Władze jednostki

 

 

Zarząd
Prezes
dh Andrzej Glazar

Wiceprezes-Naczelnik
dh Daniel Pelczar

Wiceprezes-Sekretarz
dh Sebastian Pelczar

Wiceprezes
dh Wojciech Haręzga

Zastępca Naczelnika
dh Michał Zygarowicz

Skarbnik
dh. Agnieszka Glazar


Gospodarz
dh Marcin Karaś

 


Członek Zarządu
dh Piotr Michna

Członek Zarządu
dh Mieczysław Hebda

Członek Zarządu
dh Marcin Staroń
Komisja Rewizyjna

Z-ca Przewodniczącego
dh Marcin Michna

Przewodniczący
dh Grzegorz Szmyd

Sekretarz
Opiekun MDP/DDP
dh Klaudia Kielar

 Osoby funkcyjne w OSP

Gospodarz świetlicy
dh Ryszard Stypuła

Kronikarz
dh Grzegorz Gruszka

Opiekun MDP/DDP
dh Jakub Jurczak

Kapelan OSP Krościenko Wyżne
ks. Wiesław Kałamarz