© Since 2011   OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
                                                                                  A K C J A
                                                                           BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
                                                                               - W DOMU I NA DRODZE.

Inicjator akcji:
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym.

Patronat:  Pan Dariusz SOBIERAJ
                  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Obszar : Gmina Krościenko Wyżne.

Udział w akcji:
1. Oddziały „0” i I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej.
2. Samorządowe Przedszkole.
3. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP.

Współpracujący: WORD Krosno, PSP, Policja, Ośrodki Szkolenia Kierowców, nauczyciele i opiekunowie przedszkoli, strażacy OSP.

Tematyka akcji: -  bezpieczeństwo pieszych na drogach publicznych,
                             - bezpieczeństwo dzieci podczas zagrożeń pożarowych.

Cel akcji:  zaznajomienie z określeniem drogi i części składowych: chodnik,     pobocze, krawędź jezdni, ruch lewostronny, droga dla pieszych, przejście przez jezdnię, zachowanie ostrożności i szczególnej ostrożności. Zaznajomienie i ostrzeżenie przed posługiwaniem się ogniem, zagrożenia skutki, postępowanie, telefon alarmowy.

Termin akcji:  Dwa miesiące;   kwiecień i  maj 2012 r.


Plan akcji „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK - W DOMU I NA DRODZE zakłada przeprowadzenie w miesiącu:
-  kwietniu:
1) co najmniej  3 pogadanek  2-u lekcyjnych ( łącznie 6 lekcji ) z zakresu Prawa o ruchu drogowym  pogadanek z dziećmi o tematyce ruchu pieszego ze szczególnym podkreśleniem prawidłowych zasad korzystania z drogi i jej części składowych.
2)  co najmniej 1 pogadankę ( jedna godzina lekcyjna) przeznaczoną na tematykę: zagrożeń ogniowych, zakazów posługiwaniasię otwartym ogniem  i zapoznanie z działalnością Straży Pożarnej.

- maju: w ramach Dni Ochrony Przeciwpożarowej:
1) co najmniej 1 pogadanka o postępowaniu w przypadku zagrożenia i pracy strażaków będących w akcji bojowej,
2) wizyta przedszkolaków w remizie  - Dzień Otwartej Remizy,
3) przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Nasza Straż Pożarna”.

Zakończenie akcji „Bezpieczny Przedszkolak” część finałowa 31 maja 2012 r.
Polegać będzie na krótkiej rozmowie z przedszkolakami i wręczeniu upominków.
W zakończeniu biorą udział Dyrektorzy Przedszkoli, przedstawiciele Straży, nauczyciele, przedstawiciele WORD  i zaproszeni goście.

Do omawiania ruchu pieszego mogą być również angażowani: funkcjonariusze Policji, instruktorzy szkół nauki jazdy, egzaminatorzy kandydatów na kierowców. Sprawy przeciwpożarowe omawiają strażacy OSP i PSP.
Naszą inicjatywę „Bezpieczny przedszkolak” wspiera Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. 
Pogadanka i pokaz działalności sprzętu strażackiego łącznie z pokazem wyposażenia samochodu straży pożarnej może odbywać się na placu przedszkola jeśli takim przedszkole lub szkoła dysponuje. Termin i przebieg pokazu jak i wizyty dzieci w remizie OSP będzie z Dyrektorami wcześniej ustalony.

Kontakt:  1.
Oddziały „0” i I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym, ul. Szkolna 34,  
                      Dyrektor Pani Marta Such - tel. 1343150
                 2. 
Przedszkole Samorządowe w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 11
                      Dyrektor Pani Anna Jaźwiecka tel 134315302.
                 3.  Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Krościenku Wyżnym ul. Szkolna 36
                       Dyrektor s. Maria Bara  tel. 134315082,  534766888.
                 4.  
Ochotnicza Straż Pożarna W Krościenku Wyżnym ul. Południowa 3.
                       Prezes Zbigniew Liput  tel. 693724500.
                 5.  
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie
                        Kierownik ds. szkolenia Pan Waldemar Socha  tel.134368962-63
                                                                        

                                                                                                                                                             
PREZES
                                                                                                                                                    OSP Krościenko Wyżne

                                                                                                                                                           Zbigniew Liput