© Since 2011  OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
dzien strazaka 2013 (1)
dzien strazaka 2013 (2)
dzien strazaka 2013 (3)
dzien strazaka 2013 (4)
dzien strazaka 2013 (5)
dzien strazaka 2013 (6)
dzien strazaka 2013 (7)
dzien strazaka 2013 (8)
dzien strazaka 2013 (9)
dzien strazaka 2013 (10)
dzien strazaka 2013 (11)
dzien strazaka 2013 (12)
dzien strazaka 2013 (13)
dzien strazaka 2013 (14)
dzien strazaka 2013 (15)
dzien strazaka 2013 (16)
dzien strazaka 2013 (17)
dzien strazaka 2013 (18)
dzien strazaka 2013 (19)
dzien strazaka 2013 (20)
dzien strazaka 2013 (21)
dzien strazaka 2013 (22)
dzien strazaka 2013 (23)
dzien strazaka 2013 (24)
dzien strazaka 2013 (25)
dzien strazaka 2013 (26)
dzien strazaka 2013 (27)
dzien strazaka 2013 (28)
dzien strazaka 2013 (29)
dzien strazaka 2013 (30)
dzien strazaka 2013 (31)
dzien strazaka 2013 (32)
dzien strazaka 2013 (33)
dzien strazaka 2013 (34)
dzien strazaka 2013 (35)
dzien strazaka 2013 (36)
dzien strazaka 2013 (37)
dzien strazaka 2013 (38)
dzien strazaka 2013 (39)
dzien strazaka 2013 (40)
dzien strazaka 2013 (41)
dzien strazaka 2013 (42)
dzien strazaka 2013 (43)
dzien strazaka 2013 (44)
dzien strazaka 2013 (45)
dzien strazaka 2013 (46)
dzien strazaka 2013 (47)
dzien strazaka 2013 (48)
dzien strazaka 2013 (49)
dzien strazaka 2013 (50)
dzien strazaka 2013 (51)
dzien strazaka 2013 (52)
dzien strazaka 2013 (53)
dzien strazaka 2013 (54)
dzien strazaka 2013 (55)
dzien strazaka 2013 (56)
dzien strazaka 2013 (57)
dzien strazaka 2013 (58)
dzien strazaka 2013 (59)
dzien strazaka 2013 (60)
dzien strazaka 2013 (61)
dzien strazaka 2013 (62)
dzien strazaka 2013 (63)
dzien strazaka 2013 (64)
dzien strazaka 2013 (65)
dzien strazaka 2013 (66)
dzien strazaka 2013 (67)
dzien strazaka 2013 (68)
dzien strazaka 2013 (69)
dzien strazaka 2013 (70)
dzien strazaka 2013 (71)
dzien strazaka 2013 (72)
dzien strazaka 2013 (73)
dzien strazaka 2013 (74)
dzien strazaka 2013 (75)
dzien strazaka 2013 (76)
dzien strazaka 2013 (77)
dzien strazaka 2013 (78)
dzien strazaka 2013 (79)
dzien strazaka 2013 (80)
dzien strazaka 2013 (81)
dzien strazaka 2013 (82)
dzien strazaka 2013 (83)
dzien strazaka 2013 (84)
dzien strazaka 2013 (85)
dzien strazaka 2013 (86)
dzien strazaka 2013 (87)
dzien strazaka 2013 (88)
dzien strazaka 2013 (89)
dzien strazaka 2013 (90)
dzien strazaka 2013 (91)
dzien strazaka 2013 (92)
dzien strazaka 2013 (93)
dzien strazaka 2013 (94)
dzien strazaka 2013 (95)
dzien strazaka 2013 (96)
dzien strazaka 2013 (97)
dzien strazaka 2013 (98)
dzien strazaka 2013 (99)
dzien strazaka 2013 (100)
dzien strazaka 2013 (101)
dzien strazaka 2013 (102)
dzien strazaka 2013 (103)
dzien strazaka 2013 (104)
dzien strazaka 2013 (105)
dzien strazaka 2013 (106)
dzien strazaka 2013 (107)
dzien strazaka 2013 (108)
dzien strazaka 2013 (109)
dzien strazaka 2013 (110)
dzien strazaka 2013 (111)
dzien strazaka 2013 (112)
dzien strazaka 2013 (113)
dzien strazaka 2013 (114)
dzien strazaka 2013 (115)
dzien strazaka 2013 (116)
dzien strazaka 2013 (117)
dzien strazaka 2013 (118)
dzien strazaka 2013 (119)
dzien strazaka 2013 (120)
dzien strazaka 2013 (121)
dzien strazaka 2013 (122)
dzien strazaka 2013 (123)
dzien strazaka 2013 (124)
dzien strazaka 2013 (125)
dzien strazaka 2013 (126)
dzien strazaka 2013 (127)
dzien strazaka 2013 (128)
dzien strazaka 2013 (129)
dzien strazaka 2013 (130)
dzien strazaka 2013 (131)
dzien strazaka 2013 (132)
dzien strazaka 2013 (133)
dzien strazaka 2013 (134)
dzien strazaka 2013 (135)
dzien strazaka 2013 (136)
dzien strazaka 2013 (137)
dzien strazaka 2013 (138)
dzien strazaka 2013 (139)
dzien strazaka 2013 (140)
dzien strazaka 2013 (141)
dzien strazaka 2013 (142)
dzien strazaka 2013 (143)
dzien strazaka 2013 (144)
dzien strazaka 2013 (145)
dzien strazaka 2013 (146)
W jubileuszu 115 lecia, odsłonięcie pomnika pamięci strażaków OSP Krościenko Wyżne.

W dniu 1 maja 2013 r. w naszej miejscowości odbyła się niecodzienna uroczystość zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną a związaną z odsłonięciem pomnika pamięci o strażakach pionierach o strażakach już nie żyjących którzy kiedykolwiek działali w OSP. Dodatkowym punktem obchodów jubileuszu jak i Dnia Strażaka było ślubowanie i pasowanie na strażaków nowo przyjętych druhen i druhów do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W naszej uroczystości wzięli udział: ks. Proboszcz Parafii Wiesław Kałamarz, ks. Grzegorz Czerwonka,  Pan Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Podkarpackiego Sejmiku Samorządowego, Dh Jan Kilar - Prezes ZoP ZOSP RP w Krośnie, bryg. Jan Szmyd- Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, bryg. Mariusz Bińczak - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie, płk pożarnictwa Mieczysław Prugar,  Jan Kuźnar - Prezes ZOG ZOSP RP, Grzegorz Tomkowicz - artysta rzeźbiarz (wykonawca pomnika ), Eugeniusz Such - Prezes Raf Jedlicze, Marta Such - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej,  Waldemar Socha - Kierownik WORD Krosno, Agnieszka Prugar-Nowak - radna naszej gminy, Maria Nowak-Przewodnicząca KGW, Dariusz Szmyd i  Jerzy Liput -  przedsiębiorcy, członkowie honorowi OSP: Jan Liput, Jan Żywiec, Jan Habrat, Kazimierz Glazar oraz  mieszkańcy naszej miejscowości i orkiestra dęta OSP Iskrzynia.
Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w naszym kościele parafialnym celebrowaną przez Proboszcza ks. Wiesława Kałamarza. W homilii zostały podkreślone strażackie zasługi w niesieniu pomocy bliźniemu na przestrzeni całej bogatej historii działalności OSP Krościenko Wyżne. Przypomniano też sylwetkę Świętego Floriana patrona strażaków. Ks Proboszcz życzył strażakom aby tak jak Św. Florian, strażacy zawsze teraz i w przyszłości stali przy Bogu i wiernie nieśli pomoc potrzebującym bo przecież jest to też obowiązek chrześcijański, w czym ludzie mogą  realizować najpiękniejszą cnotę właśnie udzielając pomocy czy też ratując innych i ich mienie.
Po Mszy Św. Kompania strażaków prowadzona pod dowództwem Dariusza Gruszka w asyście orkiestry dętej OSP Iskrzynia, przybyłych gości i mieszkańców udała się na miejscowy cmentarz, gdzie na pięknym skwerku posadowiono pomnik pamięci strażaków.
Po wysłuchaniu hymnu narodowego i hymnu strażackiego, Prezes OSP Zbigniew Liput wygłosił okolicznościowe przemówienie. Tekst zamieszczamy w całości:
„OSP Krościenko Wyżne należy do najstarszych działających na terenie Podkarpacia, bowiem założono ją w 1898 r.  wg. ustawodawstwa austriackiego, obowiązującego na obszarach dawnej Galicji. Początki działalności były trudne i prymitywne. W ślad za odzyskaniem wolności i państwowej niepodległości, zmianami polityczno- administracyjnymi oraz  postępem społeczno  gospodarczym nasza jednostka nabywała  w lokalnym społeczeństwie  większego znaczenia. Jednak, przede wszystkim to ludzie, ochotnicy niosący pomoc, stopniowo, krok po kroku, z pokolenia na pokolenie sprawiali ze organizacja ta szczęśliwie przebrnęła przez dziejowe zawirowania  a kolejne cegiełki postępu utrwalały drogę do rozwoju naszego Stowarzyszenia.
Z pewnością dużo trudu, czasu i zdrowia poświęcili nasi przodkowie, zarówno Ci założyciele jak i kontynuatorzy  na budowę obiektów strażackich, na szkolenia i ćwiczenia na pozyskanie wyposażenia lub  umundurowania. Jednak ważnym jest, że zbudowali silne struktury strażackie, że osiągnęli sukces i  zrealizowali swoje marzenie o lepszym strażackim bycie.
Jesteśmy organizacją, która  zawsze, zarówno w czasach spokojnych ale także w czasach złych, wojennych, w czasach niepokojów społecznych, różnych klęsk żywiołowych była wierna swej miejscowości i jego mieszkańcom. Ranga, jaką cieszy się nasza organizacja strażacka, jest niewątpliwie zasługą tych już nieżyjących strażaków jak i tych, którzy do tej organizacji od lat należą  i znani są ze swojej ofiarności w walce z żywiołem,  tak jak głosi nasze podstawowe przesłanie „ Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Nasi pradziadowie zapoczątkowali coś, czego my jesteśmy kontynuatorami, zasiali pęd do niesienia bezinteresownej  pomocy innym niezależnie od charakteru zagrożenia. Dzisiaj wspomnijmy tych wytrwałych strażaków jak choćby Franciszka Fejkla - pierwszego naczelnika naszej OSP. Ignacego Filara, Romana Żywca, Franciszka Podkula, Zdzisława Lorensa wszyscy przeszli od podstaw całą służbę strażacką kończąc ją na funkcji naczelnika.
Wspomnijmy Prezesów: Ignacego Podkula, Ignacego Filara, Władysława Piękosia, Jana Szmyda, Franciszka Habrata, Józefa Glazara, Jana Patlę, Władysława Szypułę,
wspomnijmy Sekretarzy, Skarbników i szeregowych druhów strażaków, bo to oni nieśli główny ciężar rozwoju OSP a ich zaangażowanie miało decydujące znaczenie w wypełnianiu obowiązków strażackich. Nieocenioną rolę odgrywa też wychowanie rodzinne w duchu niesienia pomocy bliźniemu. Nasza jednostka może się szczycić rodami  z których wywodzą się strażacy. Często bywa tak że pradziad należał do straży a teraz jego prawnukowie decydują o losach jednostki. Z pośród rodów strażackich można tu przywołać:  ród Fejkli, Frydrychów, Glazarów, Kielarów, Lorensów, Szmydów,  Pelczarów, Podkuli, Filarów, Stypułów, Liputów, Suchów, Wójcików, Białych, Pietruszków, Półchłopków.
Dzisiaj możemy stwierdzić, że okres funkcjonowania został dobrze wykorzystany dla dalszego umacniania naszej działalności organizacyjnej, podniesienia gotowości bojowej oraz podniesienia autorytetu i znaczenia OSP wśród społeczeństwa naszej miejscowości i gminy, w której nasza jednostka zajmuje  znaczące i jak sądzę widoczne miejsce. 
Realizując nasze przesłania: „Bóg, Honor, Ojczyzna”  „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”  strażacy ochotnicy na przestrzeni dziejów dobrze służyli i nadal służą społeczeństwu.
W to dzisiejsze Strażackie Święto, Święto Floriana pragnę wyrazić naszą    olbrzymią wdzięczność i wieczną pamięć o dokonaniach naszych pionierów, pamięć o wszystkich druhach strażakach, którym w jakimkolwiek okresie dziejowym przyszło służyć w jednostce OSP Krościenko Wyżne. Dzisiaj w 115-lecie naszej działalności pragniemy złożyć im hołd poprzez upamiętnienie ich dokonań w formie pomnika symbolizującego płomienie ognia nad którymi całkowitą władzę roztacza Święty Florian. Nie możemy zapominać o naszych strażackich tradycjach, jednak nie możemy też zapominać o naszych korzeniach o naszych druhach, którzy odeszli już na wieczny spoczynek. Ten pomnik niech będzie naszym skromnym podziękowaniem a Święty Florian niech ich i nas ma w swojej opiece”.
Odsłonięcia pomnika dokonali: Najstarszy stażem strażak Kazimierz Glazar (ponad 60 lat w OSP), Zbigniew Liput  (Prezes z 35 letnim stażem), Bartosz Wójcik ( 2 lata stażu).
Ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz naszej Parafii dokonał aktu poświęcenia  pomnika.
W dalszej  kolejności zabrał głos Jan Kuźnar - Prezes Zarządu Gminnego Z OSP RP w Krościenku Wyżnym mówiąc( tekst w całości): „Na spotkaniu szkolnym z weteranem II Wojny Światowej dziecko zapytało go, co to jest honor. Po długim namyśle odpowiedział "Honor, to jest robić tak, jak przekazali Wam to dziadkowie i ojcowie jak nauczyła nas matka i nauczył ojciec.
Nam strażakom nasi przodkowie przekazali przesłania wypisane dużymi literami na sztandarach. Jedno jest najważniejsze w formie Dewizy  "Bóg, Honor, Ojczyzna" jest ono również wyznacznikiem tożsamości Polaków, to wartość odróżniająca  nasz naród od innych  narodów. Próby odcinania się od któregokolwiek z elementów tej dewizy  niszczy polskość w samych podstawach, w korzeniach. Potwierdzenie  istnienia elementów tego hasła można odnaleźć w całej historii Polski i w tej najlepszej, narodowotwórczej jak i tej trudnej dla Polaków. Kultywowanie tej dewizy pozwoliło  na przetrwanie naszego  narodu w trudnych chwilach historycznych.
Zdecydowana większość ludności Polski to katolicy. W większości jesteśmy narodem wiernym Królowi Niebios. Słuchamy jego nauk i staramy się je wypełniać. W parze z Bogiem jak mi się wydaje może iść również  honor i umiłowanie ojczyzny. Jeżeli wierzymy w naszego Stwórcę i wypełniamy jego wole to z pewnością mamy honor i dbamy o naszą ojczyznę o naszą miejscowość. Kochając bliźniego i udzielając mu w potrzebie pomocy wypełniamy wolę Boga. Tak nas nauczyli nasi przodkowie i ojcowie a my ich nie zawiedziemy.
Każdy z nas zna takie powiedzenia jak : ,,dać słowo honoru,, bądź ,,plama na honorze,, . Z pewnością każdy z nas może podać wiele sytuacji, w których wystąpiły te zwroty. Lecz czy tak naprawdę wiemy, co to jest honor?  Tego tak znaczącego słowa nie znajdziemy w żadnym kodeksie. To prawo jest niepisane. Być może można by  powiedzieć, że dziś  Honor  jest drugorzędny, że odchodzi do lamusa, jednak my strażacy nosimy go w naszych sercach.
Ludzie potrafią obrażać swoje państwo. Nie dbają o nie, traktują je tak jakby ich nie obchodziły jej losy.  Nie chodzi tu by zadbać o cały kraj. Każdy z nas tworzy swoją małą ojczyznę. Może to być nasza gmina lub nawet rodzinna miejscowość. Wystarczy, że zainteresujemy się swoim miejscem zamieszkania. Jeżeli każdy Obywatel naszej miejscowości tak postąpi to z pewnością kraina nad Wisłokiem będzie zamożną i silną choćby ze względu na siłę naszych serc.
  Bardzo często słyszymy, że patrioci postępują według kodeksu "Bóg, Honor, Ojczyzna". Myślę, że dla każdego człowieka, który kocha swoją miejscowość, te słowa powinny być najważniejszym przykazaniem oraz wskazówką, które sprawiają, że czujemy się  dumni z własnej miejscowości, utożsamiamy się z nią i bronimy jej. Prawdziwy patriota nie skrzywdzi drugiego człowieka. Patriota to człowiek pomagający innym swoim rodakom i nie oczekuje za tę pomoc żadnego wynagrodzenia. Te nieprzemijające wartości zostały umieszczone na tablicy pamiątkowej jako te darowane nam od naszych strażackich założycieli, od naszych dziadów i ojców, dzisiaj my przekazujemy je naszym dzieciom i rodakom dla otuch i pokrzepienia serc, w nadziei że nigdy nie będą one zapomniane, w nadziei, że nikt nie będzie źle świadczył o bliźnich, a OSP w Krościenku Wyżnym będzie nadal kroczyć drogą postępu i rozwoju.
Symbolika pomnika w formie płomieni ognia i figurki  św. Floriana nawiązuje do postawy męstwa i odwagi w ratowaniu i niesieniu pomocy bliźniemu, pomocy w różnych zagrożeniach środowiskowych. Ten pomnik ma upamiętniać wszystkich nieżyjących już strażaków, którzy zarówno w zmierzchłych czasach jak i we współczesnych oddali swe serce, odwagę i umiejętności w organizację jednostki OSP w nadziei że  działania ratownicze i  niesienie pomocy innym ludziom, będzie kontynuowane przez następne pokolenia krościeniaków. Nasi przodkowie posiadali męstwo, odwagę i nadzieję, które to wartości były wspomagane przez Św. Floriana bo przecież mówiąc o naszym Patronie, który uchodzi za postać bezsporną i historyczną, który był dowódcą armii cesarskiej, oficerem rzymskim, którego cechowała cnota męstwa i wielkie posłuszeństwo w głoszeniu i obronie prawdy. Trzeba także podkreślić, że św. Florian jest czczony w Polsce i poza nią jako patron strażaków a więc tych, którzy wierni przykazaniu miłości Boga i bliźniego, oraz chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi. Lecz z tego pomnika zbudowanego dla strażaków przez strażaków wypływa też przesłanie zasadności walki z przeciwnościami losu, ten mały skobek wody może ugasić nawet największy ogień.  Przecież my strażacy wielokrotnie stajemy i w wieloletniej historii straży stawaliśmy wobec rzeczy niemożliwych a które stawały się możliwymi do przebrnięcia. Przeszliśmy Zabór Austriacki, I Wojnę, Odzyskanie Niepodległości, II wojnę gdzie Niemcy wywieźli, skradli nam cały sprzęt gaśniczy.  Dzisiaj też nie brakuje nam problemów a i słyszy się opinie niezasadne i niesprawiedliwe o działalności OSP - opinie wypowiadane publicznie przez bodajże wąską grupę ludzi, którzy nigdy nie pracowali społecznie, co oczywiście rani i boli, jest kłamliwe i  obraźliwe i nie powinno mieć miejsca, choć by z tego powodu że opinie te są nie prawdziwe. Straż cieszy się znaczącym poparciem naszego społeczeństwa i jak sądzą nikt nie jest w stanie tego zmienić.
Projekt jak i całą rzeźbę pomnika wykonał nasz miejscowy artysta zamieszkały w Jabłonicy Polskiej Pan Grzegorz Tomkowicz. Zdecydowana większość strażaków brała udział w jego wznoszeniu. W jesieni 2012 r. podjęto uchwałę Zarządu OSP w tej sprawie, w październiku wylano fundament w miesiącu marcu i kwietniu prace były kontynuowane aż do dzisiejszego odsłonięcia i poświęcenia. Istotnym jest to że sfinansowano go w całości że środków własnych straży z tzw. ekwiwalentów wyjazdowych do zagrożeń. Równie istotnym jest też fakt że w budowie pomagali nam ludzie, mieszkańcy Krościenka nie należący do OSP lecz, którzy czuli wewnętrzną więź że strażakami i wolę zaangażowania się w to dzieło.  Marzyliśmy o wykonaniu czegoś co by symbolizowało naszą pamięć i szacunek dla minionym pokoleniom strażaków Krościenka Wyżnego, dzisiaj jest właśnie ten dzień gdzie możemy to uczynić. W Hołdzie naszym STRAŻAKOM   OCHOTNIKOM      ZMARŁYM I ZASŁUŻONYM W SŁUŻBIE BOGU, OJCZYŹNIE I SPOŁECZEŃSTWU.  ZA ODWAGĘ I  POŚWIĘCENIE W RATOWANIU ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA, OFIARNĄ I CHLUBNĄ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ W ZASZCZYTNEJ SŁUŻBIE „BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK” - W 115-TĄ ROCZNICĘ POWSTANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚCIENKU WYŻNYM - tak głosi napis na tablicy pomnika
Strażacy to normalni ludzie i jak wszyscy też odczuwają trwogę i strach,  często sami są w niebezpieczeństwie w zagrożeniu, lecz z modlitwą jest im raźniej: stąd poniżej na tablicy krótka modlitwa: ŚWIĘTY FLORIANIE STRZEŻ NAS OD OGNIA NIESZCZĘSNEGO, ZACHOWAJ OD WSZELKICH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH  I UMACNIAJ W WIERZE”.
W ostatnim punkcie uroczystości na cmentarzu strażacy  złożyli u stóp pomnika jako dowód pamięci i wdzięczności dla minionych pokoleń kwiaty i zapalili  znicze. Również kwiaty i znicze zostały złożone przez dziewczęcą  Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Piękne kwiaty złożył Pan Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Podkarpackiego Sejmiku Samorządowego. Trzeba też wspomnieć, że już wcześniej przed uroczystością, ktoś z mieszkańców na pomniku złożył bukiecik czerwonych róż, dla nas strażaków była to miła niespodzianka.
Nastąpił powrót pod remizę gdzie wobec wszystkich gości, zgromadzonych mieszkańców a nawet rodziców i strażaków nowo zapisani do OSP - najmłodsze druhny i druhowie złożyli ślubowanie. Ślubowanie składane na sztandar OSP Krościenko Wyżne przyjął dh Prezes Zarządu Gminnego.
Rota ślubowania: „ŚLUBUJĘ - ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.”  Po czym Prezes Zbigniew Liput dokonał pasowania na strażaków ochotniczej straży pożarnej. Ślubowanie i pasowanie odbyli: Klaudia Kielar, Paulina Duda, Agnieszka Pelczar, Agnieszka Wójcik, Mateusz Florek, Hubert Homotnik, Radosław Jurczak, Jakub Jurczak, Kacper Liput, Michał Niżnik, Damian Nóżka, Kamil Nóżka, Oskar Fortuna, Dominik Glazar, Alan Gadzała, Damian Rogala.
W zakończeniu uroczystości wypowiadali się goście: Pan Dariusz Sobieraj i Dh Jan Kilar -Prezes Zarządu Powiatowego z OSP RP w Krośnie. Obydwaj mówcy docenili inicjatywę budowy pomnika wdzięczności minionym pokoleniom strażaków, najmłodszym pogratulowali wyboru działalności strażackich jako coś co może stać się pasją nie tylko społeczną ale też zawodową. Spostrzegli też, dużą liczbę wszystkich strażaków i zaangażowanie Zarządu w sprawy wyposażenia i umundurowania jak i pozyskiwania nowych członków, przy tym życzyli jak najrychlejszej rozbudowy remizy.
Wszystkim serdeczne  podziękowania  złożył  Zbigniew Liput- Prezes jednostki OSP Krościenko Wyżne.fot. M. Liput