Rada MDP

 


Dowódca MDP
Dh Jakub Jurczak
 

 

 

 

Z-ca Dowódcy MDP

 

 

 

Dowódca sekcji 8- 13 lat

  Dh Alan Szul                                                                                                                       Dowódca sekcji 14-18 lat

Opiekun MDP
Dh Wojciech Haręzga