© Since 2011 OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
                                            Strażacy dzieciom - akcja „Bezpieczny przedszkolak” zakończona.


Z inicjatywy Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym w przedszkolach działających na terenie Krościenka, strażacy we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krośnie przeprowadzili akcję profilaktyczną „Bezpieczny przedszkolak - w domu i na drodze”. Celem akcji było zaznajomienie z:
-  podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w czasie pobytu w domu jak i poza domem, podczas wycieczek nad wodę czy też do lasu, ostrzeżenie przed używaniem otwartego ognia i wynikających zagrożeniach,
- podstawowymi zasadami  bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu korzystania z dróg przez najmłodszych mieszkańców,
-  postępowaniem dziecka w czasie wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia w tym utrwalenie sposobu korzystania z numerów alarmowych,
- działalnością ochotniczej straży w tym niebezpieczną pracą strażaków oraz z niektórym wyposażeniem bojowym.
Patronat nad akcją objął krościeniak Pan Dariusz Sobieraj, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Założenia akcji „Bezpieczny przedszkolak” realizowano na przestrzeni dwóch miesięcy tj. kwietnia i maja. W Publicznej Szkole Podstawowej i Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym przeprowadzano z dziećmi pogadanki tematyczne. Pracownicy  WORD Krosno rozmawiali z dziećmi przedszkola na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, natomiast Pan Dariusz Gruszka - zastępca dowódcy zmiany Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ostrzegał przed zagrożeniami i wpajał maluchom zasady prawidłowego postępowania podczas różnych zagrożeń, jednakże głównie ukierunkowanych na skutki nieostrożnego posługiwania się ogniem lub przedmiotami i urządzeniami wytwarzającymi ogień. Dniem kończącym akcję był 4 czerwiec- w tym dniu maluchy miały okazję usiąść za kierownicą samochodu strażackiego, ubrać buty i strażacki hełm, mogły też dotykać i włączać niektóre urządzenia samochodu. Ponowna wizyta strażaków w Samorządowym Przedszkolu będzie przeprowadzona 15 czerwca 2012 r. w ramach festynu rodzinnego.
Akcja objęła ponad  150 dzieci, oddziaływanie akcji jest o wiele szersze bowiem obejmuje ok. 1000 osób. Dzieciaki zostały obdarowane drobnymi upominkami miedzy innymi w ołówkami, długopisami, bajkami malowankami w j. polskim i angielskim, opaskami i zawieszkami odblaskowymi oraz  maskotkami.
O strażackiej akcji „bezpieczny przedszkolak” powiedzieli :

Pani Marta Such - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej:
spotkania najmłodszych dzieci ze strażakami zawsze budzą wiele emocji wśród maluszków, dzieci interesują się pracą strażaków, oczywiście na swój sposób i odpowiednio to  interpretują, co potwierdziły w pracach rysunkowych wykonanych na tę okoliczność. Z zainteresowaniem i dziecięcą ciekawością słuchały słów p. strażaka, który też  umiał na odpowiednim poziomie przeprowadzić prelekcję a nie jest to łatwe zadanie. Dzieci trzeba szkolić, tego nigdy  za wiele. Akcje „bezpieczny przedszkolak” organizowana przez OSP w Krościenku Wyżnym powinna się co rocznie odbywać. Dzieciaki z pewnością dużo zapamiętały a wręczone przez strażaków upominki sprawiły, że poczuły się radosne i szczęśliwe, ich poczucie bezpieczeństwa znacznie wzrosło co  w procesie edukacji jest ważnym aspektem.

Pan Dariusz Gruszka:
cieszę się, że miałem okazję rozmawiać z przedszkolakami naszego Samorządowego Przedszkola jak również z dziećmi z zerówek i uczęszczających do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej. Dzieci, z którymi przeprowadzałem zajęcia to pilni słuchacze, wyposażeni w dobrą pamięć i zadający mnóstwo trudnych i niespodziewanych pytań. Z minuty na minutę się rozkręcały, dużo mówiły i interesowały ich różne epizody, które im przykładowo podawałem tak, że w końcowej fazie spotkania prawie wszystkie chciały w przyszłości zostać strażakami. Tego typu akcje powinny być częściej organizowane, bo jak mówi przysłowie „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, w przyszłości powinny być pozytywne tego efekty.

Prezes OSP Zbigniew Liput:
nie przypominam sobie aby kiedykolwiek OSP przeprowadzała taką akcję, ktoś musiał dać przykład i jestem szczerze zadowolony, mimo poniesionych kosztów, że to właśnie druhowie strażacy naszej  jednostki byli tymi, którzy podjęli się tego zadania i zapoczątkowali pracę z najmłodszymi mieszkańcami naszej miejscowości . Z pewnością plan akcji trzeba rozbudować, uściślić i realizować na poziomie intelektualnym naszych przedszkolaków. Główne założenia akcji zostały osiągnięte a dzieci wzbogaciły się o nowy zasób wiedzy dotyczący pracy strażaków, zagrożeń ogniowych ich następstw, poznały numery tel. alarmowych. Wręczone dzieciom suweniry odblaskowe będą im służyć nie tylko do oznaczenia swojej obecności na drogach, ale też przypominać o różnych zagrożeniach życia, które mogą wystąpić w najmniej spodziewanych chwilach a których powinniśmy unikać. Czas pokaże czy będziemy kontynuować to zadanie w przyszłym roku mam nadzieję, że Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym podejmie odpowiednią decyzję w tej sprawie. Pragnę w imieniu wszystkich strażaków naszej jednostki OSP podziękować Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Krośnie za dobrą współpracę oraz prelekcję z zakresu ruchu drogowego w przedszkolu i upominki rozdane  dzieciom. Szczególne podziękowanie kieruje do Pana Stefana Pinderskiego  - Dyrektora tegoż Ośrodka za życzliwe podejście do naszych działań oraz  zakupienie i przekazanie nam agregatu prądotwórczego Firmy „Honda” z całą pewnością nowy sprzęt poprawi naszą skuteczność, szczególnie w likwidacji zagrożeń ruchu drogowego. Dziękuję również Panu  Dariuszowi Sobierajowi za przyjęcie patronatu i wsparcie licznymi upominkami przeznaczonymi  dla przedszkolaków.

W planie akcji był również konkurs plastyczny pn. Nasza Straż Pożarna, dzieci wykonały różnymi  technikami ok. 100 prac. Komisja konkursowa w terminie do 15 czerwca wybierze 20 najlepszych a wręczenie wyróżnień nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego.

                                                                                                   JSK
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze
Finał akcji Bezpieczny przedszkolak w domu i na drodze