunek o gotowości pododziałów do rozpoczęcia uroczystości poświęcenia remizy oraz samochodu pożarniczego na ręce dh Jana Kilara składa dowódca uroczystości - dh Dariusz Gruszka
W skład pocztu flagowego weszli: Radosław Jurczak, Damian Liput, Marcin Pietruszka.
Prezes ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym dh Jan Kuźnar wita przybyłych na uroczystości gości.
Poczet sztandarowy OSP Pustyny.
Powitanie Wojewody podkarpackiego - Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej.
Powitanie Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego - Pani Marii Kurowskiej.
Powitanie radnego Sejminu podkarpackiego - Pana Dariusza Sobieraja
Powitanie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - nadbryg. Bogdana Kuligi.
Powitanie Prezesa ZOP ZOSP RP w Krośnie - dh. Jana Kilara.
Powitanie Wicestarosty krośnieńskiego - Pana Adolfa Kasprzyka.
Powitanie Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie - st. bryg. Krzysztofa Korzec.
Powitanie Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie - st. bryg. Jana Szmyd
Powitanie Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie - insp. Adama Pietrzkiewicza
Powitanie płk.poż. w st. spocz. Mieczysława Prugara.
Powitanie proboszcza parafii Krościenko Wyżne, a zarazem kapelana OSP Krościenko Wyżne - ks. Wiesława Kałamarz.
Powitanie Wójta Gminy Krościenko Wyżne - Pana Jana Omachla.
Poczet flagowy: (od lewej) Radosław Jurczak, Damian Liput, Marcin Pietruszka.
Poczet sztandarowy OSP Kobylany.
Poczet sztandarowy OSP Lubatówka
Poczet sztandarowy OSP Iwonicz
Poczet sztandarowy OSP Lubatowa
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Krościenku Wyżnym.
Kompania honorowa OSP Krościenko Wyżne.
Przemówienie okolicznościowe Prezesa OSP Krościenko Wyże - dh Zbigniewa Liputa.
Spiker - dh Adam Łukaszewski
Na uroczystości przybyli członkowie honorowi OSP Krościenko Wyżne: (siedzą od lewej) Michał Marszałek, Jan Habrat. (płk. poż. w st. spocz. Mieczysław Prugar), Jan Liput.i Kazimierz Glazar
Najmłodszy uczestnik uroczystości.
Uczczenie minutą ciszy pamięci o zmarłych strażakach służących w OSP Krościenko Wyżne.
Kolejny najmłodszy uczestnik uroczystości - Adaś Liput.
Przybyli na uroczystości mieszkańcy Krościenka Wyżnego.
Przemówienie okolicznościowe Prezesa OSP Krościenko Wyże - dh Zbigniewa Liputa.
Kompania honorowa wraz z pocztami sztandarowymi.
Akt oddania do użytku remizy dla OSP Krościenko Wyżne.
Prezes Zbigniew Liput otrzymuje z rąk wójta Jana Omachla akt oddania do użytku strażnicy.
Uroczyste przecięcie wstęgi.
Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Antoni Dębiec, Maria Kurowska, Jan Omachel, Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Dariusz Sobieraj, Bogdan Kuliga, Jan Kilar, ks. Wiesław Kałamarz, Jan Kuźnar, Adolf Kasprzyk, Zbigniew Liput.
Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Jan Omachel, Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Dariusz Sobieraj, Bogdan Kuliga, Jan Kilar, ks. Wiesław Kałamarz, Jan Kuźnar.
Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Antoni Dębiec, Maria Kurowska, Jan Omachel, Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Dariusz Sobieraj, Bogdan Kuliga, Jan Kilar, ks. Wiesław Kałamarz, Jan Kuźnar, Adolf Kasprzyk, Zbigniew Liput.
Poświęcenie samochodu Star GBARt 2/17.
Poświęcenie samochodu Star GBARt 2/17.
Poświęcenie samochodu Star GBARt 2/17.
Poświęcenie samochodu Star GBARt 2/17.
Poświęcenie samochodu Star GBARt 2/17.
Poświęcenie samochodu Star GBARt 2/17.
Wniesienie do remizy Krzyża oraz figury św. Floriana.
Kompania honorowa oraz poczty sztandarowe.
Kompania honorowa oraz poczty sztandarowe.
Dh Jan Kuźnar wyczytuje druhów do odznaczenia.
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Marcin Karaś, Daniel Pelczar
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Marcin Karaś, Daniel Pelczar
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Marcin Karaś, Daniel Pelczar
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Dariusz Gruszka.
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Stanisław Pelczar.
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Damian Liput.
Legitymację do medalu wręcza Maria Kurowska - wicemarszałek podkarpacki.
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Marcin Michna.
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Marcin Michna.
Odznakę strażak wzorowy otrzymał Jarosław Kostyrka.
Odznakę strażak wzorowy otrzymał Mateusz Liput.
Uhonorowani odznaką Strażak Wzorowy - (od lewej) Jarosław Kostyrka i Mateusz Liput.
Odznakę strażak wzorowy otrzymał Marcin Pietruszka.
Odznakę strażak wzorowy otrzymał Gabriel Glazar
Odznakę strażak wzorowy otrzymał Przemysław Surmacz.
Poczet sztandarowy OSP Krościenko Wyżne. (od lewej) Przemysław Surmacz, Grzegorz Gruszka, Gabriel Glazar.
Odznaczeni za wysługę 5 lat: Adrian Wiszyński, Mieczysław Hebda. Odznaczony za wysługę 15 lat: Mariusz Pojnar.
Odznaczeni za wysługę 5 lat: Adrian Wiszyński, Mieczysław Hebda. Odznaczony za wysługę 15 lat: Mariusz Pojnar.
Odznaczeni za wysługę 5 lat: Adrian Wiszyński, Mieczysław Hebda. Odznaczony za wysługę 15 lat: Mariusz Pojnar.
Odznaczeni za wysługę 15 lat: (od lewej) Grzegorz Glazar, Krzysztof Pniak.
Odznaczeni za wysługę 20 lat: (od lewej) Marcin Karaś, Daniel Pelczar. Odznaczeni za wysługę 30 lat (od lewej) Józef Półchłopek, Robert Wójcik, Adam Kielar. Odznaczony za wysługę 25 lat: Jan Szmyd.
Odznaczeni za wysługę 30 lat (od lewej) Józef Półchłopek, Robert Wójcik, Adam Kielar. Odznaczony za wysługę 25 lat: Jan Szmyd. Odznaczenia wręcza Prezez ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym dh Jan Kuźnar
Odznaczeni za wysługę 30 lat (od lewej) Robert Wójcik, Adam Kielar. Odznaczony za wysługę 25 lat: Jan Szmyd.
Odznaczony za wysługę 25 lat: Jan Szmyd.
Odznaczony za wysługę 20 lat: Dariusz Gruszka.
Odznaczeni za wysługę (od lewej): 40 lat - Andrzej Glazar, 35 lat - Zbigniew Liput, 55 lat - Antoni Frydrych.
Odznaczeni za wysługę (od lewej): 40 lat - Andrzej Glazar, 35 lat - Zbigniew Liput, 55 lat - Antoni Frydrych.
Odznaczeni za wysługę (od lewej): 40 lat - Andrzej Glazar, 35 lat - Zbigniew Liput, 50 lat - Edward Szmyd, 55 lat - Antoni Frydrych.
Odznaczeni za wysługę (od lewej): 50 lat - Edward Szmyd, 55 lat - Antoni Frydrych.
Odznaczony za wysługę 55 lat - Antoni Frydrych.
Odznaczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- brązowa odznaka MDP
Odznaczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- brązowa odznaka MDP: (od lewej) Dagmara Kmonk, Michał Niżnik, Kamila Perłowska, Paweł Szałankiewicz. Kamil Nóżka, Kacper Liput, Oskar Fortuna. Wręczenia odznak dokonali: nadbryg. Bogdan Kuliga, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz Pani Maria Kurowska.
Odznaczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- brązowa odznaka MDP: (od lewej) Michał Niżnik, Kamila Perłowska, Paweł Szałankiewicz. Kamil Nóżka, Kacper Liput, Oskar Fortuna. Wręczenia odznak dokonali: nadbryg. Bogdan Kuliga, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz Pani Maria Kurowska.
Odznaczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- brązowa odznaka MDP: (od lewej) Kamil Nóżka, Kacper Liput, Oskar Fortuna, Mirela Fejkiel, Dominik Glazar. Wręczenia odznak dokonali: nadbryg. Bogdan Kuliga, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz Pani Maria Kurowska.
Odznaczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- brązowa odznaka MDP: (od lewej) Mirela Fejkiel, Dominik Glazar, Damian Nóżka, Filip Pelczar. Wręczenia odznak dokonali: nadbryg. Bogdan Kuliga, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz Pani Maria Kurowska.
Odznaczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- brązowa odznaka MDP: (od lewej) Kacper Liput, Oskar Fortuna, Mirela Fejkiel, Dominik Glazar, Damian Nóżka, Filip Pelczar, Mateusz Florek. Wręczenia odznak dokonali: nadbryg. Bogdan Kuliga, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz Pani Maria Kurowska.
Odznaczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- brązowa odznaka MDP: (od lewej) Kacper Liput, Oskar Fortuna, Mirela Fejkiel. Wręczenia odznak dokonali: nadbryg. Bogdan Kuliga, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz Pani Maria Kurowska.
Odznaczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- brązowa odznaka MDP: (od lewej) Damian Nóżka, Filip Pelczar, Mateusz Florek, Klaudia Kielar, Agnieszka Wójcik. Wręczenia odznak dokonali: nadbryg. Bogdan Kuliga, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz Pani Maria Kurowska.
Odznaczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- brązowa odznaka MDP: (od lewej) Dominik Glazar, Damian Nóżka, Filip Pelczar, Mateusz Florek, Klaudia Kielar. Wręczenia odznak dokonali: nadbryg. Bogdan Kuliga, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz Pani Maria Kurowska.
Odznaczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- brązowa odznaka MDP: (od lewej) Dominik Glazar, Damian Nóżka, Filip Pelczar, Mateusz Florek, Klaudia Kielar, Agnieszka Wójcik. Wręczenia odznak dokonali: nadbryg. Bogdan Kuliga, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz Pani Maria Kurowska.
Pamiątkowe zdjęcie nadbryg. Bogdana Kuligi iWojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej z pozostałymi członkami MDP.
Pamiątkowe zdjęcie MDP z nadbryg. Bogdanem Kuligą, Wojewodą podkarpackim Małgorzatą Chomycz-Śmigielską oraz Wicemarszałkiem woj. podkarpackiego - Marią Kurowską.
Podziękowanie w imieniu wszystkich odznaczonych w tym dniu złożył dh Mateusz Liput.
Przemówienia okolicznościowe - dh Jan Kilar.
Przemówienie okolicznościowe - Małgorzata Chomycz-Śmigielska.
Kompania honorowa.
Przemówienie okolicznościowe - Maria Kurowska.
Przemówienie okolicznościowe - nadbryg. Bogdan Kuliga.
Przemówienie okolicznościowe - nadbryg. Bogdan Kuliga.
Podziękowanie za udział w uroczystościach złożył dh Zbigniew Liput
Odprowadzenie sztandaru OSP Krościenko Wyżne
Wpis do Księgi Pamiątkowej - Małgorzata Chomycz-Śmigielska.
Wpis do Księgi Pamiątkowej - Maria Kurowska.
Wpis do Księgi Pamiątkowej - płk. poż. w st. spocz. Mieczysław Prugar.
Pamiątkowe zdjęcie: (od lewej) Jan Kuźnar, Maria Kurowska, Stanisław Pelczar, Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Zbigniew Liput, Bogdan Kuliga, Krzysztof Korzec, Jan Szmyd.