Kategoria «Bez kategorii»

Dzień Strażaka 2024

Wczoraj, 4 maja miały miejsce obchody Dnia Strażaka w naszej jednostce. W programie uroczystości znalazł się m.in. okolicznościowy apel podczas którego najmłodsi adepci pożarnictwa złożyli ślubowanie. Następnie nieco starsi członkowie Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali wyróżnienia w postaci odznak MDP. Złotą odznakę otrzymał dh Paweł Szałankiewicz, z kolei brązowe otrzymali: Kamil Lorens, Lena Szarek, …

Walne Zebranie Sprawozdawcze – 2024

Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne walnych zebrań sprawozdawczych. Na spotkaniach takich dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wytycza się cele i plany na przyszły okres, dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki. W tym roku zebraniue w naszej jednostce odbyło się 24 lutego 2024r. Wśród gości którzy zaszczycili …

Zmiany w zarządzie OSP

9 lutego br. podczas zebrania zarządu doszło do zmian w jego składzie. Kilka dni wcześniej rezygnację z dalszej działalności w zarządzie złożyli dh. Gabriel Glazar oraz dh Grzegorz Gruszka. Na ich miejsce członkowie zarządu postanowili dokooptować druhów Piotra Michnę i Michała Zygarowicza. Druh Zygarowicz został wybrany Zastępcą Naczelnika. Dziękujemy za wiele lat pracy w zarządzie …

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Krościenko Wyżne

  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich członków jednostki do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków OSP, które odbędzie się 24 lutego 2024r. o godzinie 17.00 Porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, mandatowej i skrutacyjnej. Przyjęcie porządku zebrania. Sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie komisji rewizyjnej. Sprawozdanie komisji …

Tym, którzy odeszli na wieczną służbę …

W dniu 26 października  poszliśmy uczcić pamięć tych, których już nie ma między nami. Naszą wizytę na cmentarzu w Krościenku Wyżnym rozpoczęliśmy od odwiedzenia pomnika strażaka gdzie przy okazji zrobiliśmy porządki. Następnie udaliśmy się na groby zasłużonych strażaków, aby zapalić znicze. .

Pożar dzikiego wysypiska śmieci

W sobotę 23 września przed godziną 16:00 zostaliśmy powiadomieni o czarnym dymie unoszącym się w oddali w pomiędzy Krościenkiem, a Pustynami. Po przyjedzie na miejsce okazało się, że jest to pożar zlokalizowany przy drodze serwisowej budowanej S19. Paliły się śmieci w sąsiedztwie lasu. Na miejscu działały zastępy Ochotnicza Straż Pożarna Pustyny Ochotnicza Straż Pożarna w …

Nowy sprzęt w naszej remizie

Pod koniec lipca zakończyły się projekty, dzięki którym nasza jednostka pozyskała nowy sprzęt. Ze środków z budżetu państwa i środków własnych jednostki zakupiono: – koce gaśnicze, – linki strażackie, – buty gumowe specjalne, – buty wodery, – rozsiewacz sorbentu, – nosze podbierakowe, – węże tłoczne, – termodetektor. – bluzy polarowe MDP – podkoszulki MDP – …

Wyróżnienia dla strażaków z OSP Krościenko Wyżne

Maj jest tradycyjnie miesiącem poświęconym działalności strażackiej. Organizowane są różnego rodzaju spotkania, apele i jubileusze. Podczas takich spotkań dokonuje się m.in. wyróżnień dla strażaków. 5 maja podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka prezes naszej jednostki, a także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Andrzej Glazar został wyróżniony wpisem do Księgi Zasłużonych dla …

gałąź na ul. Kasztnowej

18.02.2023r. tuż przed godziną 7 w naszej miejscowości rozległ się dźwięk syreny alarmowej. Nasi strażacy udali się na ulicę Kasztanową. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy gałąź leżącą na jezdni , którą uszkodził silnie wiejący wiatr. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięcia zagrożenia stwarzającego dla kierowców. Siły i środki biorące udział w …