Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym

 


Wiceprezes – Naczelnik
dh Paweł Szałankiewicz

Prezes
dh Andrzej Glazar

Wiceprezes
dh Marcin Michna

 


Skarbnik
dh Agnieszka Wójcik

Zastępca Naczelnika
dh Radosław Jurczak

Sekretarz – Kronikarz
dh Grzegorz Gruszka

 

Członek Zarządu
dh Jan Kuźnar


Członek Zarządu
Gospodarz Świetlicy
dh Mieczysław Hebda


Członek Zarządu
dh Gabriel Glazar

Gospodarz
dh Marcin Karaś

Kapelan OSP Krościenko Wyżne
ks. Wiesław Kałamarz