Kolejny sprzęt dla naszej jednostki!

W dniu dzisiejszym (18.12.2020 r.) o godz. 10:00, w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, przy zachowaniu standardów sanitarnych nastąpiło uroczyste przekazanie wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy, w którym udział wzięli: Andrzej Glazar – Prezes OSP Krościenko Wyżne oraz Agnieszka Wójcik – Skarbnik OSP Krościenko Wyżne.

Zakup został zrealizowany dzięki staraniom podjętym przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne – Mateusza Liputa (członka naszej jednostki), ze środków pozyskanych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją  skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Dysponentem funduszu jest Minister Sprawiedliwości.

Kwota dofinansowania wyniosła 44 628,42 zł. Wkład własny Gminy Krościenko Wyżne wyniósł 452,96 zł. Całkowity koszt zadania to 45 081,38 zł.

Nowe wyposażenie z pewnością podniesie zdolność operacyjną naszej jednostki, która już teraz znajduje się na wysokim poziomie. Zakupiony sprzęt będzie pomocny również przy likwidacji zagrożeń komunikacyjnych, pożarów oraz innych zdarzeń związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Jest to kolejny krok do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne.
W skład pozyskanego przez nas sprzętu wchodzą:
– Kamera termowizyjna 3M Scott V320.
– Miernik wielogazowy do pomiaru czterech gazów.
– Detektor prądu przemiennego Hot Stick.
– Przecinarka do stali i betonu marki STIHL TS 420.

W imieniu OSP Krościenko Wyżne serdecznie dziękujemy za wsparcie Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotrowi Uruskiemu oraz wójtowi naszej gminy Mateuszowi Liputowi.