© Since 2011  OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
OTWP - eliminacje środowiskowe.

We wtorek  13 marca 2012 r. w Publicznym Gimnazjum w Krościenku Wyżnym przeprowadzono pierwszy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej tzw. eliminacje środowiskowe. Wcześniej zarówno w Szkole Podstawowej jak i Gimnazjum przeprowadzono pogadankę i rozprowadzono materiały szkoleniowe dotyczące działalności straży pożarnych w naszej gminie jak i w Polsce. Obejmowały one również wiedzę z zakresu wyposażenia strażackiego, struktur , funkcji, identyfikacji i likwidacji miejscowych zagrożeń, materiałów gaśniczych
Do eliminacji przystąpiło 29 uczniów ( 14-tu ze Szkoły Podstawowej i 15 z Gimnazjum ). Czas na rozwiązanie testu sprawdzającego opracowanego przez druhów Roberta Wójcika i Dariusza Gruszkę wynosił 30 min. Sprawdzian jednokrotnego wyboru ( 30 pytań ) polegał na  wytypowaniu jednej  poprawnej odpowiedzi spośród 3-4 zasugerowanych. Najlepsze wyniki osiągnęli:

Szkoła Podstawowa:      1. Bartosz Wójcik      - 28 pkt.
                                       2-3. Michał  Niżnik   - 21 pkt.
                                           Marlena Klamut   - 21 pkt.
                                       4. Filip Pelczar
         - 20 pkt.

Gimnazjum:                      1. Michał Śliwiński   - 26 pkt.
                                         2. Tomasz Frydrych   - 25 pkt.
                                        3-4. Agnieszka Wójcik  - 20 pkt.
                                               Łukasz Zarych      - 20 pkt
.

Wymienieni  uczniowie wezmą udział w eliminacji gminnej przeprowadzanej w Świetlicy Domu Strażaka w Krościenku Wyżnym w dniu 16 marca 2012 r. o godz. 9.00.
Nad przebiegiem OTWP czuwała Komisja w składzieJan Kuźnar -Prezes ZG OSP, Jan Omachel- Wójt Gminy, Marta Such - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej, Marek Aftanas - Dyrektor Publicznego Gimnazjum, Zbigniew Liput - Prezes jednostki OSP i Robert Wójcik V-ce Prezes OSP Krościenko Wyżne.
Zwyciężcom gratulujemy przejścia do szczebla gminnego i jednocześnie dziękujemy zarówno młodzieży szkolnej jak i Dyrektorom poszczególnych szkół za udział w przygotowaniu turnieju.
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (1)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (2)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (3)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (4)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (5)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (6)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (7)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (8)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (9)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (10)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (11)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (12)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (13)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (14)
OTWP 2012 - eliminacje środowiskowe (15)