Dzień Strażaka 2024

Wczoraj, 4 maja miały miejsce obchody Dnia Strażaka w naszej jednostce. W programie uroczystości znalazł się m.in. okolicznościowy apel podczas którego najmłodsi adepci pożarnictwa złożyli ślubowanie. Następnie nieco starsi członkowie Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali wyróżnienia w postaci odznak MDP. Złotą odznakę otrzymał dh Paweł Szałankiewicz, z kolei brązowe otrzymali: Kamil Lorens, Lena Szarek, …

Walne Zebranie Sprawozdawcze – 2024

Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne walnych zebrań sprawozdawczych. Na spotkaniach takich dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wytycza się cele i plany na przyszły okres, dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki. W tym roku zebraniue w naszej jednostce odbyło się 24 lutego 2024r. Wśród gości którzy zaszczycili …

Zmiany w zarządzie OSP

9 lutego br. podczas zebrania zarządu doszło do zmian w jego składzie. Kilka dni wcześniej rezygnację z dalszej działalności w zarządzie złożyli dh. Gabriel Glazar oraz dh Grzegorz Gruszka. Na ich miejsce członkowie zarządu postanowili dokooptować druhów Piotra Michnę i Michała Zygarowicza. Druh Zygarowicz został wybrany Zastępcą Naczelnika. Dziękujemy za wiele lat pracy w zarządzie …

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Krościenko Wyżne

  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich członków jednostki do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków OSP, które odbędzie się 24 lutego 2024r. o godzinie 17.00 Porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, mandatowej i skrutacyjnej. Przyjęcie porządku zebrania. Sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie komisji rewizyjnej. Sprawozdanie komisji …

Nowy agregat prądotwórczy w naszej remizie

W ramach ostatniego zadania realizowanego w tym roku na wyposażenie naszej jednostki zakupiono agregat prądotwórczy trójfazowy. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Orlen i środków własnych OSP. Dziękujemy serdecznie za udzielone nam wsparcie. Dziękujemy także firmie Walter za dostawe sprzętu. SP

Nowy sprzęt trafia do naszej jednostki

Zakończyły się dostawy sprzętu w ramach projektu pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym”. W ramach zadania zakupiono piły szablaste, hełmy strażackie, pompę zanurzeniową oraz agregat prądotwórczy. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z darowizny Fundacji KGHM oraz środków własnych OSP. Dziękujemy serdecznie za udzielone nam wsparcie. Dziękujemy także firmom Walter i Nopex za …

Obchody Odzyskania Niepodległości

W dniu dzisiejszym przypada 105 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W związku z tą uroczystością, rozpoczęliśmy gminne obchody mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie udaliśmy się uroczystym przemarszem pod budynek gminy Krościenko Wyżne , gdzie odbyło się złożenie kwiatów przez poszczególne delegacje pod pomnikiem pamięci rodaków walczących o niepodległość.

Tym, którzy odeszli na wieczną służbę …

W dniu 26 października  poszliśmy uczcić pamięć tych, których już nie ma między nami. Naszą wizytę na cmentarzu w Krościenku Wyżnym rozpoczęliśmy od odwiedzenia pomnika strażaka gdzie przy okazji zrobiliśmy porządki. Następnie udaliśmy się na groby zasłużonych strażaków, aby zapalić znicze. .

Kolejne środki finansowe dla naszej jednostki

Wczoraj, 11 października delegacja naszej jednostki uczestniczyła w uroczystości rozdania promes na zakup sprzętu pożarniczego. Granty zostały ufundowane przez Fundację KGHM. OSP w Krościenku otrzymała dotację w wysokości 25 000 zł! Środki te zostaną przeznaczone na zakup m.in hełmów strażackich oraz pompy zanurzeniowej. Są to kolejne środki jakie otrzymała w ostatnim czasie nasza jednostka – …