Zmiany w Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym

W dniu 30.01.2018 r., podczas zebrania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym nastąpiły zmiany w Jego składzie.
Druh Mateusz Liput został wybrany Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym, a druh Krzysztof Podkul Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP..

Druh Mateusz Liput jest również Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w naszje jednostce, a na co dzień funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Dh Mateusz Liput został również wybrany jako przedstawiciel ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.
Wiceprezesem ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym został dh Paweł Szałankiewicz, Naczelnik OSP Krościenko Wyżne. Natomiast Sekretarzem ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym został dh Robert Zygarowicz. na co dzień Nczelnik OSP Pustyny.

Pełny skład ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym można zobaczyć klijakąc w menu Zarząd i Członkowie zakładkę Zarząd Oddziału Gminnego.