Administrator:
© 2011-       OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie
tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
      Temperatura na zewnątrz zbliża się do wartości Oo C. Z każdym dniem coraz bliżej do  pory roku, którą lubią tylko dzieci i uprawiający sporty zimowe. Większości dorosłym sezon zimowy kojarzy się z ogrzewaniem i zaplanowaniem w budżetach domowych odpowiednio większych środków finansowych na opłacenie rachunków. Ci co ogrzewają swoje mieszkania i domy z wykorzystaniem węgla czy drzewa, prawdopodobnie zrobili sobie zapasy już wcześniej. W ramach oszczędzania wydatków, jak zwiększenia komfortu ciepła dokonuje się również uszczelniania drzwi i okien oraz zatykania kratek wentylacyjnych. W ten sposób zmniejsza się napływ zimnego powietrza z zewnątrz i wypływ ciepłego z pomieszczeń na zewnątrz. Niestety w dalszym ciągu zdarzają się przypadki niewłaściwego przygotowania do zimy. Lekceważy się własne bezpieczeństwo, postanowienia instrukcji obsługi urządzeń, zadbania o drożność i czystość przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Takie postępowania w konsekwencji prowadzi do dramatycznych zdarzeń. Jednym z najtrudniejszych do wykrycia zagrożeń, jest podstępny bo niewyczuwalny i bezbarwny tlenek węgla – produkt niepełnego spalania gazu, cieczy czy materiału stałego przy niedostatecznej ilości tlenu.
      Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla w trakcie używania urządzeń, w których odbywa się spalanie należy stosować się między innymi do następujących zasad.
1. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne muszą być drożne:
-należy je okresowo czyścić i nie wolno ich zasłaniać,
-nie wolno podłączać innych urządzeń (np. wyciągów mechanicznych) do przewodu wentylacyjnego, który ma za zadanie zapewnić grawitacyjny przepływ powietrza,
-piece i kominki muszą mieć zapewniony dopływ i odpływ powietrza zgodnie z instrukcją tych urządzeń,
-do jednego przewodu spalinowego może być podpięte tylko jedno urządzenie w  którym wytwarzane są spaliny,
-nie mogą one posiadać nieszczelności powodujących penetrowanie pomieszczeń w sąsiedztwie,
2. Nie wolno zamykać otworów wentylacyjnych w drzwiach do kuchni i łazienki.
3. Podczas długotrwałego używania piecyków gazowych z otwartą komorą spalania, należy      dodatkowo stworzyć przepływ powietrza np. przez uchylenie okna, wietrzenie łazienek pomiędzy korzystaniem z łazienki przez kolejne osoby,
4. Utrzymywać kontakt z osobami, które kąpią się w łazienkach, a piec do ciepłej wody jest w tym pomieszczeniu.
5. Nie dopuszczać do długiego okresu pracy pieca gazowego przy czyjejś obecności w tym  pomieszczeniu.
6. Urządzenia grzewcze muszą być okresowo sprawdzane przez pracowników zakładów usługowych posiadających odpowiednie zezwolenie (nie naprawiać samemu).
7. Wskazanym jest, aby zakupić czujnik (detektor) tlenku węgla, który całodobowo będzie monitorował skład powietrza i dźwiękiem alarmu poinformuje mieszkańców o zbliżającym się zagrożeniu.
       W sezonie grzewczym 2012/2013 w statystykach pożarniczych z terenu działania tut. Komendy, odnotowano 19 zdarzeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla, a w sezonie 2013/2014 – 16 zdarzeń (8 osób poszkodowanych w tym 2 dzieci, 1 osoba zmarła). Dane z terenu kraju są o wiele drastyczniejsze - tylko od września 2013 do marca 2014 r., czyli w ostatnim sezonie grzewczym, strażacy wyjeżdżali do 3824 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których 2290 osób zostało poszkodowanych, a 61 poniosło śmierć. Nie są to wszystkie zdarzenia z udziałem tlenku węgla, lecz tylko te do których została zadysponowana Państwowa Straż Pożarna.
                                                


                                                                                                                                                                                                                       Tekst: KM PSP Krosno